12 Vaardigheidspunten

Tweedaagse cursus Effectief coachen en aansturen in de juridische praktijk (tevens patroonscursus voor de advocatuur)

‘’Hij loopt steeds bij me binnen met dezelfde vragen…’’
‘’Ik had haar opdracht gegeven een conclusie van antwoord te concipiëren, maar uiteindelijk moet ik het hele stuk zelf weer herschrijven…’’
‘’Het is steeds net niet wat ik wil dat er staat….’’
‘’Al dat correctiewerk is niet-declarabele tijd en dus kan ik het beter gewoon meteen zelf doen…’’

Herkenbaar?
Veel juristen klagen over hun personeel. De generatie Y (millennials) moet het flink ontgelden: lui, egocentrisch, veeleisend, geen gevoel voor verhoudingen, mentaal kwetsbaar en vooral bezig met het privéleven. Maar hoe effectief is de begeleiding van jonge professionals eigenlijk? De gemiddelde praktijkbegeleider besteedt ten onrechte vaak weinig aandacht aan het trainen van zijn begeleidingsvaardigheden. Gevolg: onzekere en onzelfstandige professionals, steeds terugkerende frustraties en onnodig verlies van (declarabele) tijd. De training Effectief coachen en aansturen in de juridische praktijk is bedoeld voor juristen die zich willen bekwamen in coachvaardigheden op de werkvloer. U leert op een andere wijze in gesprek te gaan met uw medewerkers, collega’s en klanten en leert hoe u mensen in beweging kan zetten. Zo vergroot u uw effectiviteit, creëert u plezier in de samenwerking en haalt u het beste uit uzelf en de ander naar boven. De training geeft uw persoonlijk leiderschap en eigen ontwikkeling als T-shaped lawyer een flinke boost en mocht u ooit overwegen om u verder te bekwamen in het vak van coach, dan hebt u met deze tweedaagse al een stevige basis gelegd.

Coaching: investeren in uzelf én in anderen!
Coaching is de moderne manier van leren en past in deze tijd van zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft de nieuwe generatie professionals ook een duidelijke behoefte aan professionele aandacht en begeleiding. Coaching is daarvoor de tool bij uitstek. Coaching verbetert prestaties, vergroot het zelfvertrouwen van professionals en zorgt voor prettige werkrelaties. Coachvaardigheden en andere leiderschapsskills behoren momenteel dan ook tot de meest
gevraagde soft skills.

In deze compacte training leert u wat coaching is, wat het doet, wat het verschil is tussen coachen en adviseren, de vaardigheden die u daarvoor nodig hebt en de praktische toepassing ervan. Maar ook hoe u het instrument coaching kunt plaatsen in het totale palet van aansturings- en begeleidingstools en wanneer u wel of niet moet coachen. U leert gesprekken op een coachende manier te voeren, opdrachten te instrueren zonder het gevoel te hebben dat u de controle verliest, u krijgt inzicht in de succesfactoren van een goede begeleiding en leert om te gaan met de jongste generatie professionals. Ook krijgt u een aantal praktische tools aangereikt om uw communicatie en wijze van feedback geven te verbeteren en er is gelegenheid om met elkaar te klankborden over praktijksituaties in de vorm van intervisie. De training is ook bedoeld om kennis over te dragen over onderwerpen die verband houden met coachen en aansturen, zoals het Pygmalion-effect en situationeel leidinggeven.

Doelgroep

Advocaten, (kandidaat-) notarissen, overheidsjuristen, bedrijfsjuristen, rechters en andere juristen in een rol als opleider, praktijkbegeleider, coach, mentor, patroon of leidinggevende of vergelijkbare professionals in een dergelijke rol.

Spreker

mr. R.P.Y. Honig

mr. R.P.Y. Honig

directeur Honig Coaching B.V.

Onderwerpen

De hoofdonderwerpen van de training (onder voorbehoud):

Dag 1:

1. Inleiding over coaching, de coach en het coachproces. De ruime en enge opvatting van coaching. De essentie en doel van coaching. Waar coach je op en wanneer pas je coaching toe? De structuur van coaching. De verschillen tussen coachen en adviseren en tussen coachen en sturen. Wat kenmerkt een goede coach? Coachstijlen.
2. Communicatie als coachvaardigheid. Communicatie in coaching. Hoe bouw je een relatie op met je coachee? Hoe beïnvloed je de coachee effectief? Specifieke gespreksvaardigheden, coachvragen, LSD-formule.                        
3. Feedback geven als coachvaardigheid. Inleiding over feedback. De fasen van een feedbackgesprek. Spelregels van feedback geven. Aandachtspunten en tips bij feedback geven. Diverse gespreksmodellen om feedback te structureren.
4. Het structureren van gesprekken. Hoe breng je structuur aan in een coachgesprek? Turbo-coachingsmodel, GROW-model, zelfreflectie-instrument, de STAR-methode.

Dag 2:

1. Het begeleidingsproces. Ontwikkelingsfasen van professionals. Informatie over professionals: de generatie y op de werkvloer, man-vrouwverschillen, leerstijlen.
2. Succesfactoren, valkuilen en motivatoren in begeleiding. Tips voor de startfase/stagetijd.
3. Begeleiden op inhoud. Hoe begeleid je een professional naar zelfstandigheid? Model van situationeel leidinggeven. Instrueren versus delegeren.
4. Lastig gedrag en performanceproblemen. Weerstand, onzekerheid, negatief gedrag e.d.
5. Intervisie: uitwisselen praktijksituaties.

PE punten
12 Vaardigheidspunten
Bijkomende kosten
895,00
Niveau
Verdieping
Maximum aantal deelnemers:
15

Extra informatie

Voordelen van deze training:

  • Zeer praktisch en informatief
  • De begeleiding van personeel zal u minder energie en (declarabele) tijd kosten.
  • De zelfstandigheid van uw personeel zal toenemen en u krijgt een betere relatie met generatie y.
  • De hulpmiddelen die worden aangereikt zijn breed toepasbaar en bijvoorbeeld ook in klantrelaties, collegiale consultatie of trusted advisory functioneel.
  • De training is een goede basis voor het vak van coach.
  • De specifieke, op de jurist toegesneden, know how bij deze training is als naslagwerk gedurende meerdere jaren zeer bruikbaar.

website by Primosite