5

Sociale verzekeringsrecht

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

In deze cursus worden de onderwerpen op het terrein van de arbeidsongeschiktheidswetgeving benaderd vanuit een werknemersperspectief. Na afloop van de cursus heeft u een meer dan globaal inzicht in de juridische en (soms) praktische invulling door het UWV van de arbeidsongeschiktheidswetgeving.

NEW: AVDR VERSUS HET RECHTSGEBIEDENREGISTER

Sinds kort heeft u zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de NOvA. Dit betekent voor sommige advocaten een forse investering in opleidingskosten en verlies aan declarabele uren. Wij hebben voor u het volgende ontwikkeld:
Al onze klassikale colleges op kasteel Waardenburg zullen kosteloos met webinars worden aangevuld tot 5 PO of 10 PO! DUS GEEN EXTRA KOSTEN. Cursussen met 5 PO punten kosten bij de AVDR Euro 250,-- en cursussen met 10 PO punten kosten Euro 350,--

U kunt kiezen uit één van 3 webinars om uw 5 PO te complementeren:
Privacy werknemers
Flexibele arbeidsovereenkomsten: contracting en platformarbeid
De zieke werknemer: loonbetaling, deskundigenverklaring, loonperikelen, loonsanctie werkgever, loonsanctie UWV

U dient zich voor 1 van deze webinars apart in te schrijven. Klik op de hyperlink. Schrijf u in en vul onder het kopje kortingscode de volgende code in: ORDE5 (niet vergeten anders ontvangt u een factuur).

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Spreker

mr. A. Wit

mr. A. Wit

juridisch adviseur Sociaalverzekeringsrecht De Geinbrug

Onderwerpen

  • De uitkeringssystematiek Wet WIA verdiept met o.a. aandacht voor de beëindigingsproblematiek wegens feitelijke werkzaamheden, volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, het procesbelang bij procedures tegen de mate van arbeidsongeschiktheid per EWT en nadien alsmede de zogenoemde ‘garantieuitkering’
  • Later ontstaan en herleven van de WIA- uitkeringen op grond van de Amber-bepalingen aan de hand van de jurisprudentie van de CRvB
  • Stapsgewijs belichten van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, Stb. 2000, 307
  • Beleidsregel uurloonschatting 2008, Stcrt. 2008, 181
  • Standaard Duurbelastbaarheid 2015

Datum

donderdag03september2020
1300
-
1715
Kasteel Waardenburg
PE punten
5
Kosten
EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite