Academie voor de Rechtspraktijk
Van onderhandelen naar contract en uitleg van de overeenkomst

Korte omschrijving

Hoe behouden partijen hun vrijheid tijdens de contractonderhandelingen en waartoe hebben partijen zich verbonden?

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Van onderhandelen naar contract: hoe behouden partijen hun vrijheid?
De wet gaat bij de totstandkoming van overeenkomsten nogal binair van het aanbod-aanvaardingmodel uit. De werkelijkheid is weerbarstiger dan de theorie. Vaak kennen contracten nogal een aanloop en geregeld sneuvelen de goede bedoelingen van partijen op de onderhandelingstafel. Hoe behouden partijen in dat geval de vrijheid om zich uit de onderhandelingen terug te trekken zonder schadeplichtig te worden? In dit college worden de leerstukken van de afgebroken onderhandelingen en het onderhandelen met een voorbehoud besproken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan contractuele regelingen om het afbreken van onderhandelingen te reguleren.

Uitleg van (commerciële) overeenkomsten
Sinds het bekende Haviltexarrest is er wat betreft de uitleg van overeenkomsten veel gebeurd. De CAO-norm is geïntroduceerd (en recent genuanceerd). De Hoge Raad legt uit ‘naar redelijkheid en billijkheid’. De mogelijkheid van objectiveren binnen de Haviltexnorm sinds Pensioenfonds/Fox doet onze hersens kraken. En wat is nu de stand wat betreft ‘uitonderhandelde’ schriftelijke contracten? En dan is er sinds een paar jaar ook nog de door bijna niemand opgemerkte dynamische uitleg in duurverhoudingen.
Welke kansen bieden deze ontwikkelingen in zowel de advies- als in de procespraktijk? En wat zijn de risico’s?

Sprekers

mr. drs. J.H.M. Spanjaard
mr. drs. J.H.M. Spanjaard

advocaat Facilylaw

mr. W.L. Valk
mr. W.L. Valk

advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden

Onderwerpen

Van onderhandelen naar contract: hoe behouden partijen hun vrijheid?

Uitleg van commerciële overeenkomsten

Praktische informatie

NOvA punten:7
Kosten (hele scholing):EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Verdieping en actualiteiten