Cursussen & Webinars

dinsdag21november2017
Kasteel Waardenburg

Strafrechtelijke cursus op verdiepend niveau waarbij ook de actualiteiten meegenomen worden door mr. G. Meijer.

In een door u te behandelen strafzaak spitst alles zich toe tot de behandeling van die zaak ter terechtzitting. Daar bij de rechter moet het uiteindelijk gebeuren. Op verdiepend niveau worden u door een zeer ervaren strafrechter (*) handreikingen gedaan die onder meer zien op het voeren van verweren, de criteria die daarvoor gelden en de wijze waarop u deze zo optimaal mogelijk kunt voeren.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag28november2017
Kasteel Waardenburg

Het onderzoek ter terechtzitting vormt de basis van het rechterlijk oordeel in het strafrecht. Hier liggen dan ook moment en platform om de verdediging tot haar recht te laten komen. Mr. P.C.  Quak (MPA, senior rechter, rechtbank Gelderland) zal de cursus doceren.

Hoe kun je als advocaat die verdediging ter terechtzitting zo effectief mogelijk voeren? Welke middelen biedt het strafprocesrecht aan de verdediging? En in hoeverre is het EVRM eigenlijk effectief ?

Goede kennis van het wetboek van strafvordering helpt! Maar ook begrip van zienswijze en positie van andere procespartijen kan veel verschil maken. Bovendien ligt het strafrecht maatschappelijk onder een vergrootglas. Hoe ga je daarmee om ter zitting? Aan de hand van wetgeving en jurisprudentie, praktijkvoorbeelden en casusbehandeling wordt hierop tijdens deze dag ingegaan.

EURO 445,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag28november2017
1200
-
1415
Eigen werkplek

Het belangrijkste instrumentarium van de verdediging in het strafrecht is het voeren van kansrijke verweren en het naar voren brengen van goed onderbouwde standpunten die leiden tot een verplichting tot respons van de rechter.
Dit gaat in de praktijk nog wel eens mis. De advocatuur is niet altijd doordrongen van de relevantie van de criteria die gelden om de rechter te bewegen tot een expliciete reactie. Dit webinar kan nader inzicht op dit terrein verschaffen. Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens het webinar de volgende onderwerpen behandelen.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07december2017
Kasteel Waardenburg

Geachte deelnemer,

Helaas kunt u zich voor deze cursus niet meer aanmelden, de cursus is volledig vol geboekt.

Via de volgende link Strafrecht kunt u het gehele aanbod op het bebied van Strafrecht bekijken.

 

Prof. mr. T.A. de Roos (hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Tilburg University) brengt u in een dag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het strafrecht, inclusief handige tips. De meest recente jurisprudentie zal besproken worden.

Al enkele jaren is het Nederlandse strafrecht sterk in beweging. De Hoge Raad dwingt de feitenrechter tot betere en scherpere motiveringen dan tot voor kort het geval was. In het materiële strafrecht zijn de laatste jaren ter zake voorwaardelijk opzet, voorbedachte raad, roekeloosheid, deelnemingsvormen en feitelijk leidinggeven en de onderkant van de culpa verstrekkende arresten gewezen die er op neerkomen dat er meer motivering om tot een veroordeling te komen wordt gevergd om tot een sluitende bewezenverklaring te komen. De meest recente jurisprudentie en actualiteiten zullen worden besproken tijdens dit college.

EURO 350,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag12december2017
Kasteel Waardenburg
dinsdag19december2017
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand!

In twee dagen tijd wordt u door 4 docenten uit de rechterlijke macht en wetenschap op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen binnen het Strafrecht op diverse gebieden. Het betreft een verdiepingscursus dus uw participatie en inbreng wordt zeer op prijs gesteld!

De Raad voor Rechtsbijstand acht de verdiepingscursus Strafrecht geschikt om aan de eisen van voortzetting voor de inschrijving strafrecht/strafpiket bij de RvR te blijven voldoen.

EURO 795,00 excl. BTW. Mocht u zich voor 1 dag aanmelden dan zijn de kosten EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15december2017
Kasteel Waardenburg

In deze cursus Europees strafrecht draait het om de beïnvloeding van het Nederlands strafrecht vanuit Europa. De focus ligt daarbij op het EU-recht.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15december2017
Kasteel Waardenburg

DNA. Ingewikkelder dan het lijkt?

Welke rol heeft de verdediging tijdens de bewijswaardering van het DNA-onderzoek? Wat is de strafrechtelijke waarde van DNA-bewijs en wat wordt er (eigenlijk) gezegd in de DNA-rapportages van het NFI? Dit zijn vragen die we zullen gaan onderzoeken in de cursus DNA in de strafrechtpraktijk. Daarnaast zullen we aan de hand van jurisprudentie bespreken welke redeneringen rond het DNA-bewijs voor de verdediging effectief (kunnen) zijn. Hierbij is een analyse van de relevante informatie uit het strafdossier en de praktische zaken van het forensisch onderzoek noodzakelijk.
Tot slot zullen de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van DNA onderzoek de revue passeren.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag18december2017
Grand hotel amrath l’empereur, Maastricht

Op dag één hebben we drie vooraanstaande strafrecht docenten die drie actuele onderwerpen zullen bespreken.  De onderwerpen:

 • Actualiteiten motivering en bewijs 
 • Jeugdstrafrecht
 • Internationaal opsporen

 

EURO 795,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag18december2017
Grand hotel amrath l’empereur, Maastricht
dinsdag19december2017
Grand hotel amrath l’empereur, Maastricht

In twee dagen zullen 5 aan elkaar verwante onderwerpen worden besproken.  
De laatste decennia is het strafproces steeds complexer geworden.

prof. mr. Th.A. de Roos (hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Tilburg University) Strafvordering (motivering en bewijs).
prof. dr. I. Weijers 
(emeritus hoogleraar jeugdrechtspleging en jeugdbescherming Willem Pompe Instituut Universiteit Utrecht) Jeugdstrafrecht. 
mr. W.P.Th. van de Ven (officier van justitie Arrondissementsparket Limburg) Internationaal opsporen.

Op dag 2 vertelt mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) de laatste ontwikkelingen op het gebied van strafrecht 
Mr. bc. A.P. van der Linden (oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger. Medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (jeugdhulp) en voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland) actualiteiten jeugd civielrecht.

EURO 1295,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag18december2017
Cambridge Clare College
dinsdag19december2017
Cambridge Clare College
woensdag20december2017
Cambridge Clare College

Wilt u 10 PO punten behalen, wilt u up-to-date 2018 in gaan op het gebied van Strafrecht en wilt u kerstsfeer proeven in Cambridge? Schrijft u zich dan snel in voordat deze cursus vol is.

Cambridge vlak voor de Kerst, een goed moment om het strafrechtelijk vuurwerk weer eens van nieuw elan te voorzien aan de hand van de meest actuele arresten van de Hoge Raad en het EHRM, onder meer op het gebied van de voorlopige hechtenis (dat thans onder Europese schijnwerpers ligt), de vormverzuimen (waarbij de piketpalen door de Hoge Raad dicht op elkaar zijn geplaatst), het voeren van verweren en standpunten en – last but not least – het strafrechtelijk bewijs.

Ongeveer 40% van de gedetineerden in Nederland, bevindt zich in voorlopige hechtenis. Dat is veel in vergelijking met het Europees gemiddelde. En dat is het al jaren. De kans is dan ook groot dat u als strafrechtadvocaat regelmatig de gang naar de rechter-commissaris maakt. Tijdens deze cursus zal aandacht worden besteed aan alle voor u van belang zijnde aspecten van de wettelijke regeling van de voorlopige hechtenis, zodat u optimaal gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die de wet u biedt.

EURO 980,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19december2017
Grand hotel amrath l’empereur, Maastricht

Actualiteiten Strafrecht en Actualiteiten jeugd civielrecht in Maastricht door mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) en mr. bc. A.P. van der Linden (oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger. Medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (jeugdhulp) en voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland).

10 PO punten in 1 dag. Zo'n lange dag wordt als intensief ervaren, maar door de prima verzorging van de interne mens, goed te doen.

EURO 795,- incl. lunch en diner incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19december2017
Kasteel Waardenburg

In deze masterclass geeft een raadsheer (mr. A.R.O. Mooy MBA, raadsheer bij het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch) een uitleg over verschillende onderwerpen die specifiek zijn voor het hoger beroep in strafzaken.  Naast een ruim aanbod van actuele jurisprudentie komen in elk geval ca. 15 onderwerpen aan de orde.

In 2016 is de docent met en 10! gemiddeld beoordeeld en de cursus gewaardeerd met een 9,4!. In maart 2017 is de cursus wederom hoog gewaardeerd.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag20december2017
Kasteel Waardenburg

Prof. mr. T.A. de Roos en prof. mr. H. de Doelder brengen u in een dag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het straf- en strafprocesrecht, inclusief handige tips en uitzonderingen voor de praktijk. Prof. de Roos zal Strafvordering onder zijn hoede nemen en prof. de Doelder zal de laatste ontikkelingen en actualiteiten doornemen.

De meest recente jurisprudentie zal besproken worden.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21december2017
Kasteel Waardenburg

Materieel strafrecht is hot. Advocaten kunnen daar scoren (aldus prof. mr. D.H. de Jong, emeritus hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Rijksuniversiteit Groningen). De Hoge Raad trekt bij diverse misdrijven én centrale leerstukken de touwtjes aan rond reikwijdte en bewijsvoering. Sommige feitenrechters volgen slechts schoorvoetend. Hier ligt een uitdaging voor de advocaat om in het pleidooi de strakkere jurisprudentie van de Hoge Raad voor het voetlicht te brengen.

In het voorjaar van 2017 op 16 maart en in het najaar op 8 november was de cursus snel volgeboekt. Wees op tijd met aanmelden om terleurstellingen te voorkomen! Op 16 maart 2017 is de cursus beoordeeld door onze cursisten met een gemiddeld cijfer van 9,2! Op 8 november j.l. zelfs met een 9,4!

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21december2017
Rechtbank Amsterdam

Tijdens deze cursus zal Mr. G.P.C. Janssen, Vice-president rechtbank Amsterdam,  de belangrijke zaken en actuele (Europese en Nederlandse) ontwikkelingen bespreken op het gebied van voorlopige hechtenis. De cursus zal 3 uur duren en gehouden worden in de Rechtbank Amsterdam.

Het betreft een practische cursus met veel casuistiek. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Op 8 december 2016 is deze cursus voor 14 cursisten gegeven en beoordeeld met een 8.8 gemiddeld. De docent werd beoordeeld met een 9,4! Op 4 mei j.l. heeft de cursus ook weer met veel succes in de Rechtbank plaatsgevonden. De cursus is en blijft een groot succes.

EURO 225,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag29december2017
Kasteel Waardenburg
dinsdag23januari2018
Kasteel Waardenburg

De Peer Group Strafrecht is opgezet en ontwikkeld om cursussen op niveau te bieden voor advocaten met veel ervaring, die (bijvoorbeeld) een specialisatieopleiding hebben gevolgd. Dagcursussen met een selecte groep van maximaal 18 deelnemers, sprekers van hoog niveau, focus op een toegespitst onderwerp, veel ruimte voor vragen en discussie. Uw participatie wordt zeer op prijs gesteld. Deelnemers moeten minimaal vijf jaar werkervaring hebben om deel te kunnen nemen zodat debat op hoog niveau gewaarborgd is. De focus bij de Peer Group ligt in ieder geval op verdieping in de praktijk.

EURO 795,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Wwft

2
dinsdag06februari2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag06februari2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13maart2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27maart2018
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27maart2018
1015
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27maart2018
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27maart2018
1300
-
1400
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27maart2018
1415
-
1515
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27maart2018
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag06april2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens deze masterclass gaat prof. mr. Paul Frielink in op een aantal veel voorkomende delicten, waaronder in elk geval vermogens- en geweldsdelicten uit het Wetboek van Strafrecht. Elke strafrechtadvocaat heeft daar immers vrijwel dagelijks mee te maken en zou enkel en alleen daarom al scherp op het netvlies moeten hebben staan welk delict past bij welke situatie en waar kansen liggen voor de verdediging.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12april2018
Kasteel Waardenburg

Deze cursus heeft een verdiepend karakter en is bedoeld voor advocaten met minimaal 3 jaar werkervaring. In één intensieve dag zullen 3 onderwerpen worden uitgediept en heeft u direct 10 PO punten voor dit jaar behaald en 10 uur kennis opgedaan.

Verweren, voorlopige hechtenis en actualiteiten Strafrecht

EURO 695,- incl. studiemateriaal, excl BTW. incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15mei2018
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand!

Tijdens deze cursus worden aan de hand van casuïstiek en interactie met u de belangrijkste uitgangspunten doorgenomen en de actuele wetgeving, jurisprudentie en ontwikkelingen besproken op het gebied van zowel het civiele jeugdrecht als het jeugdstrafrecht. Daarbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij de bijzondere rechtspositie van de minderjarige en uw rol als jeugdrechtadvocaat. De cursus draagt bij aan zowel uw beroepskennis als uw beroepsvaardigheden op het gebied van het jeugdrecht. Er is ruime gelegenheid voor praktijkvoorbeelden en discussie.

EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag22mei2018
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand!

U bent net begonnen als piketadvocaat en u wordt gebeld om op het politiebureau rechtsbijstand te verlenen. Wat te doen, waar moet men op letten. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? En daarna de voorgeleiding bij de rechter-commissaris op de rechtbank. Met welke uitgangspunten moet men rekening houden, wat is het toetsingskader en waar kan men al dan niet succesvol verweer op voeren? Kortom, de do’s en don’ts van de piketadvocaat, vanuit de praktijk toegelicht door een ervaren strafrechtadvocaat en een ervaren rechter-commissaris

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag28juni2018
Kasteel Waardenburg

Mr. Nico Jörg (raadsheer Hoge raad) brengt u in een dag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het strafrecht, inclusief handige tips. De meest recente jurisprudentie zal besproken worden

Anno 2015 is het Nederlandse strafrecht sterk in beweging. De Hoge Raad dwingt de feitenrechter tot betere en scherpere motiveringen dan tot voor kort het geval was. In het materiële strafrecht zijn de laatste jaren ter zake voorwaardelijk opzet, voorbedachte raad, roekeloosheid, deelnemingsvormen,  feitelijk leidinggeven en de onderkant van de culpa verstrekkende arresten op gewezen die er op neerkomen dat er meer motivering om tot een veroordeling te komen wordt gevergd om tot een sluitende bewezenverklaring te komen.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag10september2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag10september2018
1200
-
1300
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18september2018
1200
-
1300
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18september2018
1330
-
1430
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18september2018
1500
-
1600
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18september2018
1630
-
1730
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
1030
-
1130
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
1500
-
1600
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19september2018
1615
-
1830
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25september2018
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25september2018
1015
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25september2018
1200
-
1300
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25september2018
1330
-
1430
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag26september2018
1200
-
1300
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag26september2018
1330
-
1430
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag26september2018
1600
-
1700
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag04december2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11oktober2017
1500
Eigen werkplek

Mr. P.C. Verloop (advocaat Libertas Lawyers) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden;
 • medeplegen;
 • getuigen;
 • vormverzuimen;
 • beslag
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26september2017
1200
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel). U zal tijdens dit webinar door een ervaren strafrechter worden meegenomen door de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van het formele strafrecht.

 • De positie van de raadsman;
 • Betekeningsperikelen;
 • Aanhoudingsverzoeken;
 • Getuigenverzoeken;
 • Juiste attitude ter zitting;
 • Tezamen met de meest actuele jurisprudentie op het gebied van het formele strafrecht.

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag14juni2017
1500
Eigen werkplek

Mr. P.C. Verloop  (advocaat Libertas Lawyers) zal tijdens dit webinar onderstaande jurispurdentie behandelen op het gebied van Strafrecht.

 • Hoge Raad 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842
 • Hoge Raad 24 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:70
 • Hoge Raad 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:222
 • Hoge Raad 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:236
 • Hoge Raad 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:228 
 • Hoge Raad 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:376
 • Hoge Raad 2 december 2014 ECLI:NL:HR:2014:3474
 • Hoge Raad 24 maart 2015 ECLI:NL:HR:2015:716
 • Hoge Raad 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1593
 • Hoge Raad 29 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2884
 • Hoge Raad 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:581
 • Hoge Raad 18 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:719
 • Hoge Raad 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:231
 • Hoge Raad 9 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:827
 • Hoge Raad 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:579
 • Hoge Raad 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2763
 • Hoge Raad 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2761
 • Hoge Raad 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:585
 • Hoge Raad 24 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:60
 • Hoge Raad 11 april 2017, ECL:NL:HR:2017:644 (diefstal / heling / witwassen)
 • Hoge Raad 9 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:213 (kinderporno)
 • Hoge Raad 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:733 (feitelijk leidinggeven)
 • Hoge Raad 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1361en ECLI:NL:HR:2016:1325 (levenslang)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag23mei2017
1200
Eigen werkplek

Mr Gerlof Meijer (senior rechter rechtbank Overijssel en theatermaker) zal u tijdens dit webinar in het eerste uur bijpraten over de actuele ontwikkelingen op het gebied van vormverzuimen ex. art 359 a Sv. In het tweede uur volgt een bespreking van de ontwikkelingen op het gebied van strafvorderlijk bewijs en het bewijsminimum

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 19 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD0328, (Zwolsman)
 • Hoge Raad 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533 (standaardarrest)
 • Hoge Raad 4 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM6673 (hennep woonboot)
 • Hoge Raad 17 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT2052 m.nt. Mevis.
 • Hoge Raad 3 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3452 (ism aanwijzing zeden)
 • Hoge Raad 10 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7636 (fouillering part. beveiliging)
 • Hoge Raad 3 juli 2012 ECLI:NL:HR:2012:BV1800 (bewijsuitsluiting ANPR gegevens)
 • Hoge Raad 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321 (onbevoegde hovj)
 • Hoge Raad 10 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:682 (politiefoto’s andere zaak)
 • Hoge Raad 17 september 2013 ECLI:NL:HR:2013:BZ9992 (Puttense moordzaak II)
 • Hoge Raad 7 januari 2014. ECLI:NL:HR:2014:36 
 • Hoge Raad 21 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:144 p
 • Hoge Raad 18 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:639, (onjuiste weergave p.v.)
 • Hoge Raad 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2650
 • Hoge Raad 16 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2674 (training vbn)
 • Hoge Raad 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3488, (staandehouding vreemdelingenwet)
 • Hoge Raad 17 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1451(cocaïne in ongerede)
 • Hoge Raad 9 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3541
 • Hoge Raad 6 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:4, m.nt. Sch (toestemming achteraf)
 • Hoge Raad 10 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:542
 • Hoge Raad 11 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3142 (vergelijking kentekens)
 • Hoge Raad 7 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1115 (recht op bijstand)
 • Hoge Raad 13 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2059
 • Hoge Raad 11 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2305 (onbegrijpelijke noheid)
 • Hoge Raad 1 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2454 (dynamische verkeerscontrole)
 • Hoge Raad 12 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1158, NJ 2014/252
 • Rechtbank Den Haag 16 decenber 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:18000 NJFS 2014/34
 • Hoge Raad 22 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:957, NJ 2014/328
 • Hoge Raad 10 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1354, NJ 2014/329 m.nt. Rozemond
 • Hoge Raad 9 december 2014, ECLI:NL:HRL:2014:3549, NJ 2015/485
 • Hoge Raad 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3634, NJ 2015/486
 • Hoge Raad 17 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:326, NJ 2015/487
 • Hoge Raad 7 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1799, NJ 2015/428, m.nt.Vellinga
 • Hoge Raad 7 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1817, NJ 2015/488 m.nt. Borgers.
 • Hoge Raad 19 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1247, NJ 2015/489
 • Hoge Raad 29 september 2015, ECLI: NL:HR:2015:2842
 • Hoge Raad 29 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:522 (Aloë Vera), NJ 2016/249
 • Hoge Raad 14 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1194, NJ 2016/286
 • Hoge Raad 6 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2024,
 • Hoge Raad 20 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:2911, NJ 2017/91 m.nt. Reijntjes.

Literatuur (Zelf te raadplegen):

 • B. de Wilde “Bewijsminimumregels als waarborgen voor de waarheidsvinding in
  strafzaken?” in J.H. Crijns e.a., de Waarde van waarheid, Bju 2008.
 • RM Themis 2008, G. Knigge, “Niet uitleggen, maar verantwoorden”.
 • DD 2009, p. 307: Y. Buruma, “Betrouwbaar bewijs”.
 • Expertise en recht 2010, “Bewijs en overtuiging” C.E.H. Berger en D.J.C. Aben.
 • DD 2012, 82. M.J. Borgers, de toepassing van de bewijsminimumregeling.
 • TPWS 2013/1, Wat rest is unus testis, of net niet?
 • Ars Aequi, Kluwer 2014, M. Dubelaar, “Vorming of uitholling van het recht. De normering
  van de strafrechtelijke bewijsbeslissing door de Hoge Raad”.
 • Ars Aequi april 2016, het toetsen van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en
  de bewijsconstructie, Prof. Mr. L. Stevens
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19april2017
1200
Eigen werkplek

Prof. mr. F.G.H. Kristen (hoogleraar Strafprocesrecht Universiteit Utrecht) zal tijdens dit webinar onderstaande literatuur en jurisprudentie behandelen op het gebied van Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen.

Literatuur

 • M.J. Hornman, De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden van ondernemingen, Den Haag: Boom Juridische uitgever 2016
 • F.G.H. Kristen, ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen en strafrecht’, in: A.J.A.J. Eijsbouts, F.G.H. Kristen, J.M. de Jongh, A.J.P. Schild & L. Timmerman, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging 2010-1, Deventer: Kluwer 2010,

Jurisprudentie

 • Hoge Raad 21 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7938 (Drijfmest)
 • Hoge Raad 29 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR7619 (Rederij Viskotter)
 • Hoge Raad 22 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3526 (Bewijs milieudelicten)
 • Hoge Raad 24 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5349 (Calamiteitenbak)
 • Hoge Raad 22 februari 2012, ECLI:NL:HR:2011:BN7719 (Centrumplan Deurne)
 • Conclusie A-G Machielse 14 juni 2016, ECLI:NL:PHR:2016:735 voor
  Hoge Raad 13 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2064 (Asbestverwijdering)
 • Hoge Raad 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1387 (Klimop-zaak)
 • Hoge Raad 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:240 (Wetenschap van PCB’s)
 • Hoge Raad 22 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6731 (Voorwaardelijk opzet en feitelijk leidinggeven)
 • Hoge Raad 15 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6148 (Moneytransfers) p. 117
 • Hoge Raad 15 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5551 (Voorzorgsmaatregelen\en feitelijk leidinggeven)
 • Hoge Raad 14 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8789 (Zeggenschap bij feitelijk leidinggeven)
 • Hoge Raad 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:733 (Overzichtsarrest feitelijk leidinggeven)


Zelf raadplegen

 • Hoge Raad 16 december 1986, NJ 1987/321 en 322 m.nt. ’t Hart (Slavenburg II)
 • Hof ’s Gravenhage 2 december 1987, NJ 1988/433 (Vrijspraak Piet S.)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag04april2017
1545
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van strafmaat verweren en straffen/maatregelen.

 • Strafmaat verweren
 • Criteria stel- en responsplicht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag04april2017
1430
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van bewijsverweren en bewijsminimum.

 • Bewijsverweren
 • Klassieke theorie en als uitdrukkelijk onderbouwd standpunt
 • Criteria stel- en responsplicht
 • Het bewijsminimum
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag04april2017
1315
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Verweren vormverzuimen 359a a Sv.

 • Wat zijn vormverzuimen
 • Criteria ter toetsing
 • Stel- en responsplicht art 359a Sv verweer
 • Sancties op vormverzuimen
 • De piketpalen van de Hoge Raad
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag04april2017
1200
Eigen werkplek

Mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van verweren en uitdrukkelijk onderboude standpunten.

De klassieke verweren

 • De criteria (stel- en responsplicht)
 • Soorten klassieke verweren

De uitdrukkelijk onderbouwde standpunten:

 • De criteria (stel- en responsplicht)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag21maart2017
1530
Eigen werkplek

Mr. H.A. Gerritse (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland) zal tijdens dit webinar vormverzuimen behandelen.

 

 • Aanhouding minderjarige (HR 2016:2305)
 • Doorzoeking smartphone (GHARL 2015:2954 en GHAMS 2016:579).
 • Noodzaak voorlopige hechtenis (NBSTRAF 2015/20)
 • Eerlijk proces (BM4394)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag21maart2017
1415
Eigen werkplek

Mr. H.A. Gerritse (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland) en mr. F.A. ten Berge (advocaat Ten Berge Leerkotte Advocaten) zal tijdens dit webinar ingaan op de nieuwe wet versterking positie rechter-commisaris.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag21maart2017
1300
Eigen werkplek

Mr. H.A. Gerritse (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland) en mr. F.A. ten Berge (advocaat Ten Berge Leerkotte Advocaten) zal tijdends dit webinar onderstaande literatuur en jurisprudentie behandelen op het gebied van de vordering inbewaringstelling behandelen.

Literatuur:

 • Trema: De reactie van de slachtoffer op vormverzuimen als middel voor eenzuivere en integere opsporing en vervolging

Jurisprudentie:

 • Rechtbank Haarlem 31 augustus 2010, ECLI:NL:RBHAA:2010:BN5627
 • Hoge Raad 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3109
 • Gerechtshof Amsterdam 27 februari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:631
 • Hoge Raad 11 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2305
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag21maart2017
1130
Eigen werkplek

Mr. H.A. Gerritse (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland) en mr. F.A. ten Berge (advocaat Ten Berge Leerkotte Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van inverzekeringstelling de rechtmachtigheidstoetsing.

 • Hoge Raad 21 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY9670
 • Hoge Raad 13 mei 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ5634
 • Gerechtshof Arnhem 11 april 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0870
 • Gerechtshof Amsterdam 6 augusutus 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN3966
 • Hoge Raad 13 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7667
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag21maart2017
1015
Eigen werkplek

Mr. F.A. ten Berge (advocaat Ten Berge Leerkotte Advocaten) zal tijdens dit webinar de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van de praktische gang van zaken van de inverzekeringstelling.

 • Inverzekeringstelling
 • Praktische gang van zaken na ivs
 • Tips en trips
 • De voorlopige hechtenis
 • Tijdsbalk vrijheidsberoving
 • Bij de rechtercommissaris
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag21maart2017
0900
Eigen werkplek

Mr. F.A. ten Berge (advocaat Ten Berge Leerkotte Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Piketmelding, consultatie en verhoorbijstand.

 • Recente wetgeving raadsman bij politieverhoor per 1 maart 2017
 • Politieverhoor
 • Consultatierechtsbijstand
 • Verhoorbijstand meerderjarigen
 • Verhoorbijstand minderjarigen en kwetsbaren
 • ZSM
 • Categorie zaken en afstand
 • Kosten rechtsbijstand
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag13februari2017
1200
Eigen werkplek

Prof. mr. H. de Doelder (hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Erasmus Universiteit Rotterdam) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van witwassen.

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 28 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP2124
 • Hoge Raad 13 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0787
 • Hoge Raad 29 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1377
 • Hoge Raad 7 oktober 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2774
 • Hoge Raad 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6712
 • Hoge Raad 23 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN0578
 • Hoge Raad 5 april 2016, ECLI:555
 • Hoge Raad 8 nov 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR2104
 • Hoge Raad 5 jan 2016, ECLI:11 (zelf raadplegen)
 • Hoge Raad 5 april 2016, ECLI:553
 • Hoge Raad 26 oktober 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BM4440 
 • Hoge Raad 18 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3302
 • Hoge Raad 16 dec 2014, ECLI:3618
 • Hoge Raad 14 april 2015, ECLI:950
 • Hoge Raad 13 okt 2015, ECLI:3059
 • Hoge Raad 8 november 2016, ECLI:2527
 • Hoge Raad 7 april 2015, ECLI:888
 • Hoge Raad 9 juni 2015, ECLI:1500
 • Hoge Raad 16 juni 2015, ECLI:1655
 • Hoge Raad 13 okt 2015, ECLI:3028
 • Hoge Raad 21 april 2015, ECLI:1090
 • Hoge Raad 7 juli 2015, ECLI:1793
 • Hoge Raad 27 okt 2015, ECLI:3168
 • Hoge Raad 27 okt 2015, ECLI:3169
 • Hoge Raad 11 oktober 2016, ECLI:2293
 • Hoge Raad 8 november 2016, ECLI:2527
 • Hoge Raad 14 juni 2016, ECLI:1196 (zelf raadplegen)
 • Hoge Raad 14 juni 2016, ECLI:1197
 • Hoge Raad 5 juli 2016, ECLI:1393
 • Hoge Raad 11 oktober 2016, ECLI:2294
 • Hoge Raad 13 dec 2016, ECLI:2842
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag09december2016
1200
Eigen werkplek

Mr. M.J. van Weerden (docent en onderzoeker Strafrecht Universiteit van Amsterdam) zal in korte tijd de meest recente actualiteiten bespreken op het gebied van materieel Strafrecht.

 • Witwassen
 • Profijtontneming
 • Medeplegen
 • Dynamische verkeerscontrole
 • Lagere rechtsprak ernstige verkeersongevallen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite