7

Van onderhandelen naar contract en uitleg van de overeenkomst

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Hoe behouden partijen hun vrijheid tijdens de contractonderhandelingen en waartoe heben partijen zich verbonden?

Van onderhandelen naar contract: hoe behouden partijen hun vrijheid?
De wet gaat bij de totstandkoming van overeenkomsten nogal binair van het aanbod-aanvaardingmodel uit. De werkelijkheid is weerbarstiger dan de theorie. Vaak kennen contracten nogal een aanloop en geregeld sneuvelen de goede bedoelingen van partijen op de onderhandelingstafel. Hoe behouden partijen in dat geval de vrijheid om zich uit de onderhandelingen terug te trekken zonder schadeplichtig te worden? In dit college worden de leerstukken van de afgebroken onderhandelingen en het onderhandelen met een voorbehoud besproken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan contractuele regelingen om het afbreken van onderhandelingen te reguleren.

Uitleg van (commerciële) overeenkomsten
Sinds het bekende Haviltexarrest is er wat betreft de uitleg van overeenkomsten veel gebeurd. De CAO-norm is geïntroduceerd (en recent genuanceerd). De Hoge Raad legt uit ‘naar redelijkheid en billijkheid’. De mogelijkheid van objectiveren binnen de Haviltexnorm sinds Pensioenfonds/Fox doet onze hersens kraken. En wat is nu de stand wat betreft ‘uitonderhandelde’ schriftelijke contracten? En dan is er sinds een paar jaar ook nog de door bijna niemand opgemerkte dynamische uitleg in duurverhoudingen.
Welke kansen bieden deze ontwikkelingen zowel de advies- als de procespraktijk? En wat zijn de risico’s?

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Sprekers

mr. drs. J.H.M. Spanjaard

mr. drs. J.H.M. Spanjaard

advocaat La Gro Advocaten

mr. W.L. Valk

mr. W.L. Valk

advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden

Onderwerpen

Van onderhandelen naar contract: hoe behouden partijen hun vrijheid?

 • Precontractuele goede trouw en postcontractuele redelijkheid en billijkheid
 • Afgebroken onderhandelingen
 • Onderhandelen met een voorbehoud
 • Opschortende en ontbindende voorwaarden
 • De status van de LOI
 • IPR-aspecten

Uitleg van commerciële overeenkomsten

 • Haviltexnorm
 • CAO-norm
 • Objectiveren binnen de Haviltexnorm
 • ‘Uitonderhandelde’ schriftelijke contracten
 • Dynamische uitleg in duurverhoudingen

Datum

donderdag28maart2019
0900
-
1715
Kasteel Waardenburg
PE punten
7
Kosten
EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite