Cursussen & Webinars

dinsdag22september2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar komen een aantal belangrijke momenten tijdens het onderzoek ter terechtzitting aan de orde:

 • Betekeningsperikelen;
 • Uw positie tijdens het strafproces;
 • Aanhoudingsverzoeken;
 • Het pleidooi;
 • Het laatste woord;
 • Meest actuele jurisprudentie.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag22september2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

Bewijs speelt een prominente rol in ons strafprocesrecht. In dit webinar komen alle aspecten hiervan aan de orde zoals:

 

 • Welke bewijsmiddelen kent ons strafrecht?
 • Wat is het bewijsminimum?
 • Zwijgen of spreken?
 • Het alternatieve scenario
 • Kennelijk leugenachtige verklaring; ketenbewijs;
 • De rechterlijke overtuiging;
 • Recente jurisprudentie.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag22september2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

Het voeren van verweren en het naar voren brengen van standpunten zijn de belangrijkste instrumenten van een advocaat in een strafproces.

In dit webinar komen de meeste verweren en standpunten aan de orde met de voorwaarden waaronder zij tot een rechterlijke responsie verplichten.

 

 • De klassieke verweren;
 • De uitdrukkelijk onderbouwde standpunten;
 • De vormverzuimverweren ex art 359a Sv.;
 • Actuele jurisprudentie.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag22september2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

In dit webinar wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving over de werking en toepassing van artikel 359a Sv. dat ziet op vormverzuimen in het voorbereidend.  

 

De onderwerpen die hierin aan de orde komen tijdens het webinar zijn:

 

 • Wat is een vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv?
 • Welke factoren moeten worden betrokken bij de vraag naar een eventuele sanctie?
 • Welke santiemogelijkheden zijn er?
 • Vormverzuimen in het nieuwe wetboek van strafvordering.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag24september2020
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

De positie van jeugdigen in het recht krijgt de laatste tijd steeds meer positieve aandacht. Werd in de afgelopen jaren door de media vooral veel negatieve aandacht besteed aan de jeugdcriminaliteit, de afgelopen jaren staat de aandacht voor de versterking van de rechtspositie van jeugdigen centraal.

Die ontwikkeling is zowel in het jeugdstrafrecht als in het civiele jeugdrecht te zien.

De rol van de advocaat (mede na de Salduz-uitspraak) in het jeugdstrafrecht, de bijzondere curator, de jeugdrechtadvocaat (en de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt), alsmede diverse rechterlijke uitspraken maken duidelijk dat de jeugdige in het recht een duidelijker positie krijgt, ook al is de rechtspositie van een jongeren niet hetzelfde als die van een volwassene in het recht.

Het niveau van deze cursus is basis.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag24september2020
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

De positie van jeugdigen in het recht krijgt de laatste tijd steeds meer positieve aandacht. Werd in de afgelopen jaren door de media vooral veel negatieve aandacht besteed aan de jeugdcriminaliteit, de afgelopen jaren staat de aandacht voor de versterking van de rechtspositie van jeugdigen centraal.

Deze ontwikkeling is zowel in het jeugdstrafrecht als in het civiele jeugdrecht te zien. In 4 uur wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen in het jeugdstrafrecht.

De rol van de advocaat (mede na de Salduz-uitspraak) in het jeugdstrafrecht, de bijzondere curator, de jeugdrechtadvocaat (en de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt), alsmede diverse rechterlijke uitspraken maken duidelijk dat de jeugdige in het recht een duidelijker positie krijgt, ook al is de rechtspositie van een jongeren niet hetzelfde als die van een volwassene in het recht.

Het niveau van deze cursus is basis.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag28september2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De rechter-commissaris in strafzaken is van onderzoeksrechter geworden tot de rechter in het vooronderzoek. De officier van justitie is leider onderzoek en de rechter-commissaris houdt toezicht en verricht onderzoekshandelingen. Mr. R.M. van Vuure (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens dit webinar stilstaan bij de veranderde rol van de rechter-commissaris en bij de vraag wanneer u bij hem/haar moet zijn met uw onderzoekswensen en wanneer bij de zittingsrechter.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag28september2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

Al jaren hoort het aantal gevallen van voorlopige hechtenis bij de hoogste in Europa. Het aantal schadevergoedingen voor onterecht ondergane inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis is ook fors. Voorlopige hechtenis lijkt in Nederland niet het ultimum remedium wat het volgens het EHRM zou dienen te zijn. 
Mr. R.M. van Vuure (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens dit webinar stilstaan bij alle facetten van de inverzekeringstelling en de voorlopige hechtenis.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag28september2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

In dit webinar behandelt mr. R. ter Haar het onderwerp poging terugtred en voorbereiding.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag28september2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. R. ter Haar het onderwerp opzet en schuld behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag30september2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag30september2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag05oktober2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

In dit webinar worden de navolgende onderwerpen behandeld:

 

 • Welke hoofd- en bijkomende straffen kennen we in het Nederlands strafrecht?
 • Welke maatregelen kan de rechter treffen?
 • Bijzondere straffen en maatregelen in het jeugd- en adolescentenstrafrecht.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag05oktober2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

In dit webinar komen alle betrokkenen bij het moderne strafproces in ons land aan de orde:

 

 • Welke procespartijen kent ons strafrechtelijk stelsel?
 • Het slachtoffer/de benadeelde partij/de spreekgerechtigde in het strafproces, en
 • andere deelnemers aan het proces, zoals getuigen, tolken, deskundigen, hulpverleningsinstanties etc.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag06oktober2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

Deze term staat voor het slachtoffer, de benadeelde partij en de spreekgerechtigde in strafzaken. Hun rechten zijn de laatste jaren fors uitgebreid. Steeds omvangrijker vorderingen worden ingediend en ter zitting kunnen spreekgerechtigden zich zelfs uitlaten over de op te leggen straf. Mr. R.M. van Vuure (senior rechter Rechtbank Overijssel) zal tijdens het webinar op de laatste stand van zaken ingaan.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13oktober2020
St. Maartensklerk (Centrum Zaltbommel, Kerkplein 1)

In de afgelopen bijzondere periode is in het strafrecht (terecht) veel aandacht uitgegaan naar de online zittingen via Skype en de daaruit voortvloeiende issues. Dat neemt echter niet weg dat zich ook binnen het reguliere strafrecht een reeks zeer belangrijke ontwikkelingen  met vergaande gevolgen voor de strafrechtpraktijk heeft voorgedaan, zoals de invoering van de Wet USB per 1 januari jl. en de daarmee samenhangende invoering van een nieuwe boek 6 Sv inzake de tenuitvoerlegging, het afgeven van een zorgmachtiging door de strafrechter, de Wet straffen en beschermen (met o.m. grote gevolgen voor de V.I.-regeling), de herziening van de samenloopregeling, de invoering van het nieuwe art. 5a WVW (met gevolgen voor de roekeloosheid) en belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van zowel het formele (o.a. aanhoudingsverzoeken, horen getuigen en vormverzuimen) als het materiële (o.a. medeplegen, noodweer en openlijke geweldpleging) strafrecht.

In een dagdeel zullen de belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen binnen de strafrechtpraktijk besproken worden.

Beide docenten (mr. R. ter Haar, universitair docent Strafrecht aan de Universiteit Utrecht, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Overijssel en buitenpromovendus aan de VU te Amsterdam en mr. G.H. Meijer (senior rechter in de Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker) zullen gedurende de hele bijeenkomst aanwezig zijn.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13oktober2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag30oktober2020
Kasteel Waardenburg

Wat is van belang om effectief te procederen bij de politierechter? Stel ik wel of geen vragen aan de verdachte,
hoe overtuig ik de rechter, interrumpeer ik de rechter bij de ondervraging? Hoe ga ik om met camerabeelden op zitting?
Hoe belangrijk is communicatie op zitting? Hoe ziet een effectief pleidooi eruit? Vragen, die er toe doen bij de politierechter en waarop een antwoord wordt gegeven tijdens deze cursus.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag03november2020
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand!

Deze basis/instap cursus voor de piketadvocaat in strafzaken is zeer praktisch ingesteld (minder juridisch van aard).

U bent piketadvocaat en u wordt gebeld om op het politiebureau rechtsbijstand te verlenen. Wat te doen, waar moet men op letten. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? En daarna de voorgeleiding bij de rechter-commissaris op de rechtbank. Met welke uitgangspunten moet men rekening houden, wat is het toetsingskader en waar kan men al dan niet succesvol verweer op voeren? Kortom, de do’s en don’ts van de piketadvocaat, vanuit de praktijk toegelicht door een ervaren strafrechtadvocaat en een ervaren rechter-commissaris

Rechter mr. H.A. Gerritse en advocaat mr. F.A. ten Berge zullen beide de gehele dag aanwezig zijn. Hierdoor krijgt de gehele cursus een zeer dynamisch karakter. Cursisten hebben deze duo presentatie (inzichten vanuit twee invalshoeken) als zeer prettig ervaren.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12november2020
Omgeving Kasteel Waardenburg

In een middag wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het strafrecht, inclusief handige tips. De meest recente jurisprudentie en wetswijzigingen zullen besproken worden.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17november2020
Kasteel Waardenburg

Waar raadslieden van verdachten moeilijk blij kunnen worden van de ontwikkelingen in het strafprocesrecht, biedt de recente jurisprudentie op het terrein van het materieel strafrecht juist wel meer mogelijkheden voor de verdediging. Hier expliciteert en verscherpt de Hoge Raad bij diverse centrale leerstukken, zoals voorwaardelijk opzet, voorbedachte raad, culpa in beide wettelijke gradaties en medeplegen, sinds kortere of alweer wat langere tijd de eisen rond reikwijdte en bewijsvoering. Ook over bepaalde bijzondere delicten, zoals bijvoorbeeld oplichting, verduistering, openlijke geweldpleging, treffen we recente verhelderende en soms strengere jurisprudentie van de Hoge Raad aan. Sommige feitenrechters volgen slechts schoorvoetend. Hier ligt een uitdaging voor de advocaat om in het pleidooi de vaak strakkere jurisprudentie van de Hoge Raad voor het voetlicht te brengen.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag23november2020
Kasteel Waardenburg

De Hoge Raad heeft in de afgelopen jaren uitgemaakt dat het betrekken van het zwijgen van verdachte over een zwaarwegende belastende omstandigheid bij de rechterlijke bewijsmotivering mag worden betrokken. Aan de andere kant zijn er de afgelopen jaren arresten gewezen waarin verdachte werd vrijgesproken omdat er door de verdachte een alternatief ontlastend scenario werd gepresenteerd dat redelijkerwijs niet kon worden uitgesloten. Zwijgen of toch maar komen met een zogeheten Meer-en Vaartverweer? Wat is een goede verdedigingsstrategie?  Alles over het wankel evenwicht van de rechterlijke overtuiging bij de ontkennende of zwijgende verdachte.

Een gedegen voorbereidinBij deze cursus zijn beide docenten gedurende de gehele dag aanwezig,
hetgeen het mogelijk maakt de geboden lesstof te bezien vanuit diverse  kanten (de rechterlijke macht en de advocatuur) met alle daarmee gepaard gaande dynamiek. Daarom is uw actieve inbreng van groot belang en zult u zich geen moment vervelen. Een must voor elke advocaat!g in goede samenspraak met uw cliënt is het halve werk om de rechter te overtuigen!

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag24november2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag24november2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30november2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

Paul Vlaardingerbroek zal de actualiteiten bespreken en de ontwikkelingen in de (concept-)wetgeving op het terrein van het civiel jeugdrecht.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30november2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

Paul Vlaardingerbroek zal in dit (tweede) cursusuur een vervolg doceren op het eerste uur plaats en zal worden ingegaan op de (recente) jurisprudentie.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30november2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

Ad van der Linden zal met name de meest recente ontwikkelingen in wetgeving en actuele jurisprudentie jeugdstraf(proces)recht doceren

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30november2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

Het tweede uur zal voortborduren op deel één. Ad van der Linden zal met name de meest recente ontwikkelingen in wetgeving en actuele jurisprudentie jeugdstraf(proces)recht doceren.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag01december2020
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

De positie van jeugdigen in het recht krijgt de laatste tijd steeds meer positieve aandacht. Werd in de afgelopen jaren door de media vooral veel negatieve aandacht besteed aan de jeugdcriminaliteit, de afgelopen jaren staat de aandacht voor de versterking van de rechtspositie van jeugdigen centraal.

Die ontwikkeling is zowel in het jeugdstrafrecht als in het civiele jeugdrecht te zien.

De rol van de advocaat (mede na de Salduz-uitspraak) in het jeugdstrafrecht, de bijzondere curator, de jeugdrechtadvocaat (en de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt), alsmede diverse rechterlijke uitspraken maken duidelijk dat de jeugdige in het recht een duidelijker positie krijgt, ook al is de rechtspositie van een jongeren niet hetzelfde als die van een volwassene in het recht.

Uit de afgelopen edities is gebleken dat de cursus een enorm succes is. Wacht niet te lang met aanmelden om teleurstellingen te voorkomen.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag01december2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag01december2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08december2020
Kasteel Waardenburg

Het onderzoek ter terechtzitting vormt de basis van het rechterlijk oordeel in het strafrecht. Hier liggen dan ook moment en platform om de verdediging tot haar recht te laten komen. Mr. P.C.  Quak (MPA, senior rechter, rechtbank Gelderland) zal de cursus doceren. Er zal niet op alles m.b.t. “Onderzoek ter terechtzitting” worden ingaan. Er zal wel apart aandacht worden besteed aan het slachtoffer in het strafproces (incl. de vordering benadeelde partij)

Hoe kun je als advocaat die verdediging ter terechtzitting zo effectief mogelijk voeren? Welke middelen biedt het strafprocesrecht aan de verdediging? En in hoeverre is het EVRM eigenlijk effectief ?

Goede kennis van het wetboek van strafvordering helpt! Maar ook begrip van zienswijze en positie van andere procespartijen kan veel verschil maken. Bovendien ligt het strafrecht maatschappelijk onder een vergrootglas. Hoe ga je daarmee om ter zitting? Aan de hand van wetgeving en jurisprudentie, praktijkvoorbeelden en casusbehandeling wordt hierop tijdens deze dag ingegaan.

Op veler verzoek hebben we de cursus weer gepland. In het najaar van 2019 was de cursus snel volgeboekt en een groot succes! De cursus is met een gemiddelde van 8,8 beoordeeld. De docent is met een gemiddelde van een 10! beoordeeld.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15december2020
Kasteel Waardenburg

Prof. mr. T.A. de Roos en prof. mr. H. de Doelder brengen u in één dag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het straf- en strafprocesrecht, inclusief handige tips voor de praktijk.

De cursus is in het verleden beoordeeld met een 8,8! gemiddeld. Wacht niet te lang met aanmelden om teleurstellingen te voorkomen.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag17december2020
Kasteel Waardenburg

Tijdens deze cursus zal Mr. G.P.C. Janssen, de belangrijke zaken en actuele (Europese en Nederlandse) ontwikkelingen bespreken op het gebied van voorlopige hechtenis.

Het betreft een praktische cursus met veel casuïstiek.

In december 2019 is deze cursus beoordeeld met een 8.8! De docent werd beoordeeld met een 9,8!

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag17september2020
1115
Eigen werkplek

Mr. A.P. van der Linden zal in dit webinar de volgende onderwerpen in het jeugdstafrecht behandelen:

 • De rol van de raad voor de kinderbescherming, de kinderrechter, de jeugdofficier, de jeugdrechtadvocaat en de gecertificeerde instelling
 • Adolescentenstrafrecht
 • De rol van ouders en benadeelde partij
 • Jeugdstraffen en maatregelen
 • Relevante recente jurisprudentie

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag17september2020
1000
Eigen werkplek

In dit webinar worden de ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het terrein van het jeugdstraf(proces)recht behandeld. Hierbij wordt ook ingegaan op recentelijk ingevoerde wetgeving inzake Strafvordering. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het formele en materiële jeugdstrafrecht
 • Internationale documenten
 • VN-verdrag inzake de rechten van het kind
 • EVRM

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag18juni2020
1115
Eigen werkplek

In deel twee van het webinar zal Ad van der Linden verder ingaan op de ontwikkelingen in de wetgeving op het terrein van het jeugdstraf(proces)recht.

 • De rol van ouders en benadeelde partij
 • Jeugdstraffen en maatregelen
 • Relevante recente jurisprudentie
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag18juni2020
1000
Eigen werkplek

Ad van der Linden zal de ontwikkelingen in de wetgeving op het terrein van het jeugdstraf(proces)recht bespreken. Hierbij wordt met name ingegaan op recentelijk ingevoerde wetgeving inzake Strafvordering.

 • Het formele en materiële jeugdstrafrecht
 • Internationale documenten
 • De rol van de raad voor de kinderbescherming, de kinderrechter, de jeugdofficier, de jeugdrechtadvocaat en de gecertificeerde instelling
 • Adolescentenstrafrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag16juni2020
1115
Eigen werkplek

Mr. K. Strijbos zal in dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

De cliëntenclassificatie
Het melden van ongebruikelijke transacties
Het UBO-register
De Wwft na de implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn
De Implementatiewet wijziging Vierde anti-witwasrichtlijn

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag16juni2020
1000
Eigen werkplek

Mr. K.  Strijbos zal in dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie?
Welke diensten vallen onder de Wwft?
Welke diensten vallen onder de zogenaamde procesvrijstelling?
Welke eisen stelt de Wwft aan uw bedrijfsvoering?

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15juni2020
1415
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar (deel II) vervolgt prof. mr. P. Vlaardingerbroek met de bespreking van de ontwikkelingen in het civiel jeugdrecht. Afstamming, gezag en omgang.

 • In dit tweede uur webinar wordt ingegaan op belangrijke uitspraken inzake de rechten en rechtspositie van kinderen en hun ouders op het terrein van het afstammings-, gezags en omgangsrecht. Het jeugdbeschermingsrecht blijft buiten beschouwing en zal in de webinars van november worden besproken.  
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15juni2020
1300
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar (deel I) bespreekt prof. mr. P. Vlaardingerbroek de ontwikkelingen in het civiel jeugdrecht. Afstamming, gezag en omgang (incl. de rol van de bijzondere curator).

 • Ontwikkelingen in de (concept-)wetgeving op het terrein van het afstammings -, gezags- en omgangsrecht, waarbij wordt ingegaan op recentelijk ingevoerde of  in het parlement in bespreking zijnde wetgeving met het oog op Boek 1 BW. Ook op internetconsultatie verschenen wetgeving komt daarbij aan bod. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de (versterking van de) rechtspositie van minderjarigen, de bijzondere curator en de stappen die de wetgever op dit terrein gaat zetten.
 • Hierna wordt ingegaan op de jurisprudentie inzake het afstammings-, gezags- en – omgangsrecht, waar het met name gaat om de positie van minderjarigen.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15juni2020
1115
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. E.H.M. Druijf actualiteiten vreemdelingenbewaring behandelen.

Grondslagen

Vereisten aan de maatregel van bewaring

Procesrecht

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15juni2020
1000
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. E.H.M. Druijf actualiteiten vreemdelingenbewaring behandelen.

Corona

Voortraject

Staande houding

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag09juni2020
1415
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar bespreekt mr. A. Berends de actualiteiten op het gebied van vreemdelingenrecht.

Actualiteit EU-richtlijnen:

 • Intrekkingsvoorwaarden > fraude / onjuiste gegevens
 • Verblijfsbeëindiging Richtlijn 2004/38

 Actualiteiten openbare orde:

 • Unierechtelijke openbare ordebegrip vs. glijdende schaal
 • Artikel 8 EVRM
 • Inreisverbod en ongewenstverklaring
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag09juni2020
1300
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar bespreekt mr. A. Berends de actualitieten op het gebied van vreemdelingenrecht.

Actualiteit EU-richtlijnen

Toelatingsvoorwaarden Gezinsherenigingsrichtlijn en Richtlijn langdurige ingezetenen > middelen van bestaan, samenwoningsvereiste

Actualiteiten mvv-procedure

Actualiteiten arrest Chavez-Vilchez

Actualiteiten 8 EVRM

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag05juni2020
1545
Eigen werkplek

In het voorjaar van 2020 wordt het UBO register operationeel. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt dan opnieuw gewijzigd. In deze cursus wordt u aan de hand van praktische tips en voorbeelden op de hoogte gebracht van alle wijzigingen die dit jaar worden ingevoerd en die van belang zijn voor uw praktijk en voor uw cliënten. 

 • Terugmeldplicht voor alle WWFT-instellingen, waaronder advocaten, notarissen en belastingadviseurs, Inrichten van risico-beleid voor uw kantoor; Opleidingsplicht
EURO 125,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag05juni2020
1330
Eigen werkplek

In het voorjaar van 2020 wordt het UBO register operationeel. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt dan opnieuw gewijzigd. In deze cursus wordt u aan de hand van praktische tips en voorbeelden op de hoogte gebracht van alle wijzigingen die dit jaar worden ingevoerd en die van belang zijn voor uw praktijk en voor uw cliënten. 

 • UBO register,  Verplichtingen voor nieuwe en bestaande rechtspersonen en personenvennootschappen
EURO 125,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag27mei2020
1415
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar bespreken mr. R.M. van Vuure & mr. G.H. Meijer de actualiteiten op het gebied van materieel strafrecht. 

Een actueel overzicht van het materiele strafrecht

 • Voorbedachte raad
 • Roekeloosheid
 • Geweldsdelicten
 • (mede)plegen en medeplichtigheid
 • Noodweer(exces)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag27mei2020
1300
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar bespreken mr. R.M. van Vuure en mr. G.H. Meijer de actualiteiten op het gebied van formeel strafrecht. 

 

 • Corona en aanwezigheidsrecht procesdeelnemers
 • Aanhoudingsverzoeken 
 • De meest recente wetswijzigingen
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag27mei2020
1115
Eigen werkplek

In dit webinar zal prof.mr. P. Vlaardingerbroek het onderwerp gesloten jeugdheulp en beëindiging gezag behandelen.

Jurisprudentie inzake OTS

Uithuisplaatsing

Gesloten jeugdhulp

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag27mei2020
1000
Eigen werkplek

In dit webinar zal prof.mr. P. Vlaardingerbroek de actualiteiten in het civiel jeugdrecht behandelen.

Actualiteiten Wetgeving jeugdrecht

Deelgezag

Draagmoederschap

Naamrecht

Procesrecht (ook tijdens de COVID-19 pandemie)

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19mei2020
1415
Eigen werkplek

In dit webinar behandelt Mr. R. ter Haar het onderwerp strafuitsluitingsgronden.

 

 Strafuitsluitingsgronden

Ontoerekenbaarheid

Psychische overmacht

Noodtoestand

Noodweer

Noodweerexces

Culpa in causa

Putatief noodweer

Subsidiariteit

Proportionaliteit

 

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19mei2020
1300
Eigen werkplek

Mr. R. ter Haar bespreekt tijdens dit webinar het onderwerp daderschap & deelneming.

Daderschap en deelneming

Medeplegen

Daadplan

Samenwerking

Dubbel opzet

Deelnemersexces

medeplichtigheid

 

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19mei2020
1115
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. P.C. Verloop de positie van de raadsman en het verschoningsrecht behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19mei2020
1000
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. P.C. Verloop de volgende onderwerpen behandelen:

 • De verdachte
 • Aanhouding, inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis
 • Inbeslagneming
 • Doorzoeking ter vastlegging van gegevens

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag18mei2020
1415
Eigen werkplek

Prof. mr. P. Vlaardingerbroek bespreekt tijdens dit webinar Civiel Jeugdrecht de ontwikkelingen, afstamming, gezag en de omgang (incl. rol bijzondere curator).

Actualiteiten (wetgeving en rechtspraak) inzake:

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Gesloten jeugdhulp

Gezagsbeëindiging 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag18mei2020
1300
Eigen werkplek

Prof.mr. P. Vlaardingerbroek bespreekt tijdens dit webinar Civiel Jeugdrecht de ontwikkelingen, afstamming, gezag en de omgang (incl. rol bijzondere curator).

Actualiteit Verzoekschriftprocedure (incl. art. 30p Rv)

Actualiteit rechtspositie minderjarigen

Ontwikkelingen rond gezag over minderjarigen

Ontwikkelingen inzake omgang en informatie.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12mei2020
1630
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar bespreekt mr. T. Boumans het onderwerp vormverzuimen.

 • Gedragsregels
 • Praktische tips
 • vormverzuimen (359a SV) en de gevolgen en daarnaast de van toepassing zijnde gedragsregels
EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12mei2020
1515
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar bespreekt mr. T. Boumans de onderwerpen de taken van de RC, wet versterking positie RC.

 

 • Rechten van de verdachte
 • perikelen bij overlevering
EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12mei2020
1400
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar bespreekt mr. T. Boumans het onderwerp de vordering in bewaringstelling behandelen.

 • in bewaring stelling

 • de gevangenhouding (voorlopige hechtenis)
EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12mei2020
1245
Eigen werkplek

Tijden dit webinar bespreekt mr. T. Boumans de onderwerpen de inverzekeringstelling en de rechtmatigheidstoetsing.

 • Voorarrest
 • Overlevering
EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12mei2020
1115
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar bespreekt mr. T. Boumans de praktische gang van zaken van de inverzekeringstelling.

 • Eerste cliënt contact
 • Verhoor
EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12mei2020
1000
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar bespreekt mr. T. Boumans de onderwerpen piketmelding, consultatie en verhoorbijstand.

 

 • Wat is piket en hoe werkt het
 • Het begrip ‘verdachte’
EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag20april2020
1630
Eigen werkplek
 • Materieel strafrecht deel 2: Openlijk geweld, moord, medeplegen en noodweer
EURO 50,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag20april2020
1520
Eigen werkplek
 • Materieel strafrecht deel 1: Verkeersschuld, nieuwe delicten en zwaar letsel
EURO 50,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag20april2020
1410
Eigen werkplek
 • Formeel strafrecht deel 2, nieuwe wetgeving
EURO 50,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag20april2020
1300
Eigen werkplek
 • Formeel strafrecht deel 1 (waaronder de coronaperikelen)
EURO 50,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag06april2020
1400
Eigen werkplek

In deze bijzondere tijd een uniek aanbod om in de vorm van een interactief webinar te leren en mee te denken over mediagebruik door advocaten. 

"De meeste mediatrainingen bereiden advocaten voor op quotes die journalisten toch niet gebruiken", aldus Wouter Kurpershoek. Als voormalig Journaalverslaggever weet hij als geen ander hoe journalisten denken waarom zeg de vragen stellen die ze stellen en belangrijker nog waarom ze de quotes selecteren die het nieuws wel halen. 

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Waarom, met wie en hoe zoek je contact met de media?
 • Hoe onderhandel je met journalisten?
 • Hoe bepaal je je boodschap?
 • Hoe formuleer je die boodschap?
 • Hoe kom ik over op camera?
EURO 50,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag05maart2020
1415
Eigen werkplek

Mr.drs. P.W.G. de Beer, senior rechter Rechtbank Midden-Nederland zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen.

Wzd:

 • Globale indeling WZD
 • Uitgangspunten, criteria,
 • Wanneer wordt een advocaat ingeschakeld
 • Rechterlijke machtiging
 • IBS
 • Voortzetting IBS
 • Andere mogelijkheden tot onvrijwillige zorg
 • Verzoeken nader bekeken
 • Bijzondere procedures zoals klachtprocedure
 • Vergelijking met BOPZ
 • Vergelijking met WVGGZ
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag05maart2020
1300
Eigen werkplek

Mr.drs. P.W.G. de Beer, senior rechter Rechtbank Midden-Nederland zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen.

Wzd:

 • Globale indeling WZD
 • Uitgangspunten, criteria,
 • Wanneer wordt een advocaat ingeschakeld
 • Rechterlijke machtiging
 • IBS
 • Voortzetting IBS
 • Andere mogelijkheden tot onvrijwillige zorg
 • Verzoeken nader bekeken
 • Bijzondere procedures zoals klachtprocedure
 • Vergelijking met BOPZ
 • Vergelijking met WVGGZ
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag05maart2020
1115
Eigen werkplek

Mr.drs. P.W.G. de Beer, senior rechter Rechtbank Midden-Nederland zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen.

Wvggz:

 • Globale indeling wvggz
 • Uitgangspunten, doelen en criteria
 • Wanneer wordt een advocaat ingeschakeld
 • Zorgmachtiging (ZM)
 • Crisismachtiging (CM)
 • Voortzetting CM
 • Andere mogelijkheden verplichte zorg te geven
 • Verzoeken nader bezien
 • Bijzondere procedures zoals klachtprocedure
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag05maart2020
1000
Eigen werkplek

Mr.drs. P.W.G. de Beer, senior rechter Rechtbank Midden-Nederland zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen.

Wvggz:

 • Globale indeling wvggz
 • Uitgangspunten, doelen en criteria
 • Wanneer wordt een advocaat ingeschakeld
 • Zorgmachtiging (ZM)
 • Crisismachtiging (CM)
 • Voortzetting CM
 • Andere mogelijkheden verplichte zorg te geven
 • Verzoeken nader bezien
 • Bijzondere procedures zoals klachtprocedure
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag04maart2020
1415
Eigen werkplek

Mr. M. van Harskamp, advocaat HB Advocaten zal tijdens dit webinar de Wet Forensische Zorg ende gevolgen daarvan voor de strafrechtpraktijk bespreken aan de hand van onderstaande onderwerpen.

 • Vervallen van art. 37 Sr
 • Wijziging van artikel 37a Sr en Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi
 • Maatregelen ter vergroting van het risicobewustzijn i.h.k.v. de forensische zorg
 • Indicatiestelling
 • Plaatsing, overplaatsing en overbrenging
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag04maart2020
1300
Eigen werkplek

Mr. M. van Harskamp, advocaat HB Advocaten zal tijdens dit webinar de Wet Forensische Zorg ende gevolgen daarvan voor de strafrechtpraktijk bespreken aan de hand van onderstaande onderwerpen.

 • Totstandkoming en doelstellinge nvan de Wet Forensische Zorg
 • Betekenis "forensische zorg"
 • Mogelijkheid tot afgeven civiele (zorg)machtiging door strafrechter (o.a. gevallen, criteria, procedure, tenuitvoerlegging)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12december2019
1300
Eigen werkplek

Prof. Mr. TH.A. de Roos (emeritus hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Tilburg University) en mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

Onderstaande onderwerpen worden verdeeld over het webinar van 11.30 uur en 13.00 uur:

 • Klacht delict
 • Bevel gevangenneming - andere zaak
 • Recht op stukken slachtoffer
 • Schadevergoeding ex art. 51f lid 1 Sv
 • Beklag ex art. 522a Sv na sepot
 • Rechtsgeldige afstandsverklaring ex art. 116 lid 2 Sv?
 • Motivering verzoek tot aanhouding
 • Verschoningsrecht art. 192 lid 1 Sr
 • Onderzoek smartphone
 • Grieven ex art. 410 lid 1 Sv
 • Beoordelingskader klaagschrift ex art. 552a Sv
 • Belgisch rechtshulpverzoek; beslag; onjuistheden
 • Tijdigheid hoger beroep
 • Onmogelijkheid ondervragen getuigen
 • Bewijs met ongeloofwaardig geachte getuigen
 • OM n.o. na niet nagekomen toezegging?
 • Afwezigheid raadsman
 • Onvoldoende bewijsmotivering
 • Eigen waarneming
 • Gronden voor schorsing v.h.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag12december2019
1130
Eigen werkplek

Prof. Mr. TH.A. de Roos (emeritus hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Tilburg University) en mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

Onderstaande onderwerpen worden verdeeld over het webinar van 11.30 uur en 13.00 uur:

 • Klacht delict
 • Bevel gevangenneming - andere zaak
 • Recht op stukken slachtoffer
 • Schadevergoeding ex art. 51f lid 1 Sv
 • Beklag ex art. 522a Sv na sepot
 • Rechtsgeldige afstandsverklaring ex art. 116 lid 2 Sv?
 • Motivering verzoek tot aanhouding
 • Verschoningsrecht art. 192 lid 1 Sr
 • Onderzoek smartphone
 • Grieven ex art. 410 lid 1 Sv
 • Beoordelingskader klaagschrift ex art. 552a Sv
 • Belgisch rechtshulpverzoek; beslag; onjuistheden
 • Tijdigheid hoger beroep
 • Onmogelijkheid ondervragen getuigen
 • Bewijs met ongeloofwaardig geachte getuigen
 • OM n.o. na niet nagekomen toezegging?
 • Afwezigheid raadsman
 • Onvoldoende bewijsmotivering
 • Eigen waarneming
 • Gronden voor schorsing v.h.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag12december2019
1000
Eigen werkplek

Prof. Mr. TH.A. de Roos (emeritus hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Tilburg University) en mr. G.H. Meijer (senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Bewijs
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag12november2019
1400
Eigen werkplek

Mr. D. Fontein (advocaat FTW Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

 • WEGENVERKEERSRECHT INLEIDING
  Centrale artikelen
  Artikel 6 WVW
  Artikel 8 WVW
 • ADRESSERING WVW
  Ieder
  Bestuurder (zelfrijdende auto)
 • RIJDEN ONDER INVLOED
  Alcohol
  Drugs
  Lachgas
 • GSM GEBRUIK
  Wanneer is sprake van strafbaar GSM-gebruik in het verkeer?
 • SCHULD AAN VERKEERSONGEVAL
  Schuld aan verkeersongeval (inleiding)
  Schuld in de zin van artikel 6 WVW
  Ongeval door GSM gebruik
  Ongeval veroorzaakt terwijl onder invloed
 • STRAFFEN
  Hoogte
  Bijkomende straffen (invordering rijbewijs)
  Roekeloosheid
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag02oktober2019
1530
Eigen werkplek

Mr. K. Strijbos (docent beroepsopleiding Advocaten) zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Welke eisen stelt de Wwft aan uw bedrijfsvoering?
 • De cliëntenclassificatie;
 • Het melden van ongebruikelijke transacties;
 • Het gebruik van bitcoins en andere recente ontwikkelingen.
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag02oktober2019
1400
Eigen werkplek

Mr. K. Strijbos (docent Beroepsopleiding Advocaten) zal met u tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • De Wwft na de implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn
 • De implementatie van de Vijfde anti-witwasrichtlijn
 • Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie?
 • Welke diensten vallen onder de Wwft?
 • Welke diensten vallen onder de zogenaamde procesvrijstelling?
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15juni2018
1500
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de AVG en de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite