1

Stelplicht – ‘Kraaienpoten’ op weg naar de materiële waarheidsvinding, effectieve rechtspleging en de regie-functie van de rechter: wiens procedure is het eigenlijk?

Mr. T.R. Hidma (senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie)

Materiële waarheidsvinding als (hedendaags) beginsel van burgerlijk procesrecht staat op gespannen voet met een (te) starre benadering door de rechter van de stelplicht van partijen, die er immers in beginsel toe leidt dat bij een onvolkomen onderbouwing van het ingeroepen rechtsgevolg het hek naar de bewijsfase gesloten blijft. Tijdens dit webinar wordt - mede aan de hand van literatuur en jurisprudentie - besproken op welke wijze kan worden voorkomen dat een juiste rechtsbedeling hierdoor averij (zoals een lekke band, en erger) oploopt. De regie-functie van de rechter kan hier heilzaam zijn, maar: advocaat, "let op uw saeck!"

Spreker

mr. T.R. Hidma

mr. T.R. Hidma

senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Onderwerpen

Aan de orde komen onder andere:

  • de stelplicht als kraaienpoot op weg naar de materiële waarheid;
  • effectieve rechtsbedeling en de rolverdeling tussen rechter en partijen: van wie is de civiele procedure anno 2019?
  • de (grenzen van de) regiefunctie van de rechter en de gewenste 'samenwerking' tussen de procesdeelnemers.
Datum
18 september 2019
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite