Cursussen & Webinars

dinsdag30oktober2018
Kasteel Waardenburg

Deze cursus heeft een verdiepend karakter en is bedoeld voor advocaten met minimaal 3 jaar werkervaring. In twee zeer intensieve dagen van 12 uur (10 PO punten per dag) zullen 6 onderwerpen worden uitgediept en heeft u direct uw 20 PO punten voor dit jaar behaald en 20 uur kennis opgedaan.

De docenten (uit de rechterlijke macht) zijn ervaren en afkomstig uit de praktijk. Zij zullen op de diverse onderwerpen ingaan en met u dicscussie voeren.

Het behalen van 10 PO punten op één dag werd als zeer prettig ervaren door de cursisten ondanks de intensiteit, intensiviteit.

Aanmeldingen worden op basis van binnenkomst afgehandeld. We hebben  plek voor maximaal 18 deelnemers.

In het voorjaar en najaar van 2017 is deze cursus beoordeeld met een gemiddelde van 9,2! Gemiddeld waardeerden onze cursisten de docenten met een 9,0. In april 2018 is de cursus zlefs door 16 cursisten met een 9,2 gemiddeld beoordeeld.

EURO 995,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag01november2018
Kasteel Waardenburg

Het onderzoek ter terechtzitting vormt de basis van het rechterlijk oordeel in het strafrecht. Hier liggen dan ook moment en platform om de verdediging tot haar recht te laten komen. Mr. P.C.  Quak (MPA, senior rechter, rechtbank Gelderland) zal de cursus doceren. Er zal niet op alles m.b.t. “Onderzoek ter terechtzitting” worden ingaan. Er zal wel apart aandacht worden besteed aan het slachtoffer in het strafproces (incl. de vordering benadeelde partij)

Hoe kun je als advocaat die verdediging ter terechtzitting zo effectief mogelijk voeren? Welke middelen biedt het strafprocesrecht aan de verdediging? En in hoeverre is het EVRM eigenlijk effectief ?

Goede kennis van het wetboek van strafvordering helpt! Maar ook begrip van zienswijze en positie van andere procespartijen kan veel verschil maken. Bovendien ligt het strafrecht maatschappelijk onder een vergrootglas. Hoe ga je daarmee om ter zitting? Aan de hand van wetgeving en jurisprudentie, praktijkvoorbeelden en casusbehandeling wordt hierop tijdens deze dag ingegaan.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Wwft

2
dinsdag06november2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

Mr. K. Strijbos (docent beroepsopleiding advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag06november2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08november2018
Kasteel Waardenburg

Materieel strafrecht is hot. Advocaten kunnen daar scoren (aldus prof. mr. D.H. de Jong, emeritus hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Rijksuniversiteit Groningen). De Hoge Raad trekt bij diverse misdrijven én centrale leerstukken de touwtjes aan rond reikwijdte en bewijsvoering. Sommige feitenrechters volgen slechts schoorvoetend. Hier ligt een uitdaging voor de advocaat om in het pleidooi de strakkere jurisprudentie van de Hoge Raad voor het voetlicht te brengen.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag12november2018
Kasteel Waardenburg
In deze cursus geeft een in dit onderwerp gespecialiseerde raadsheer (mr. A.R.O Mooy, raadsheer bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch) een uitleg over de mogelijkheden om wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen.
EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag20november2018
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand!

U bent piketadvocaat en u wordt gebeld om op het politiebureau rechtsbijstand te verlenen. Wat te doen, waar moet men op letten. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? En daarna de voorgeleiding bij de rechter-commissaris op de rechtbank. Met welke uitgangspunten moet men rekening houden, wat is het toetsingskader en waar kan men al dan niet succesvol verweer op voeren? Kortom, de do’s en don’ts van de piketadvocaat, vanuit de praktijk toegelicht door een ervaren strafrechtadvocaat en een ervaren rechter-commissaris

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag23november2018
Kasteel Waardenburg

De Hoge Raad heeft in de afgelopen jaren uitgemaakt dat het betrekken van het zwijgen van verdachte over een zwaarwegende belastende omstandigheid bij de rechterlijke bewijsmotivering mag worden betrokken. Aan de andere kant zijn er de afgelopen jaren arresten gewezen waarin verdachte werd vrijgesproken omdat er door de verdachte een alternatief ontlastend scenario werd gepresenteerd dat redelijkerwijs niet kon worden uitgesloten. Zwijgen of toch maar komen met een zogeheten Meer-en Vaartverweer? Wat is een goede verdedigingsstrategie?  Alles over het wankel evenwicht van de rechterlijke overtuiging bij de ontkennende of zwijgende verdachte.

Het beste resultaat is niet altijd een vrijspraak maar een gedegen voorbereiding is het halve werk om de rechter te overtuigen.

EURO 545,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27november2018
Kasteel Waardenburg

In een door u te behandelen strafzaak spitst alles zich toe tot de behandeling van die zaak ter terechtzitting. Bij de rechter moet het uiteindelijk gebeuren. Op verdiepend niveau wordt u door een zeer ervaren strafrechter (*) praktische adviezen gegeven over het opbouwen van een pakkend pleidooi en het inrichten van een goede verdediging aan de hand van de meest actuele stand van zaken in het strafrecht. Zo kan het soms beter zijn dat u de rechter een redelijk alternatief scenario voorhoudt dan uw cliënt te laten zwijgen. Dat laatste kan zich namelijk tegen u keren als wij de Hoge Raad goed hebben begrepen.

Ook wordt u meegenomen door het leerstuk van de vormverzuimen. De Hoge Raad heeft de piketpalen steeds dichter bij elkaar gezet, maar de feitenrechter biedt nogal eens ruimte, dus het is aan u goed en gemotiveerd aan te geven waarom sprake is van een vormverzuim in het licht bezien van de criteria die daarvoor gelden en tot welke sanctie het verzuim zou moeten leiden. Verweren en standpunten moeten goed, helder en gestructureerd aan de rechter worden voorgehouden in de juiste volgorde en met de goede ingrediënten.

Voor elke strafrechtadvocaat dus een must!

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag29november2018
Kasteel Waardenburg

DNA. Ingewikkelder dan het lijkt?

Welke rol heeft de verdediging tijdens de bewijswaardering van het DNA-onderzoek? Wat is de strafrechtelijke waarde van DNA-bewijs en wat wordt er (eigenlijk) gezegd in de DNA-rapportages van het NFI? Dit zijn vragen die we zullen gaan onderzoeken in de cursus DNA in de strafrechtpraktijk. Daarnaast zullen we aan de hand van jurisprudentie bespreken welke redeneringen rond het DNA-bewijs voor de verdediging effectief (kunnen) zijn. Hierbij is een analyse van de relevante informatie uit het strafdossier en de praktische zaken van het forensisch onderzoek noodzakelijk.
Tot slot zullen de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van DNA onderzoek de revue passeren.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag04december2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag04december2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag06december2018
Kasteel Waardenburg
donderdag20december2018
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand!

In twee dagen tijd wordt u door 4 docenten uit de rechterlijke macht en wetenschap op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen binnen het Strafrecht op diverse gebieden. Het betreft een verdiepingscursus dus uw participatie en inbreng wordt zeer op prijs gesteld!

De Raad voor Rechtsbijstand acht de verdiepingscursus Strafrecht geschikt om aan de eisen van voortzetting voor de inschrijving strafrecht/strafpiket bij de RvR te blijven voldoen.

EURO 795,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag10december2018
AMRÂTH GRAND HOTEL DE L’EMPEREUR MAASTRICHT
dinsdag11december2018
AMRÂTH GRAND HOTEL DE L'EMPEREUR MAASTRICHT

Bespreking van 5 aan elkaar verwante onderwerpen op het gebied van Strafrecht in twee dagen tijd!

Hoe maakt u het verschil in het strafproces?
Geef een duidelijk betoog, en voer een daadkrachtig verweer. Zorg dat u goed bent voorbereid met steekhoudende argumenten die van groot belang zijn om de rechter duidelijkheid te geven in de materie.

Het strafrechtelijk bewijs is een van de belangrijkste onderwerpen binnen het strafprocesrecht. Tijdens deze cursus wordt hierover de huidige stand van het recht besproken aan de hand van recente jurisprudentie. Ook wordt het Internationaal detentierecht en de Nederlandse rechtsorde uitvoerig besproken.

EURO 1295,- (excl. btw). De kosten voor één dag zijn EURO 695,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag10december2018
WTC Zuidas Business & Conference Center B.V. Strawinskylaan 77 1077 XW Amsterdam

Prof. mr. T.A. de Roos (emeritus hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Tilburg University) brengt u in drie uur op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het strafrecht op het gebied van Strafvordering, inclusief handige tips en aandacht voor de modernisering.

Mr. Nico Jörg (voormalig raadsheer Hoge raad) brengt u in de middag op de hoogte van de belangrijkste actualiteiten op het gebied van het materiele Strafrecht.

In het strafprocesrecht is de taak van de advocaat door de Hoge Raad steeds zwaarder gemaakt door te eisen dat de raadsman goed en afdoende motiveert wat het belang van bepaalde verzoeken is en of hij de voorwaarden waaraan verweren moeten voldoen in acht neemt. In het materiële strafrecht dwingt de Hoge Raad de feitenrechter de laatste jaren tot betere en scherpere motiveringen dan tot vroeger het geval was. Zoals bij medeplegen, voorwaardelijk opzet, voorbedachte raad, roekeloosheid, feitelijk leidinggeven en de onderkant van de culpa. Op dat gebied zijn verstrekkende arresten gewezen die er op neerkomen dat een sluitende bewezenverklaring meer en preciezere motivering vergt.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag17december2018
Kasteel Waardenburg
woensdag19december2018
Kasteel Waardenburg

Het afgelopen jaar is er veel rechtspraak verschenen van zowel de Hoge Raad als de gerechtshoven en rechtbanken. De sprekers allen afkomstig van de hoven en rechtbanken zullen met u de belangrijkste uitspraken van 2018 bespreken. Daarnaast zullen de sprekers ook andere belangrijke ontwikkelingen met u bespreken. Na het volgen van een kroniek college bent u weer helemaal op de hoogte van de stand van het recht op het betreffende rechtsgebied.

Op zes rechtsgebieden zullen de docenten 4 uur doceren. Wij begrijpen dat niet iedereen binnen uw kantoor dezelfde interesse heeft. Het kantoorabonnement maakt het mogelijk om verschillende collega's te laten deelnemen aan de Week van de Kronieken. Wij reserveren als het ware een stoel voor uw kantoor. U kunt samen met uw collega's besluiten wie, welk college zou willen gaan volgen.

EURO 1200,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag17december2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens de week van de kronieken is er uiteraard ook aandacht voor Formeel Strafrecht. Tijdens 4 uur college wordt u bijgepraat door mr. G.H. Meijer, senior rechter Rechtbank Overijssel, over de belangrijkste ontwikkelingen van 2018 op het gebied van het onderzoek ter terechtzitting, de ontwikkelingen naar een nieuw wetboek van Strafvordering, alsmede de meerdaadse samenloop, de toepassing van art 63 Sr en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Ook zullen een aantal overzichtsarresten aan de orde komen.

Een praktische invalshoek heeft deze cursus, zodat u de door u opgedane kennis en inzichten ook direct in het dagelijks werk kunt gebruiken.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19december2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens de week van de kronieken is er uiteraard ook aandacht voor Materieel Strafrecht. Tijdens 4 uur college wordt u bijgepraat door mr. R.M.  van Vuure,
rechter Rechtbank Overijssel, over de belangrijkste ontwikkelingen van 2018 op de onderwerpen noodweer, medeplegen/medeplichtigheid, poging en voorbereidingshandelingen, voorbedachte raad en art. 6 WVW.

De invalshoek van dit college zal vooral een praktische zijn, zodat u de door u opgedane kennis en inzichten ook direct in het dagelijks werk kunt gebruiken.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag21december2018
Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220 (hoofdingang: toren G aan de Fred. Roeskestraat) 1076 AV Amsterdam

Tijdens deze cursus zal Mr. G.P.C. Janssen, Vice-president rechtbank Amsterdam,  de belangrijke zaken en actuele (Europese en Nederlandse) ontwikkelingen bespreken op het gebied van voorlopige hechtenis. De cursus zal 3 uur duren en gehouden worden in Amsterdam.

Het betreft een practische cursus met veel casuistiek. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Op 21 december 2017 is deze cursus voor 24 cursisten gegeven en beoordeeld met een 8.8 gemiddeld. De docent werd beoordeeld met een 9,4! De cursus is en blijft een groot succes.

EURO 225,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12maart2019
Kasteel Waardenburg

het strafproces op de schop!

Over enkele jaren zal er een nieuw wetboek van strafvordering worden ingevoerd dat een forse wijziging zal brengen in de wijze waarop wij het strafproces in Nederland voeren. Er zal niet meer worden gedagvaard, doch het proces wordt ingeleid en de verdachte worden opgeroepen.

Het nieuwe wetboek maakt ook onderscheid tussen vonniszaken en niet-vonniszaken, waarbij als uitgangspunt geldt dat vonniszaken in het openbaar plaatsvinden en de laatste groep niet. Pro forma behandelingen, louter om termijnen zeker te stellen in zaken van gedetineerden, zullen niet meer op de openbare zitting plaatsvinden maar in raadkamer zoals nu ook plaatsvindt bij de behandeling van vorderingen gevangenhoudingen. Als advocaat zult u nu al moeten anticiperen op deze rigoureuze komende veranderingen in het strafproces.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21maart2019
Kasteel Waardenburg

Wat is van belang om effectief te procederen bij de politierechter? Stel ik wel of geen vragen aan de verdachte,
hoe overtuig ik de rechter, interrumpeer ik de rechter bij de ondervraging? Hoe ga ik om met camerabeelden op zitting?
Hoe belangrijk is communicatie op zitting? Hoe ziet een effectief pleidooi eruit? Vragen, die er toe doen bij de politierechter
en waarop een antwoord wordt gegeven tijdens deze cursus.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag12april2019
Kasteel Waardenburg

Vandaag leren en morgen pleiten!

In deze zeer interactieve, verdiepende Strafrecht cursus worden twee hoofdonderwerpen besproken. Veelvoorkomende materiële aspecten & uw verdedigingsstrategie.  Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd door de twee docenten, prof.mr. Th.A. de Roos, (Emeritus hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Tilburg University) en mr. A.H.T. de Haas (OMVR Advocaten). Beide docenten zullen gedurende de gehele dag aanwezig zijn.

De ochtend zal voornamelijk een theoretische invalshoek hebben. De middag zal vooral praktisch zijn. Zo zullen veelvoorkomende (actuele) delicten worden besproken, de verdedigingsstrategie worden doorgelicht en er zal aan de hand van casuïstiek ook worden geoefend. High Impact learning. Philip Vijfhuize, een jurist die werkt als hulpovj/rechercheur zal ook aanwezig zijn en handige, praktische tips & tricks met u delen.

Voor de interactie wordt u gevraagd in  één A4 een eigen lopende zaak in te brengen min. 5 werkdagen voorafgaand aan de cursus. GEEN huiswerk, geen must maar wel een sterkte suggestie en een extra service.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag18april2019
Kasteel Waardenburg

Tijdens deze masterclass gaat mr. Paul Frielink in op een aantal veel voorkomende delicten, waaronder in elk geval vermogens- en geweldsdelicten uit het Wetboek van Strafrecht. Elke strafrechtadvocaat heeft daar immers vrijwel dagelijks mee te maken en zou enkel en alleen daarom al scherp op het netvlies moeten hebben staan welk delict past bij welke situatie en waar kansen liggen voor de verdediging.

De invalshoek tijdens de masterclass is niet een algemeen leerstuk als opzet en culpa, maar het concrete strafbare feit. De cursus heeft vooral een praktische insteek en geeft ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Een participerende houding van de cursisten wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag26september2018
1330
Eigen werkplek

Deze term staat voor het slachtoffer, de benadeelde partij en de spreekgerechtigde in strafzaken. Hun rechten zijn de laatste jaren fors uitgebreid. Steeds omvangrijker vorderingen worden ingediend en ter zitting kunnen spreekgerechtigden zich zelfs uitlaten over de op te leggen straf. Mr. R.M. van Vuure (rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens het webinar op de laatste stand van zaken ingaan.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag26september2018
1200
Eigen werkplek

De roep om forse straffen bij onverantwoordelijk weggebruik neemt de laatste jaren toe. Het OM lijkt daardoor sneller geneigd om te vervolgen voor “roekeloosheid”. Toch is daar volgens vaste jurisprudentie slechts sprake van in uitzonderlijke gevallen. Mr. R.M. van Vuure (rechter Rechtbank Overijssel) zal hier tijdens het webinar nader op ingaan.

Niet roekeloos:

 • Hoge Raad 22 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU2016 (opgefokt, dronken, te snel)
 • Hoge Raad 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4254 (taxi op trambaan)
 • Hoge Raad 4 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY2823 (alcohol op en praten met passagier)
 • Hoge Raad 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:960 (wil niet ingehaald worden)
 • Hoge Raad 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:962 (te snel en links van middengeleider)
 • Hoge Raad 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:964 (beginnend bestuurder, dronken en te snel door groen)
 • Gerechtshof Amsterdam 24 oktober 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4420 (zonder rijbewijs, dronken en amfetamine)
 • Rechtbank Amsterdam 7 mei 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3232 (rijden op “fixed gear”-fiets)

Wel roekeloos:

 • Hoge Raad 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:959 (Kat- en muisspel)
 • Hoge Raad 3 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1554 (Snelheidswedstrijd)
 • Gerechtshof Den Haag 6 april 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:920 (Straatraces)
 • Hoge Raad 16 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1656 (Filefuik)
 • Hoge Raad 19 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2414 (Stoppen op snelweg (Conclusie Machielse; noot Rozemond)

Poging doodslag:

 • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 juli 2107, ECLI:NL:GHSHE:2017:3110 (Proberen politieauto te laten botsen)

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25september2018
1330
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar van mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) vindt een heldere en bondige bespreking plaats van positie en bevoegdheden van de deelnemers aan het strafproces. Achtereenvolgens komen de rechter, de officier van justitie, de verdediging en de burgerlijk partij (slachtoffer/benadeelde partij/spreekgerechtigde) aan de orde.
Kort worden ook de overige betrokkenen, zoals de tolk, getuigen en deskundigen en last but not least de bode besproken.
Een handig overzicht verpakt in een helder webinar!

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25september2018
1200
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) neemt u tijdens dit webinar mee door het arsenaal aan straffen en maatregelen die ons strafrecht kent.
De rechter is bij het bepalen van de straf gebonden aan wettelijke regelingen, zoals maxima en samenloop, en ook zijn niet alle combinaties mogelijk.
Voorts worden de meest actuele wettelijke ontwikkelingen op dit gebied (zoals bv op het gebied van de tbs, de regeling van de meerdaadse samenloop en de VI regeling) alsmede de meest recente jurisprudentie aan de orde gesteld. Een must voor iedere strafrechtadvocaat!

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25september2018
1015
Eigen werkplek

Mr. R. Ter Haar (universitair docent Strafrecht en promovendus Universiteit Leiden) zal tijdens dit webinar opzet en schuld met u gaan behandelen.

 • Opzet en schuld algemeen
 • Ondergrens opzet: voorwaardelijk opzet
 • Opzet: de aanmerkelijke kans
 • Strafuitsluitingsgronden: stoornis en opzet bij ontoerekenbaarheid
 • Verschil tussen opzet en schuld
 • Schuld: algemeen
 • De subjectieve component van culpa
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25september2018
0900
Eigen werkplek

Mr. R. Ter Haar (universitair docent Strafrecht en promovendus Universiteit Leiden) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

Poging

 • Algemeen
 • Criterium
 • Grensgevallen
 • Twee typen
 • De ondeugdelijke poging

Voorbereiding

 • Algemeen
 • Bestemming

Vrijwillege terugtred

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
1615
Eigen werkplek

Al jaren hoort het aantal gevallen van voorlopige hechtenis bij de hoogste in Europa. Het aantal schadevergoedingen voor onterecht ondergane inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis is ook fors. Voorlopige hechtenis lijkt in Nederland niet het ultimum remedium wat het volgens het EHRM zou dienen te zijn.
Mr. R.M. van Vuure (rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens dit webinar stilstaan bij alle facetten van de inverzekeringstelling en de voorlopige hechtenis.

 • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2017:239 (Staande houden van niet-verdachten)
 • Rechtbank Rotterdam 29 juni 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5968 (Staande houden van niet-verdachte en Schutznorm)
 • Hoge Raad 31 augustus 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP1213 (Startmoment ophouden voor onderzoek als hulpOvJ bevel geeft)
 • Rechtbank Limburg 13 november 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:9585 (Twee maal aanhouden voor hetzelfde feit)
 • Rechtbank Gelderland 4 december 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7877 (RC mag niet rechtmatigheid verlengde ivs toetsen)
 • Rechtbank Alkmaar 14 juni 2010, ECLI:NL:RBALK:2010:BN2848 (Kort Geding tegen ivs)
 • Rechtbank Noord-Holland 21 augustus 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:7298 (Vervroegde toetsing rechtmatigheid ivs)
 • Hoge Raad 22 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5640 (Geen Salduz-consultatie leidt tot bewijsuitsluiting)
 • Hoge Raad 12 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW6864 (Wanneer is sprake van een verhoor?)
 • Hoge Raad 10 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:543 (Wanneer is sprake van een verhoor?)
 • Rechtbank Midden-Nederland 14 januari 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:872 (Spontane uitlating in niet-verhoorsituatie)
 • Hoge Raad 16 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK8537 (Waterdichte schottentheorie)
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4314 (Gevangenneming kan niet als verdachte in vh zit)
 • Gerechtshof Amsterdam 6 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2700 (Gevangenneming kan wel als verdachte in vh zit)
 • Rechtbank Amsterdam 23 april 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ4857 (Vluchtgevaar bij iemand met vast adres)
 • Rechtbank Haarlem 19 september 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY9307 (Geen vast adres in NL wil niet zeggen dat er dus vluchtgevaar is)
 • Gerechtshof Amsterdam 29 november 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4995 (Tegen partiële afwijzing vordering staat voor de OvJ appèl open)
 • Rechtbank Maastricht 14 september 2010, ECLI: NL:RBMAA:2010:BN8121 (Raadkamer toetst in appèl ex nunc)
 • Gerechtshof Den Haag 22 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2830 (Verdachte mag veelvuldig om opheffing vh vragen)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
1500
Eigen werkplek

De rechter-commissaris in strafzaken is van onderzoeksrechter geworden tot de rechter in het vooronderzoek. De officier van justitie is leider onderzoek en de rechter-commissaris houdt toezicht en verricht onderzoekshandelingen. Mr. R.M. van Vuure (rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens dit webinar stilstaan bij de veranderde rol van de rechter-commissaris en bij de vraag wanneer u bij hem/haar moet zijn met uw onderzoekswensen en wanneer bij de zittingsrechter.

 • Hoge Raad 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:505 (Na kennisgeving dagvaarding beslist de zittingsrechter op onderzoekswensen)
 • Rechtbank Gelderland 2 oktober 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:6156 (De RC mag in beginsel niet terugkomen op een eerder genomen beslissing)
 • Hoge Raad 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496 (Overzichtsarrest van de HR over het oproepen van getuigen)
 • Rechtbank Rotterdam 11 juli 2104, ECLI:NL:RBROT:2014:5931 (Na een regie-zitting bij de RC (na verwijzing) geldt voor nieuwe onderzoekswensen het noodzakelijkheidscriterium)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
1200
Eigen werkplek

Mr. BC. A.P. van der Linden (oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (Jeugdhulp), voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland) bespreekt tijdens de cursus Strafrechtelijk Jeugdrecht door middel van casuïstiek en mogelijke interactie met de cursisten de belangrijkste uitgangspunten van dit vakgebied. Hij bespreekt de relevante actuele wetgeving, jurisprudentie en andere ontwikkelingen van het jeugdstrafrecht. Centraal staat de bijzondere rechtspositie van de minderjarige. De cursus levert een bijdrage aan de nodige beroepskennis en de beroepsvaardigheden ter zake van het Strafrechtelijk Jeugdrecht.

 • De grondbeginselen van het formele en materiële jeugdstrafrecht
 • Internationale verdragen (VN-Verdrag inzake de rechten van het kind/EVRM)
 • Leeftijdsgrenzen in het jeugdstrafrecht
 • De positie van de belangrijkste actoren: raad voor de kinderbescherming, kinderrechter, jeugdofficier van justitie, jeugdrechtadvocaat (pleeg)ouders, gecertificeerde instelling 
 • De Verklaring omtrent het gedrag (VOG); DNA-onderzoek
 • Nadere aspecten zijn onder meer het adolescentenstrafrecht
 • De positie van de wettelijke vertegenwoordigers (ouders, voogden) in jeugdstrafzaken
 • Jeugdstraffen en maatregelen
 • Combi-zittingen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
1030
Eigen werkplek

Mr. R. ter Haar (universitair docent Strafrecht en promovendus Universiteit Leiden) zal tijdens dit webinar o.a. onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Strafsluitingsgronden algemeen
 • Ontoerekenbaarheid
 • Toetsingskader ontoerekenbaarheid
 • Culpa in causa bij ontoerekenbaarheid
 • Psychische overmacht
 • Noodtoestand
 • Noodweer
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
0900
Eigen werkplek

Mr. R. ter Haar (universitair docent Strafrecht en promovendus Universiteit Leiden) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

 • Wat is deelneming
 • Medeplegen algemeen
 • Medeplegen en nauwe samenwerking
 • Medeplegen aandachtspunten 
 • Medeplegen en procesopstelling
 • Medeplichtigheid
 • Medeplichtigheid en opzet
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18september2018
1630
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens het webinar bespreken hoe vormverzuimverweer ingekleed moet worden.
De Hoge Raad heeft de piketpalen op het gebied van vormverzuimen de afgelopen jaren steeds dichter tegen elkaar geplaatst, waardoor de ruimte om succes te hebben met een verweer sterk is ingeperkt.
Neemt niet weg dat de feitenrechter regelmatig een vormverzuim honoreert ondanks de strenge jurisprudentie op dit leerstuk.
Hoe kleed je een vormverzuimverweer in? Bedenkt dat de Hoge Raad strenge criteria hanteert bij de beoordeling van deze verweren!
Dit alles komt bondig en helder aan bod in dit webinar. Een must voor de strafrechtadvocaat!

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18september2018
1500
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal u tijdens het webinar informeren waar u rekening mee moet houden. Het voeren van klassieke verweren en uitdrukkelijk onderbouwde standpunten zijn de belangrijkste instrumenten van de advocaat tijdens een strafzitting. Een welke criteria moet een verweer of standpunt voldoen om de rechter gehouden te achten daarop te responderen?
Hoe onderbouwd moet een verweer of standpunt zijn en welke regiems van stel- en responsplicht kennen we? Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij het voeren van een vormverzuimverweer.
Een belangrijk leerstuk uitgebreid belicht in een helder webinar.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18september2018
1330
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal onderstaande onderwerpen behandelen tijdens het webinar Bewijsrecht.

Wat is nu precies strafrechterlijk bewijs? En wanneer is er sprake van voldoende wettig bewijs?
En als er al wettig bewijs is, wanneer is de rechter overtuigd dat verdachte de dader is?
Dit alles komt in dit webinar aan bod, toegelicht aan de hand van een groot aantal voorbeelden uit de praktijk.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18september2018
1200
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal u tijdens het webinar informeren over de voor de advocaat meest relevant facetten van het werk op een strafzitting. Op welke wijze kunt u het best een verzoek om aanhouding doen, hoe om te gaan met regie- en pro forma zittingen?
Ook passeren zaken als wraking en meineed de revue en wordt u voorgelicht over de meest actuele jurisprudentie op het gebied van het voeren van een pleidooi en het laatste woord. Mag daarin beknot worden? En onder welke voorwaarden? En wat te doen als de toon van de rechter u niet bevalt?
Kortom: een webinar op de praktijk gericht!

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag10september2018
1345
Eigen werkplek

Mr. P.C. Verloop (advocaat bij Libertas Advocaten, lid van de Adviescommissie Strafrecht van de NOvA) bespreekt de laatste ontwikkelingen op het gebied van het oproepen en horen van getuigen en deskundigen.

Aan welke voorwaarden dient een verzoek tot het horen van getuigen en deskundigen te voldoen? Op welke gronden kan de rechter, in het licht van art. 6 EVRM, een dergelijk verzoek afwijzen? 

Zowel de jurisprudentie van de Hoge Raad als uitspraken van het EHRM zullen aan de orde komen.

 • Oproepen van getuigen en deskundigen
 • Motivering van verzoeken
 • Bruikbaarheid van verklaringen voor het bewijs
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag10september2018
1200
Eigen werkplek

Mr. P.C.Verloop (advocaat bij Libertas Advocaten, lid van de Adviescommissie Strafrecht van de NOvA) bespreekt in dit webinar de recente veranderingen in het Wetboek van Strafvordering ten aanzien van de positie van de raadsman en recente jurisprudentie op het gebied van het verschoningsrecht.

 • Veranderingen in de positie van de raadsman
 • Professioneel verschoningsrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag10september2018
0900
Eigen werkplek

Mr. P.C. Verloop (advocaat bij Libertas Advocaten, lid van de Adviescommissie Strafrecht van de NOvA) neemt met u in vogelvlucht de dwangmiddelen en de ontwikkelingen op dat gebied in wet en jurisprudentie door.

Ondanks het project Modernisering Strafvordering heeft de afgelopen jaren een groot aantal wetten het licht gezien, waarbij op het gebied van de dwangmiddelen belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden (verankering Salduz, implementatie richtlijn toegang tot een advocaat, computercriminaliteit III), terwijl ook in de jurisprudentie belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden (smartphone-arrest).

 • Aanhouding, inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis
 • Beslag en beklag
 • Ontwikkelingen in bijzondere opsporingsbevoegdheden
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19juni2018
1500
Eigen werkplek

Mr. E.H.M. Druijf (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Actualiteiten Vreemdelingenbewaring.

 • Staandehouden
 • Ophouden
 • Terugkeerbesluit
 • Bewaring van asielzoekers
 • Bewaring van Dublinclaimanten
 • Wijziging van de grondslag
 • Lichter middel
 • Duur van de maatregel
 • Procesrecht
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15juni2018
1500
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de AVG en de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12april2018
1015
Eigen werkplek

Prof. mr. C.P.M. Cleiren (hoogleraar Straf(proces)recht Universiteit Leiden, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) en Prof. dr. mr. G.G.J. Knoops (bijzonder hoogleraar Politiek van het Internationaal recht Universiteit van Amsterdam, advocaat Knoops' Advocaten) zullen de volgende jurisprudentie op het gebied van strafrecht behandelen.

Jurisprudentie

 • ECLI:NL:HR:2018:236 Hoge Raad 20-02-2018 17/04929
  Cassatie in het belang der wet. Strafrechtelijke immuniteit gemeente i.g.v. nalaten onderhoud te plegen aan de weg en voldoende verkeersmaatregelen te nemen?
 • ECLI:NL:HR:2018:367 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02085
  Tanken zonder te betalen diefstal? HR wijdt algemene beschouwingen aan de afbakening tussen de vermogensdelicten diefstal (art. 310 Sr), verduistering (art. 321 Sr), oplichting (art. 326 Sr) en flessentrekkerij (art. 326a Sr).
 • ECLI:NL:HR:2018:192 Hoge Raad 13-02-2018 16/04318
  Rijden terwijl verdachte redelijkerwijs moest weten dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Ontvankelijkheid OM in de vervolging. Gerechtvaardigd vertrouwen dat strafbeschikking en geen dagvaarding zou volgen?
 • ECLI:NL:HR:2018:305 Hoge Raad, 06-03-2018, 16/04989
  Bedreiging (meermalen gepleegd) en groepsbelediging (meermalen gepleegd) van anderen dan b.p. door verdachte uit naam van b.p. Rechtstreeks verband tussen bewezenverklaarde feiten en schade?
 • Hoge Raad 18-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:725
  Maken van een foto van verdachte op de openbare weg kon worden gebaseerd op artikel 3 Politiewet 2012.
 • Hoge Raad 19-12-2017, ECLI:NL:HR:2017:3198
  Niet voldaan aan cautieplicht vooronderzoek. Vormverzuim, artikel 359a Sv. Verdediging niet gehouden om toe te lichten waarom bewijsuitsluiting moet volgen.
 • Hoge Raad 9 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:18
  Ruisstrategie als opsporingsmethode. Tijdens verhoor is door de politie aan verdachte en medeverdachte medegedeeld dat naast de werkelijk weggenomen buit ook een fictieve buit is weggenomen met als doel een gesprek tussen beide verdachten over de overval op gang te brengen. Geen schending beginselen behoorlijke procesorde.
 • Hoge Raad 18 april 2017, NJ 2017/456
  Inzet bestuursrechtelijke bevoegdheid voor strafrechtelijk doel leidt niet tot niet-ontvankelijkheid OM; vormverzuim bij voorbereidend onderzoek.
EURO 65 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12april2018
0900
Eigen werkplek

Prof. mr. C.P.M. Cleiren (hoogleraar Straf(proces)recht Universiteit Leiden, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) en Prof. dr. mr. G.G.J. Knoops (bijzonder hoogleraar Politiek van het Internationaal recht Universiteit van Amsterdam, advocaat Knoops' Advocaten) zullen de volgende jurisprudentie op het gebied van strafrecht behandelen.

Jurisprudentie

 • ECLI:NL:HR:2018:236 Hoge Raad 20-02-2018 17/04929
  Cassatie in het belang der wet. Strafrechtelijke immuniteit gemeente i.g.v. nalaten onderhoud te plegen aan de weg en voldoende verkeersmaatregelen te nemen?
 • ECLI:NL:HR:2018:367 Hoge Raad, 20-03-2018, 16/02085
  Tanken zonder te betalen diefstal? HR wijdt algemene beschouwingen aan de afbakening tussen de vermogensdelicten diefstal (art. 310 Sr), verduistering (art. 321 Sr), oplichting (art. 326 Sr) en flessentrekkerij (art. 326a Sr).
 • ECLI:NL:HR:2018:192 Hoge Raad 13-02-2018 16/04318
  Rijden terwijl verdachte redelijkerwijs moest weten dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Ontvankelijkheid OM in de vervolging. Gerechtvaardigd vertrouwen dat strafbeschikking en geen dagvaarding zou volgen?
 • ECLI:NL:HR:2018:305 Hoge Raad, 06-03-2018, 16/04989
  Bedreiging (meermalen gepleegd) en groepsbelediging (meermalen gepleegd) van anderen dan b.p. door verdachte uit naam van b.p. Rechtstreeks verband tussen bewezenverklaarde feiten en schade?
 • Hoge Raad 18-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:725
  Maken van een foto van verdachte op de openbare weg kon worden gebaseerd op artikel 3 Politiewet 2012.
 • Hoge Raad 19-12-2017, ECLI:NL:HR:2017:3198
  Niet voldaan aan cautieplicht vooronderzoek. Vormverzuim, artikel 359a Sv. Verdediging niet gehouden om toe te lichten waarom bewijsuitsluiting moet volgen.
 • Hoge Raad 9 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:18
  Ruisstrategie als opsporingsmethode. Tijdens verhoor is door de politie aan verdachte en medeverdachte medegedeeld dat naast de werkelijk weggenomen buit ook een fictieve buit is weggenomen met als doel een gesprek tussen beide verdachten over de overval op gang te brengen. Geen schending beginselen behoorlijke procesorde.
 • Hoge Raad 18 april 2017, NJ 2017/456
  Inzet bestuursrechtelijke bevoegdheid voor strafrechtelijk doel leidt niet tot niet-ontvankelijkheid OM; vormverzuim bij voorbereidend onderzoek.
EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27maart2018
1530
Eigen werkplek

Mr. H.A. Gerritse (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Piket.

 • Art. 359a Sv
 • Rechter commissaris
 • Rechtmatigheid aanhouding
 • Verdere inzet R-C
 • Onderzoek ter terechtzitting
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27maart2018
1415
Eigen werkplek

Mr. H.A. Gerritse (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Piket.

 • Voorgeleidingen
 • Overige taken r-c
 • Wet versterking positie r-c
 • Wet herziening processtukken
 • Dossiervorming
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27maart2018
1300
Eigen werkplek

Mr. F.A. ten Berge (advocaat Ten Berge Leerkotte Advocaten) en Mr. H.A. Gerritse (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland) zullen de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Piket.

 • Rechtmatigheidstoetsing
 • Ernstige bezwaren (BN5627)
 • Toepassing 67a lid 3 Sv
 • Gronden
 • Schorsing
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27maart2018
1130
Eigen werkplek

Mr. F.A. ten Berge (advocaat Ten Berge Leerkotte Advocaten) en Mr. H.A. Gerritse (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland) zullen de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Piket.

 • Rechtmatigheidstoetsing 59a Sv
 • Vormvoorschriften
 • Termijnen rechtmatigheid
 • Verloop termijnen
 • Onderzoeksbelang
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27maart2018
1015
Eigen werkplek

Mr. F.A. ten Berge (advocaat Ten Berge Leerkotte Advocaten) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Piket.

 • De inverzekeringstelling
 • Praktische gang van zaken na ivs
 • Tips and Tricks
 • De voorlopige hechtenis

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27maart2018
0900
Eigen werkplek

Mr. F.A. ten Berge (advocaat Ten Berge Leerkotte Advocaten) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Piket.

 • Recente wetgeving raadsman bij politieverhoor per 1 maart 2017
 • Politieverhoor
 • Consultatierechtsbijstand
 • Verhoorbijstand meerderjarigen
 • Verhoorbijstand minderjarigen en kwetsbaren
 • ZSM
 • Categorie zaken en afstand
 • Kosten rechtsbijstand
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag06februari2018
1500
Eigen werkplek

Mr. F.P.C. Strijbos (docent Beroepsopleiding Advocaten) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Kredietverlening.

 • Hypothecair krediet
 • Koop op afbetaling & huurkoop
 • Overeenkomst van geldlening
 • Consumentenkrediet
 • Renteswaps en het Uniform Herstelkader MKB
 • Wettelijke handelsrente
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Wwft

2
dinsdag06februari2018
1200
Eigen werkplek

Mr. F.P.C. Strijbos (docent Beroepsopleiding Advocaten) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Wwft.

 • Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie?
 • Welke diensten vallen onder de Wwft?
 • Welke diensten vallen onder de zogenaamde procesvrijstelling?
 • De cliëntenclassificatie
 • Het melden van ongebruikelijke transacties
 • De Vierde anti-witwasrichtlijn
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite