08

Technieken van schadeberekening en Overwinnen van onzeker causaal verband

Tijdens deze cursusdag in Maastricht worden coor de heer mr. dr. L. Reurich twee thema's behandeld:
Ochtendprogramma: Technieken van schadeberekening
Middagprogramma: Overwinnen van onzeker causaal verband

Ochtendprogramma: Technieken van schadeberekening
Het is de witte plek op de kaart van vermogensrecht: schadeberekening. Wat doet een rechter als hij schade berekent? Waarom zijn de regels van stelplicht en bewijslast niet (zonder meer) van toepassing? Hoe moet schade dan in de processtukken worden onderbouwd om zoveel mogelijk schade in de wacht te slepen? Het zijn vragen die enkele recente rechtszaken beheersen: de claim van de benadeelden in Groningen jegens de NAM, de claim tegen Volkswagen wegens sjoemelsoftware en claims wegens inbreuk op persoonlijkheidsrechten, zoals het recht op ongestoord woongenot en het recht om te kiezen voor kinderen of niet.

In de cursus worden drie technieken van schadeberekening besproken. Ieder van deze technieken vergt een andere onderbouwing van de schade in de processtukken. Inzichtelijk wordt gemaakt dat de schadebegroting op de voet van art. 6:97 BW niet aan de rechter moet worden overgelaten: daarover kan - en moet - de advocaat regie voeren. Aan de hand van recente arresten wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze regie optimaal gevoerd kan worden. 

Aldus tekent zich een waardevol devies af: een goed schadeverhaal leidt tot verhaal van schade!

Middagprogramma: Overwinnen van onzeker causaal verband
Het is het belangrijkste feit in het recht: casuaal verband. Het struikelblok - de missing link - tussen normschending en schade. Recente technieken maken het mogelijk dat bij onzeker oorzakelijk verband de vordering toch wordt toegewezen! Daarnaast speelt causaliteit bij voordeelsberekening en het eigen schuld-verweer een (nieuwe) rol op grond van recente jurisprudentie (HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483 (Tennet/ABB).

Vaak kan het bewijs van causaal verband niet worden geleverd omdat het dossier op dit punt eenvoudigweg te dun is. Zowel in de wet als in de jurisprudentie van de Hoge Raad worden tal van technieken geboden om die onzekerheid rond causaal verband te overwinnen: zo is er de zogenoemde proportionele aanpak, het feitelijk vermoeden (de voorshands-redenering), de alternatieve causaliteit, het leerstuk van de samenlopende oorzaken en de lineaire causaliteit.

In de cursus worden deze verschillende technieken nader geanalyseerd - telkens vanuit het praktische perspectief hoe deze technieken effectief bij het procederen kunnen worden ingezet. Tevens wordt, aan de hand van enkele recente arresten van de Hoge Raad, aandacht besteed aan de verhouding tussen onzeker causaal verband en de eigen schuld-regeling (art. 6:101 BW), schadeberekening en regres.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Spreker

mr. dr. L. Reurich

mr. dr. L. Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Onderwerpen

Technieken van schadeberekening (ochtend):

  • Onderbouwing van de schade in de processtukken
  • Schadebegroting op de voet van art. 6:97 BW
  • Recente arresten

Overwinnen van onzeker causaal verband (middag):

  • Verschillende technieken nader geanalyseerd
  • Proportionele aanpak
  • Het feitelijk vermoeden (de voorshands-redenering)
  • De alternatieve causaliteit
  • Het leerstuk van de samenlopende oorzaken en de lineaire causaliteit
  • De verhouding tussen onzeker causaal verband en de eigen schuld-regeling (art. 6:101 BW), schadeberekening en regres.
PE punten
08
Kosten
EURO 625,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
25

Extra informatie

Programma
08.30 - 09.00 uur Ontvangst
09.00 - 11.00 uur Technieken van schadeberekening
11.00 - 11.15 uur Pauze
11.15 - 13.15 uur Technieken van schadeberekening (vervolg)
13.15 - 14.00 uur Lunch
14.00 - 16.00 uur Overwinnen van onzeker causaal verband
16.00 - 16.15 uur Pauze met hartige snack
16.15 - 18.15 uur Overwinnen van onzeker causaal verband (vervolg)
18.15 uur Einde programma

website by Primosite