1

UAV Hoofdstuk XIII, XIV In gebreke blijven, overmogen of overlijden van een der partijen en kostenverhogende omstandigheden

mr. I.W.M. Olthof (advocaat, Loyens & Loeff) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

Spreker

mr. I.W.M. Olthof

mr. I.W.M. Olthof

advocaat Loyens & Loeff N.V.

Onderwerpen

  • Ingebrekestelling
  • Remedies bij in gebreke blijven
  • Remedies bij onvermogen of overlijden
  • Kostenverhogende omstandigheden
  • Onvoorziene omstandigheden
  • Prijsvastbeding

Jurispurdentie:

  • RvA 13 juli 2004, nr. 26.658 (prijsvastbeding)
  • RvA 9 juni 2015, nr. 35.130), BR 2015/87 (verhouding artikel 7:753 BW en par. 47 UAV)
  • Hof Den Haag 31 januari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:83, TBR 2016/177 (referentiepunt kostenverhogende omstandigheden)

Datum
30 oktober 2018
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite