Cursussen & Webinars

maandag10september2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag10september2018
1200
-
1300
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag10september2018
1345
-
1445
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12september2018
Kasteel Waardenburg

Mr. Nico Jörg (voormalig raadsheer Hoge raad) brengt u in een dag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het strafrecht, inclusief handige tips. De meest recente jurisprudentie zal besproken worden

Anno 2015 is het Nederlandse strafrecht sterk in beweging. De Hoge Raad dwingt de feitenrechter tot betere en scherpere motiveringen dan tot voor kort het geval was. In het materiële strafrecht zijn de laatste jaren ter zake voorwaardelijk opzet, voorbedachte raad, roekeloosheid, deelnemingsvormen,  feitelijk leidinggeven en de onderkant van de culpa verstrekkende arresten op gewezen die er op neerkomen dat er meer motivering om tot een veroordeling te komen wordt gevergd om tot een sluitende bewezenverklaring te komen.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag17september2018
Kasteel Waardenburg

In deze masterclass geeft een raadsheer (mr. A.R.O. Mooy MBA, raadsheer bij het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch) een uitleg over verschillende onderwerpen die specifiek zijn voor het hoger beroep in strafzaken.  Naast een ruim aanbod van actuele jurisprudentie komen in elk geval ca. 15 onderwerpen aan de orde.

In maart 2017 is de cursus zeer goed gewaardeerd met een 9,2! In december 2017 is de docent met en 9,8! gemiddeld beoordeeld en de cursus gewaardeerd met een 9,4!.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18september2018
1200
-
1300
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal u tijdens het webinar informeren over de voor de advocaat meest relevant facetten van het werk op een strafzitting. Op welke wijze kunt u het best een verzoek om aanhouding doen, hoe om te gaan met regie- en pro forma zittingen?
Ook passeren zaken als wraking en meineed de revue en wordt u voorgelicht over de meest actuele jurisprudentie op het gebied van het voeren van een pleidooi en het laatste woord. Mag daarin beknot worden? En onder welke voorwaarden? En wat te doen als de toon van de rechter u niet bevalt?
Kortom: een webinar op de praktijk gericht!

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18september2018
1330
-
1430
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal onderstaande onderwerpen behandelen tijdens het webinar Bewijsrecht.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18september2018
1500
-
1600
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal u tijdens het webinar informeren waar u rekening mee moet houden. Het voeren van klassieke verweren en uitdrukkelijk onderbouwde standpunten zijn de belangrijkste instrumenten van de advocaat tijdens een strafzitting. Een welke criteria moet een verweer of standpunt voldoen om de rechter gehouden te achten daarop te responderen?
Hoe onderbouwd moet een verweer of standpunt zijn en welke regiems van stel- en responsplicht kennen we? Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij het voeren van een vormverzuimverweer.
Een belangrijk leerstuk uitgebreid belicht in een helder webinar.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18september2018
1630
-
1730
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens het webinar bespreken hoe vormverzuimverweer ingekleed moet worden.
De Hoge Raad heeft de piketpalen op het gebied van vormverzuimen de afgelopen jaren steeds dichter tegen elkaar geplaatst, waardoor de ruimte om succes te hebben met een verweer sterk is ingeperkt.
Neemt niet weg dat de feitenrechter regelmatig een vormverzuim honoreert ondanks de strenge jurisprudentie op dit leerstuk.
Hoe kleed je een vormverzuimverweer in? Bedenkt dat de Hoge Raad strenge criteria hanteert bij de beoordeling van deze verweren!
Dit alles komt bondig en helder aan bod in dit webinar. Een must voor de strafrechtadvocaat!

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
1030
-
1130
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
1500
-
1600
Eigen werkplek

De rechter-commissaris in strafzaken is van onderzoeksrechter geworden tot de rechter in het vooronderzoek. De officier van justitie is leider onderzoek en de rechter-commissaris houdt toezicht en verricht onderzoekshandelingen. Mr. R.M. van Vuure (rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens dit webinar stilstaan bij de veranderde rol van de rechter-commissaris en bij de vraag wanneer u bij hem/haar moet zijn met uw onderzoekswensen en wanneer bij de zittingsrechter.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
1615
-
1830
Eigen werkplek

Al jaren hoort het aantal gevallen van voorlopige hechtenis bij de hoogste in Europa. Het aantal schadevergoedingen voor onterecht ondergane inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis is ook fors. Voorlopige hechtenis lijkt in Nederland niet het ultimum remedium wat het volgens het EHRM zou dienen te zijn.
Mr. R.M. van Vuure (rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens dit webinar stilstaan bij alle facetten van de inverzekeringstelling en de voorlopige hechtenis.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag20september2018
Kasteel Waardenburg

Mr. Geert Janssen en prof. mr. Theo de Roos, beiden zeer ervaren in het straf(proces)recht, zullen aandacht besteden in het bijzonder op het gebied van voorlopige hechtenis en bewijs en motivering. In het algemeen zullen tips en tricks worden gegeven over pleiten in strafzaken en wordt u in de gelegenheid gesteld te vragen wat u altijd al wilde vragen aan een strafrechter en een hoogleraar.

De meerwaarde van de cursus zit hem tevens in het feit dat beide docenten gedurende de gehele dag aanwezig zullen zijn. Discussieren op hoog niveau waarbij uw inbreng van groot belang zal zijn.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25september2018
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25september2018
1015
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25september2018
1200
-
1300
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) neemt u tijdens dit webinar mee door het arsenaal aan straffen en maatregelen die ons strafrecht kent.
De rechter is bij het bepalen van de straf gebonden aan wettelijke regelingen, zoals maxima en samenloop, en ook zijn niet alle combinaties mogelijk.
Voorts worden de meest actuele wettelijke ontwikkelingen op dit gebied (zoals bv op het gebied van de tbs, de regeling van de meerdaadse samenloop en de VI regeling) alsmede de meest recente jurisprudentie aan de orde gesteld. Een must voor iedere strafrechtadvocaat!

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25september2018
1330
-
1430
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar van mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) vindt een heldere en bondige bespreking plaats van positie en bevoegdheden van de deelnemers aan het strafproces. Achtereenvolgens komen de rechter, de officier van justitie, de verdediging en de burgerlijk partij (slachtoffer/benadeelde partij/spreekgerechtigde) aan de orde.
Kort worden ook de overige betrokkenen, zoals de tolk, getuigen en deskundigen en last but not least de bode besproken.
Een handig overzicht verpakt in een helder webinar!

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag26september2018
1200
-
1300
Eigen werkplek

De roep om forse straffen bij onverantwoordelijk weggebruik neemt de laatste jaren toe. Het OM lijkt daardoor sneller geneigd om te vervolgen voor “roekeloosheid”. Toch is daar volgens vaste jurisprudentie slechts sprake van in uitzonderlijke gevallen. Mr. R.M. van Vuure (rechter Rechtbank Overijssel) zal hier tijdens het webinar nader op ingaan.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag26september2018
1330
-
1430
Eigen werkplek

Deze term staat voor het slachtoffer, de benadeelde partij en de spreekgerechtigde in strafzaken. Hun rechten zijn de laatste jaren fors uitgebreid. Steeds omvangrijker vorderingen worden ingediend en ter zitting kunnen spreekgerechtigden zich zelfs uitlaten over de op te leggen straf. Mr. R.M. van Vuure (rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens het webinar op de laatste stand van zaken ingaan.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag02oktober2018
Kasteel Waardenburg

Strafrechtelijke cursus op verdiepend niveau waarbij ook de actualiteiten meegenomen worden door mr. G. Meijer.

In een door u te behandelen strafzaak spitst alles zich toe tot de behandeling van die zaak ter terechtzitting. Daar bij de rechter moet het uiteindelijk gebeuren. Op verdiepend niveau worden u door een zeer ervaren strafrechter (*) handreikingen gedaan die onder meer zien op het voeren van verweren, de criteria die daarvoor gelden en de wijze waarop u deze zo optimaal mogelijk kunt voeren.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag09oktober2018
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

De positie van jeugdigen in het recht krijgt de laatste tijd steeds meer positieve aandacht. Werd in de afgelopen jaren door de media vooral veel negatieve aandacht besteed aan de jeugdcriminaliteit, de afgelopen jaren staat de aandacht voor de versterking van de rechtspositie van jeugdigen centraal.

EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag11oktober2018
Kasteel Waardenburg

Deze cursus heeft een verdiepend karakter en is bedoeld voor advocaten met minimaal 3 jaar werkervaring. In één zeer intensieve dag zullen 3 onderwerpen worden uitgediept en heeft u direct 10 PO punten voor behaald en 10 uur kennis opgedaan. Intensief maar efficient!

EURO 695,- incl. studiemateriaal, excl BTW. incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag11oktober2018
Kasteel Waardenburg
dinsdag30oktober2018
Kasteel Waardenburg

Deze cursus heeft een verdiepend karakter en is bedoeld voor advocaten met minimaal 3 jaar werkervaring. In twee zeer intensieve dagen van 12 uur (10 PO punten per dag) zullen 6 onderwerpen worden uitgediept en heeft u direct uw 20 PO punten voor dit jaar behaald en 20 uur kennis opgedaan.

De docenten (uit de rechterlijke macht) zijn ervaren en afkomstig uit de praktijk. Zij zullen op de diverse onderwerpen ingaan en met u dicscussie voeren.

Het behalen van 10 PO punten op één dag werd als zeer prettig ervaren door de cursisten ondanks de intensiteit, intensiviteit.

Aanmeldingen worden op basis van binnenkomst afgehandeld. We hebben  plek voor maximaal 18 deelnemers.

In het voorjaar en najaar van 2017 is deze cursus beoordeeld met een gemiddelde van 9,2! Gemiddeld waardeerden onze cursisten de docenten met een 9,0. In april 2018 is de cursus zlefs door 16 cursisten met een 9,2 gemiddeld beoordeeld.

EURO 995,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag11oktober2018
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand!

Tijdens deze cursus worden aan de hand van casuïstiek en interactie met u de belangrijkste uitgangspunten doorgenomen en de actuele wetgeving, jurisprudentie en ontwikkelingen besproken op het gebied van zowel het civiele jeugdrecht als het jeugdstrafrecht. Daarbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij de bijzondere rechtspositie van de minderjarige en uw rol als jeugdrechtadvocaat. De cursus draagt bij aan zowel uw beroepskennis als uw beroepsvaardigheden op het gebied van het jeugdrecht. Er is ruime gelegenheid voor praktijkvoorbeelden en discussie.

EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag12oktober2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens deze masterclass gaat prof. mr. Paul Frielink in op een aantal veel voorkomende delicten, waaronder in elk geval vermogens- en geweldsdelicten uit het Wetboek van Strafrecht. Elke strafrechtadvocaat heeft daar immers vrijwel dagelijks mee te maken en zou enkel en alleen daarom al scherp op het netvlies moeten hebben staan welk delict past bij welke situatie en waar kansen liggen voor de verdediging.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag30oktober2018
Kasteel Waardenburg

Deze cursus heeft een verdiepend karakter en is bedoeld voor advocaten met minimaal 3 jaar werkervaring. In één intensieve dag zullen 3 onderwerpen worden uitgediept en heeft u direct 10 PO punten voor dit jaar behaald en 10 uur kennis opgedaan. Intensief maar effectief!

EURO 695,- incl. studiemateriaal, excl BTW. incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag01november2018
Kasteel Waardenburg

Het onderzoek ter terechtzitting vormt de basis van het rechterlijk oordeel in het strafrecht. Hier liggen dan ook moment en platform om de verdediging tot haar recht te laten komen. Mr. P.C.  Quak (MPA, senior rechter, rechtbank Gelderland) zal de cursus doceren. Er zal niet op alles m.b.t. “Onderzoek ter terechtzitting” worden ingaan. Er zal wel apart aandacht worden besteed aan het slachtoffer in het strafproces (incl. de vordering benadeelde partij)

Hoe kun je als advocaat die verdediging ter terechtzitting zo effectief mogelijk voeren? Welke middelen biedt het strafprocesrecht aan de verdediging? En in hoeverre is het EVRM eigenlijk effectief ?

Goede kennis van het wetboek van strafvordering helpt! Maar ook begrip van zienswijze en positie van andere procespartijen kan veel verschil maken. Bovendien ligt het strafrecht maatschappelijk onder een vergrootglas. Hoe ga je daarmee om ter zitting? Aan de hand van wetgeving en jurisprudentie, praktijkvoorbeelden en casusbehandeling wordt hierop tijdens deze dag ingegaan.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Wwft

2
dinsdag06november2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag06november2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08november2018
Kasteel Waardenburg

Materieel strafrecht is hot. Advocaten kunnen daar scoren (aldus prof. mr. D.H. de Jong, emeritus hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Rijksuniversiteit Groningen). De Hoge Raad trekt bij diverse misdrijven én centrale leerstukken de touwtjes aan rond reikwijdte en bewijsvoering. Sommige feitenrechters volgen slechts schoorvoetend. Hier ligt een uitdaging voor de advocaat om in het pleidooi de strakkere jurisprudentie van de Hoge Raad voor het voetlicht te brengen.

In het najaar op 21 december 2017 was de cursus snel volgeboekt. Wees op tijd met aanmelden om terleurstellingen te voorkomen! Op 21 december 2017 is de cursus beoordeeld met een 9,4! Op 20 maart 2018 was de cursus weer snel volgeboekt. Ook hier een hoog cijfer: 9,2

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag12november2018
Kasteel Waardenburg
In deze cursus geeft een in dit onderwerp gespecialiseerde raadsheer (mr. A.R.O Mooy, raadsheer bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch) een uitleg over de mogelijkheden om wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen.
EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag29november2018
Kasteel Waardenburg

DNA. Ingewikkelder dan het lijkt?

Welke rol heeft de verdediging tijdens de bewijswaardering van het DNA-onderzoek? Wat is de strafrechtelijke waarde van DNA-bewijs en wat wordt er (eigenlijk) gezegd in de DNA-rapportages van het NFI? Dit zijn vragen die we zullen gaan onderzoeken in de cursus DNA in de strafrechtpraktijk. Daarnaast zullen we aan de hand van jurisprudentie bespreken welke redeneringen rond het DNA-bewijs voor de verdediging effectief (kunnen) zijn. Hierbij is een analyse van de relevante informatie uit het strafdossier en de praktische zaken van het forensisch onderzoek noodzakelijk.
Tot slot zullen de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van DNA onderzoek de revue passeren.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag04december2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag04december2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag06december2018
Kasteel Waardenburg
donderdag20december2018
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand!

In twee dagen tijd wordt u door 4 docenten uit de rechterlijke macht en wetenschap op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen binnen het Strafrecht op diverse gebieden. Het betreft een verdiepingscursus dus uw participatie en inbreng wordt zeer op prijs gesteld!

De Raad voor Rechtsbijstand acht de verdiepingscursus Strafrecht geschikt om aan de eisen van voortzetting voor de inschrijving strafrecht/strafpiket bij de RvR te blijven voldoen.

EURO 795,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag10december2018
AMRÂTH GRAND HOTEL DE L’EMPEREUR MAASTRICHT
dinsdag11december2018
AMRÂTH GRAND HOTEL DE L'EMPEREUR MAASTRICHT

Bespreking van 5 aan elkaar verwante onderwerpen op het gebied van Strafrecht in twee dagen tijd!

Hoe maakt u het verschil in het strafproces?
Geef een duidelijk betoog, en voer een daadkrachtig verweer. Zorg dat u goed bent voorbereid met steekhoudende argumenten die van groot belang zijn om de rechter duidelijkheid te geven in de materie.

Het strafrechtelijk bewijs is een van de belangrijkste onderwerpen binnen het strafprocesrecht. Tijdens deze cursus wordt hierover de huidige stand van het recht besproken aan de hand van recente jurisprudentie. Ook wordt het Internationaal detentierecht en de Nederlandse rechtsorde uitvoerig besproken.

EURO 1295,- (excl. btw). De kosten voor één dag zijn EURO 695,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag10december2018
Amsterdam (exacte lokatie volgt)

Prof. mr. T.A. de Roos (emeritus hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Tilburg University) brengt u in drie uur op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het strafrecht op het gebied van Strafvordering, inclusief handige tips en aandacht voor de modernisering.

Mr. Nico Jörg (voormalig raadsheer Hoge raad) brengt u in de middag op de hoogte van de belangrijkste actualiteiten op het gebied van het materiele Strafrecht.

In het strafprocesrecht is de taak van de advocaat door de Hoge Raad steeds zwaarder gemaakt door te eisen dat de raadsman goed en afdoende motiveert wat het belang van bepaalde verzoeken is en of hij de voorwaarden waaraan verweren moeten voldoen in acht neemt. In het materiële strafrecht dwingt de Hoge Raad de feitenrechter de laatste jaren tot betere en scherpere motiveringen dan tot vroeger het geval was. Zoals bij medeplegen, voorwaardelijk opzet, voorbedachte raad, roekeloosheid, feitelijk leidinggeven en de onderkant van de culpa. Op dat gebied zijn verstrekkende arresten gewezen die er op neerkomen dat een sluitende bewezenverklaring meer en preciezere motivering vergt.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag14december2018
Londen
zaterdag15december2018
Londen

U wilt toch ook in de sfeer van Kerst in een unieke locatie "The Middle Temple in London" bijgesproken worden over Strafrechtelijke thema's? Er is expliciet gekozen voor docenten met een verschillende werkachtergrond om de verdiepingscursus zo breed mogelijk in te steken. De docenten hebben aangegeven als duo dan wel trio te doceren. De discussies zullen daardoor van hoog niveau zijn. Uw participatie in de cursus zal zeer gewaardeerd worden.

 

EURO 975,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag21december2018
Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220 (hoofdingang: toren G aan de Fred. Roeskestraat) 1076 AV Amsterdam

Tijdens deze cursus zal Mr. G.P.C. Janssen, Vice-president rechtbank Amsterdam,  de belangrijke zaken en actuele (Europese en Nederlandse) ontwikkelingen bespreken op het gebied van voorlopige hechtenis. De cursus zal 3 uur duren en gehouden worden in Kasteel Waardenburg.

Het betreft een practische cursus met veel casuistiek. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Op 21 december 2017 is deze cursus voor 24 cursisten gegeven en beoordeeld met een 8.8 gemiddeld. De docent werd beoordeeld met een 9,4! De cursus is en blijft een groot succes.

EURO 225,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19juni2018
1500
Eigen werkplek

Mr. E.H.M. Druijf (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Actualiteiten Vreemdelingenbewaring.

 • Staandehouden
 • Ophouden
 • Terugkeerbesluit
 • Bewaring van asielzoekers
 • Bewaring van Dublinclaimanten
 • Wijziging van de grondslag
 • Lichter middel
 • Duur van de maatregel
 • Procesrecht
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
vrijdag15juni2018
1500
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de AVG en de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag12april2018
1015
Eigen werkplek

Prof. mr. C.P.M. Cleiren (hoogleraar Straf(proces)recht Universiteit Leiden, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) en Prof. dr. mr. G.G.J. Knoops (bijzonder hoogleraar Politiek van het Internationaal recht Universiteit van Amsterdam, advocaat Knoops' Advocaten) zullen de volgende jurisprudentie op het gebied van strafrecht behandelen.

Jurisprudentie

 • ECLI:NL:HR:2018:236 Hoge Raad 20-02-2018 17/04929
  Cassatie in het belang der wet. Strafrechtelijke immuniteit gemeente i.g.v. nalaten onderhoud te plegen aan de weg en voldoende verkeersmaatregelen te nemen?
 • ECLI:NL:HR:2018:367 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02085
  Tanken zonder te betalen diefstal? HR wijdt algemene beschouwingen aan de afbakening tussen de vermogensdelicten diefstal (art. 310 Sr), verduistering (art. 321 Sr), oplichting (art. 326 Sr) en flessentrekkerij (art. 326a Sr).
 • ECLI:NL:HR:2018:192 Hoge Raad 13-02-2018 16/04318
  Rijden terwijl verdachte redelijkerwijs moest weten dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Ontvankelijkheid OM in de vervolging. Gerechtvaardigd vertrouwen dat strafbeschikking en geen dagvaarding zou volgen?
 • ECLI:NL:HR:2018:305 Hoge Raad, 06-03-2018, 16/04989
  Bedreiging (meermalen gepleegd) en groepsbelediging (meermalen gepleegd) van anderen dan b.p. door verdachte uit naam van b.p. Rechtstreeks verband tussen bewezenverklaarde feiten en schade?
 • Hoge Raad 18-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:725
  Maken van een foto van verdachte op de openbare weg kon worden gebaseerd op artikel 3 Politiewet 2012.
 • Hoge Raad 19-12-2017, ECLI:NL:HR:2017:3198
  Niet voldaan aan cautieplicht vooronderzoek. Vormverzuim, artikel 359a Sv. Verdediging niet gehouden om toe te lichten waarom bewijsuitsluiting moet volgen.
 • Hoge Raad 9 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:18
  Ruisstrategie als opsporingsmethode. Tijdens verhoor is door de politie aan verdachte en medeverdachte medegedeeld dat naast de werkelijk weggenomen buit ook een fictieve buit is weggenomen met als doel een gesprek tussen beide verdachten over de overval op gang te brengen. Geen schending beginselen behoorlijke procesorde.
 • Hoge Raad 18 april 2017, NJ 2017/456
  Inzet bestuursrechtelijke bevoegdheid voor strafrechtelijk doel leidt niet tot niet-ontvankelijkheid OM; vormverzuim bij voorbereidend onderzoek.
EURO 65 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag12april2018
0900
Eigen werkplek

Prof. mr. C.P.M. Cleiren (hoogleraar Straf(proces)recht Universiteit Leiden, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) en Prof. dr. mr. G.G.J. Knoops (bijzonder hoogleraar Politiek van het Internationaal recht Universiteit van Amsterdam, advocaat Knoops' Advocaten) zullen de volgende jurisprudentie op het gebied van strafrecht behandelen.

Jurisprudentie

 • ECLI:NL:HR:2018:236 Hoge Raad 20-02-2018 17/04929
  Cassatie in het belang der wet. Strafrechtelijke immuniteit gemeente i.g.v. nalaten onderhoud te plegen aan de weg en voldoende verkeersmaatregelen te nemen?
 • ECLI:NL:HR:2018:367 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02085
  Tanken zonder te betalen diefstal? HR wijdt algemene beschouwingen aan de afbakening tussen de vermogensdelicten diefstal (art. 310 Sr), verduistering (art. 321 Sr), oplichting (art. 326 Sr) en flessentrekkerij (art. 326a Sr).
 • ECLI:NL:HR:2018:192 Hoge Raad 13-02-2018 16/04318
  Rijden terwijl verdachte redelijkerwijs moest weten dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Ontvankelijkheid OM in de vervolging. Gerechtvaardigd vertrouwen dat strafbeschikking en geen dagvaarding zou volgen?
 • ECLI:NL:HR:2018:305 Hoge Raad, 06-03-2018, 16/04989
  Bedreiging (meermalen gepleegd) en groepsbelediging (meermalen gepleegd) van anderen dan b.p. door verdachte uit naam van b.p. Rechtstreeks verband tussen bewezenverklaarde feiten en schade?
 • Hoge Raad 18-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:725
  Maken van een foto van verdachte op de openbare weg kon worden gebaseerd op artikel 3 Politiewet 2012.
 • Hoge Raad 19-12-2017, ECLI:NL:HR:2017:3198
  Niet voldaan aan cautieplicht vooronderzoek. Vormverzuim, artikel 359a Sv. Verdediging niet gehouden om toe te lichten waarom bewijsuitsluiting moet volgen.
 • Hoge Raad 9 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:18
  Ruisstrategie als opsporingsmethode. Tijdens verhoor is door de politie aan verdachte en medeverdachte medegedeeld dat naast de werkelijk weggenomen buit ook een fictieve buit is weggenomen met als doel een gesprek tussen beide verdachten over de overval op gang te brengen. Geen schending beginselen behoorlijke procesorde.
 • Hoge Raad 18 april 2017, NJ 2017/456
  Inzet bestuursrechtelijke bevoegdheid voor strafrechtelijk doel leidt niet tot niet-ontvankelijkheid OM; vormverzuim bij voorbereidend onderzoek.
EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag27maart2018
1530
Eigen werkplek

Mr. H.A. Gerritse (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Piket.

 • Art. 359a Sv
 • Rechter commissaris
 • Rechtmatigheid aanhouding
 • Verdere inzet R-C
 • Onderzoek ter terechtzitting
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag27maart2018
1415
Eigen werkplek

Mr. H.A. Gerritse (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Piket.

 • Voorgeleidingen
 • Overige taken r-c
 • Wet versterking positie r-c
 • Wet herziening processtukken
 • Dossiervorming
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag27maart2018
1300
Eigen werkplek

Mr. F.A. ten Berge (advocaat Ten Berge Leerkotte Advocaten) en Mr. H.A. Gerritse (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland) zullen de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Piket.

 • Rechtmatigheidstoetsing
 • Ernstige bezwaren (BN5627)
 • Toepassing 67a lid 3 Sv
 • Gronden
 • Schorsing
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag27maart2018
1130
Eigen werkplek

Mr. F.A. ten Berge (advocaat Ten Berge Leerkotte Advocaten) en Mr. H.A. Gerritse (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland) zullen de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Piket.

 • Rechtmatigheidstoetsing 59a Sv
 • Vormvoorschriften
 • Termijnen rechtmatigheid
 • Verloop termijnen
 • Onderzoeksbelang
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag27maart2018
1015
Eigen werkplek

Mr. F.A. ten Berge (advocaat Ten Berge Leerkotte Advocaten) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Piket.

 • De inverzekeringstelling
 • Praktische gang van zaken na ivs
 • Tips and Tricks
 • De voorlopige hechtenis

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag27maart2018
0900
Eigen werkplek

Mr. F.A. ten Berge (advocaat Ten Berge Leerkotte Advocaten) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Piket.

 • Recente wetgeving raadsman bij politieverhoor per 1 maart 2017
 • Politieverhoor
 • Consultatierechtsbijstand
 • Verhoorbijstand meerderjarigen
 • Verhoorbijstand minderjarigen en kwetsbaren
 • ZSM
 • Categorie zaken en afstand
 • Kosten rechtsbijstand
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag06februari2018
1500
Eigen werkplek

Mr. F.P.C. Strijbos (docent Beroepsopleiding Advocaten) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Kredietverlening.

 • Hypothecair krediet
 • Koop op afbetaling & huurkoop
 • Overeenkomst van geldlening
 • Consumentenkrediet
 • Renteswaps en het Uniform Herstelkader MKB
 • Wettelijke handelsrente
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Wwft

2
dinsdag06februari2018
1200
Eigen werkplek

Mr. F.P.C. Strijbos (docent Beroepsopleiding Advocaten) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Wwft.

 • Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie?
 • Welke diensten vallen onder de Wwft?
 • Welke diensten vallen onder de zogenaamde procesvrijstelling?
 • De cliëntenclassificatie
 • Het melden van ongebruikelijke transacties
 • De Vierde anti-witwasrichtlijn
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite