30

Specialisatiecursus Vennootschapsrecht

In deze Magna Charta cursus wordt de basiskennis van het vennootschapsrecht van de deelnemers verondersteld aanwezig te zijn. Per bijeenkomst zal een beperkte hoeveelheid materiaal worden toegestuurd ter bestudering, zodat de deelnemers enigszins zijn ingelezen op de te behandelen onderwerpen. De groepsgrootte wordt beperkt tot maximaal 25 deelnemers. Een kritische houding wordt gewaardeerd, alsook de bereidheid om de discussie met de inleider aan te gaan. Bij deze discussies zal de cursusleider, indien nodig, als moderator optreden.

Cursusleider:
Prof.mr. C.A. Schwarz, Hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law en aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht/Partner BakerTilly

Cursusmateriaal:
Alle cursisten ontvangen het boek: Rechtspersonenrecht, geschreven door prof.mr. C.A. Schwarz. Verschijningsdatum september 2019.

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

prof.mr. C.A. Schwarz

prof.mr. C.A. Schwarz

Hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker Tilly, accountancy en belastingadvieskantoor

mr.dr. R.A. Wolf

mr.dr. R.A. Wolf

advocaat UdinkSchepel Advocaten, universitair docent Ondernemingsrecht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies (ICGI), Universiteit Maastricht

mr.dr. S.F.G. Rammeloo

Universitair hoofddocent ,Associate Professor EU Company Law, Private Law, Faculty of Law
prof. mr. B.T.M. Steins Bisschop

prof. mr. B.T.M. Steins Bisschop

bijzonder hoogleraar Corporate Law and Corporate Governance, adviseur UdinkSchepel Advocaten

mr. G.C. Makkink

mr. G.C. Makkink

raadsheer en voorzitter Ondernemingskamer

prof. dr. mr. P.M. van der Zanden

prof. dr. mr. P.M. van der Zanden

hoogleraar Financial Accounting Tilburg University, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag
Prof.mr.dr. J.M. de Jongh

Prof.mr.dr. J.M. de Jongh

raadsheer Gerechtshof Amsterdam en hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus School of Law Rotterdam

prof.dr.mr. M. Olaerts

prof.dr.mr. M. Olaerts

hoogleraar ondernemingsrecht Universiteit Maastricht

Mr.dr. M. Koelemeijer

advocaat Hekkelman, rechter plaatsvervanger Rechtbank Limburg

prof. mr. D.F.M.M. Zaman

prof. mr. D.F.M.M. Zaman

hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht Universiteit Leiden, adviseur Loyens & Loeff N.V.

Onderwerpen

Woensdag 13 november 2019
Actualiteiten Ondernemingsrecht

Analyse van nieuwe ontwikkelingen op het terrein van personenvennootschap/NV en BV/Vereniging en Stichting
Verdiepingsthema: Beslissingen, resluiten en Vertegenwoordiging
Prof.mr. Kid Schwarz

De algemene vergadering
Verdiepingsthema: Effecten zonder stemrecht
Mr.dr. Rogier Wolf

Donderdag 12 december 2019
Ondernemingsrecht in internationaal privaatrechtelijk perspectief
Verdiepingsthema: Grensoverschrijdende fusie- en splitsing
Mr.dr. Stephan Rammeloo

Beschermingsmaatregelen bij beursvennootschappen
Verdiepingsthema: Preferente beschermingsaandelen en stemrecht. Een analyse aan de hand van preferente beschermingsaandelen
Prof.mr. Bas Steins Bisschop

Vrijdag 20 december 2019
Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer
Verdiepingsthema: Onmiddellijke voorzieningen in de enquêteprocedure
Mr. Gijs Makkink

Waardebepaling van ondernemingen
Verdiepingsthema: Waardebepaling bij ondernemingsrechtelijke geschillen
Prof.dr.mr. Peter van der Zanden RA

Dinsdag 21 januari 2020
Tegenstrijdige belangen
Verdiepingsthema: Het kwalitatief tegenstrijdig belang in de rechtspraak van de Ondernemingskamer
Prof.mr. Matthijs de Jongh

Concernverhoudingen
Verdiepingsthema: Concernleidingsplicht en aansprakelijkheid
Prof.mr. Mieke Olaerts

Donderdag 13 februari 2020
Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
Verdiepingsthema: Nieuwe tendensen in het aansprakelijkheidsrecht
Mr.dr. Marjan Koelemeijer

Notarieel Ondernemingsrecht
Verdiepingsthema: De familievennootschap in het licht van haar continuïteit
Prof.mr. Niek Zaman

PE punten
30
Aantal dagen
5
Kosten
EURO 2995,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
25

website by Primosite