2

Stelplicht

Mr. T.R. Hidma (senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie) zal het onderwerp Stelplicht behandelen naar aanleiding van een voor de procederende prakticus essentiële vraag: Stelt het genoeg voor?
Het bewijsrecht blijkt telkens notoir lastig. Wekelijks toont de jurisprudentie dat op dit vlak nogal wat mis gaat, met helaas niet zelden onoverkomelijke consequenties. Inzicht in (de toepassing van) het bewijsrecht is dus voor de praktijkjurist onontbeerlijk. Het civiele procesrecht staat anno 2018 bovendien op een kruispunt: de 'lijdelijke' rechter is, gelet op diens 'regiefunctie', volgens velen een echo uit het verleden aan het worden en de onder KEI verlangde pre-processuele bewijsgaring ter onderbouwing van de in de gedingstukken ingenomen standpunten vergt een principieel andere proceshouding van de advocatuur. Het is tegen dat decor geen verrassing dat het gevleugelde begrip 'stelplicht' hernieuwde aandacht behoeft: wat ís het eigenlijk, en waarom komt hieraan zo'n belangrijke betekenis toe? Mede aan de hand van recente rechtspraak wordt een en ander tijdens dit webinar inzichtelijk in kaart gebracht.

Spreker

mr. T.R. Hidma

mr. T.R. Hidma

senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Datum
11 april 2018
PE punten
2
Kosten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite