7

Van onderhandelen naar contract en uitleg van de overeenkomst

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Hoe behouden partijen hun vrijheid tijdens de contractonderhandelingen en waartoe hebben partijen zich verbonden?

Van onderhandelen naar contract: hoe behouden partijen hun vrijheid?
De wet gaat bij de totstandkoming van overeenkomsten nogal binair van het aanbod-aanvaardingmodel uit. De werkelijkheid is weerbarstiger dan de theorie. Vaak kennen contracten nogal een aanloop en geregeld sneuvelen de goede bedoelingen van partijen op de onderhandelingstafel. Hoe behouden partijen in dat geval de vrijheid om zich uit de onderhandelingen terug te trekken zonder schadeplichtig te worden? In dit college worden de leerstukken van de afgebroken onderhandelingen en het onderhandelen met een voorbehoud besproken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan contractuele regelingen om het afbreken van onderhandelingen te reguleren.

Uitleg van (commerciële) overeenkomsten
Sinds het bekende Haviltexarrest is er wat betreft de uitleg van overeenkomsten veel gebeurd. De CAO-norm is geïntroduceerd (en recent genuanceerd). De Hoge Raad legt uit ‘naar redelijkheid en billijkheid’. De mogelijkheid van objectiveren binnen de Haviltexnorm sinds Pensioenfonds/Fox doet onze hersens kraken. En wat is nu de stand wat betreft ‘uitonderhandelde’ schriftelijke contracten? En dan is er sinds een paar jaar ook nog de door bijna niemand opgemerkte dynamische uitleg in duurverhoudingen.
Welke kansen bieden deze ontwikkelingen in zowel de advies- als in de procespraktijk? En wat zijn de risico’s?

NEW: AVDR VERSUS HET RECHTSGEBIEDENREGISTER

Sinds kort heeft u zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de NOvA. Dit betekent voor sommige advocaten een forse investering in opleidingskosten en verlies aan declarabele uren. Wij hebben voor u het volgende ontwikkeld:
Al onze klassikale colleges op kasteel Waardenburg zullen kosteloos met webinars worden aangevuld tot 5 PO of 10 PO! DUS GEEN EXTRA KOSTEN. Cursussen met 5 PO punten kosten bij de AVDR Euro 250,-- en cursussen met 10 PO punten kosten Euro 350,--

De online cursus contractenrecht (webinars) wordt aan de cursus Van onderhandelen naar contract en uitleg van de overeenkomst toegevoegd om uw 10 PO te complementeren:
Online cursus contractenrecht (3 PO)

U dient zich voor bovenstaande online cursus apart in te schrijven. Klik op de hyperlink. Schrijf u in en vul onder het kopje kortingscode de volgende code in: ORDE10 (niet vergeten anders ontvangt u een factuur).

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Spreker

mr. drs. J.H.M. Spanjaard

mr. drs. J.H.M. Spanjaard

advocaat Facilylaw

Onderwerpen

Van onderhandelen naar contract: hoe behouden partijen hun vrijheid?

 • Precontractuele goede trouw en postcontractuele redelijkheid en billijkheid
 • Afgebroken onderhandelingen
 • Onderhandelen met een voorbehoud
 • Opschortende en ontbindende voorwaarden
 • De status van de LOI
 • IPR-aspecten

Uitleg van commerciële overeenkomsten

 • Haviltexnorm
 • CAO-norm
 • Objectiveren binnen de Haviltexnorm
 • ‘Uitonderhandelde’ schriftelijke contracten
 • Dynamische uitleg in duurverhoudingen

Datum

donderdag24september2020
0900
-
1715
Kasteel Waardenburg
PE punten
7
Kosten
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite