1

Stelplicht – Effectief ‘stellen’ anno 2020: de gevaarlijke verlokkingen van res ipsa loquitur (on)geloofwaardige stellingen en de pre-processuele bewijsgaring

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Voor iedere procesdeelnemer is 'stelplicht' een notoir begrip, maar wat houdt het eigenlijk in? En voor wie is het een 'plicht' (eiser en/of gedaagde) en wat is de sanctie, als aan die 'plicht' niet is voldaan? Tijdens dit webinar wordt onderzocht - en aan de hand van jurisprudentie geïllustreerd - wat van de partij die deze 'stelplicht' heeft, door rechter en wederpartij redelijkerwijs mag worden verwacht, en in hoeverre sprake is van veranderende opvattingen op dit vlak. Wat is de betekenis van een 'verzwaarde' motiveringsplicht en in welke gevallen en met welk doel wordt dit fenomeen in de rechtspraak ingezet? Tot slot wordt aandacht besteed aan het 'afdoen op de stelplicht' en in algemene zin hoe 'effectief stellen en betwisten' een voortvarende procesgang anno 2020 bevordert. Aan de orde komen onder meer:

  • de omvang van de onderbouwingsplicht en hoe daaraan op praktische wijze invulling kan worden gegeven;
  • verzwaarde motiveringsplicht en de sanctie als daaraan niet is voldaan;
  • de kracht van (geloofwaardige!) schriftelijke verklaringen;
  • de wijze waarop regie-voerende rechters met de stelplicht anno 2020 (zouden moeten) omgaan;
  • de wetswijzigingen in het WBRv per 1 oktober 2019 en het wetsontwerp nieuw bewijsrecht; 
  • effectief stellen en betwisten: het hedendaagse procesmodel als samenwerkingsverband.

 

 

Spreker

mr. T.R. Hidma

mr. T.R. Hidma

senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Datum
14 mei 2020
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite