6

Spoedwet KEI Wetsontwerp vereenvoudiging bewijsrecht (2020)

Het civiele procesrecht is volop in beweging. In deze cursus wordt uitvoerig stil gestaan bij de “ontwikkelingen in de dagvaardingsprocedure”.

NEW:
AVDR versus het RECHSGEBIEDENREGISTER

Sinds kort heeft u zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de NOvA. Dit betekent voor sommige advocaten een forse investering in opleidingskosten en verlies aan declarabele uren. Wij hebben voor u het volgende ontwikkeld:
Al onze klassikale colleges op kasteel Waardenburg zullen kosteloos met webinars worden aangevuld tot 5 PO of 10 PO! DUS GEEN EXTRA KOSTEN. Cursussen met 5 PO punten kost bij de AVDR Euro 250,-- en cursussen met 10 PO punten kost Euro 350,--

U kunt kiezen uit 3 pakketten (webinars) om uw 10 PO punten te completeren.

 1. Online cursus: Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (4 PO)
 2. Online cursus: Verbintenissenrecht (4 PO)
 3. Online cursus: Bewijsrecht (4 PO)

U dient zich voor één van deze pakketten apart in te schrijven. Klik op de hyperlink. Schrijf u in en vul onder het kopje kortingscode de volgende code in:

ORDE10 (niet vergeten anders ontvangt u een factuur)

Doelgroep

Advocaten

Spreker

Prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

Prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

Onderwerpen

 • Gevolgen van het niet doorgaan van KEI, vastgelegd in Spoedwet KEI: wat blijft en wat verandert?
 • Wat behelzen de miv 1 oktober 2019 ingevoerde “belangrijke” bepalingen in Rechtsvordering (Spoedwet KEI)?
 • Afschaffing comparitie: wat rest?
 • Afschaffing verplicht proces-verbaal: wat rest?
 • Afschaffing pleidooi: wat rest?
 • Mondelinge behandeling: verruimd?
 • Mondeling vonnis: wanneer en wat kunt u verwachten?
 • Innovaties in het procesrecht: “MER”; ofwel hoe nabij is de nabijheidsrechter?
 • Wetsontwerp vereenvoudiging  en modernisering bewijsrecht (18 juni 2020): in hoeverre werpt het in de procedure al zijn schaduw vooruit? Wat is veranderd vergeleken met het conceptwetsvoorstel? Wat betekent het voorstel voor de inrichting processtukken (nieuw lid 2 van art. 21 Rv). ? En vooral voor de rol van de rechter op de mondelinge behandeling (nieuw lid 2 van art. 24 Rv)
 • Relevante jurisprudentie en het gewijzigde Procesreglement dagvaardingszaken Rechtbanken van 1 oktober 2019  worden daarbij steeds ter sprake gebracht.
PE punten
6
Kosten
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

website by Primosite