2

Vaststellingsovereenkomst

Mr. W. Hafkamp-van der Zwaard (advocaat Houthoff Buruma) zal onderstaande onderwerpen en jurisprudentie behandelen op het gebied van de Vaststellingsovereenkomst.

Spreker

mr. W. Hafkamp-van der Zwaard

mr. W. Hafkamp-van der Zwaard

advocaat Houthoff Buruma

Onderwerpen

Onderwerpen:

  • Wettelijke regeling
  • Inhoud vso
  • Wettelijke bedenktermijn
  • Uitleg vso & reikwijdte finale kwijting
  • Wilsgebreken
  • Vso om te ontsnappen aan arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Jurisprudentie:

Wettelijke regeling
Hoge Raad 21 april 1995, NJ 1997/570
HR 14 november 2003, NJ 2004/138
HR 9 januari 2015, zaaksnummer13/05569
Ktr Utrecht 19 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:172
Vrzr. Amsterdam 30 oktober 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7986
Ktr. Amsterdam 22 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8143
Hoge Raad 6 januari 2017, RAR 2017/51
Ktr Leeuwarden 4 april 2017, RAR 2017/106

Inhoud vso
CRvB 31 oktober 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BY2044
Hof Amsterdam 19 januari 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:105
Ktr Maastricht 24 oktober 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:9981
Vrzr Arnhem, 16 juni 2016, ECLI:NLRBGEL:2016:3560
Ktr Enschede 10 mei 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:1634

Wettelijke bedenktermijn
Ktr Den Haag 7 december 2016, JIN 2017/69
Ktr Bergen op Zoom 15 februari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1155
Hof Arnhem-Leeuwarden, 21 januari 2014, JAR 2014/68
Ktr Amsterdam 4 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4366
Hof Den Bosch 12 januari 2017, JAR 2017/53
Hof Den Haag, 19 januari 2016, ECLI:NL:CHDHA:2016:47

Uitleg vso & reikwijdte finale kwijting
Hof Den Haag 18 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016
HR 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR2016:2374
HR 5 november 2004, JAR 2004/255
HR 12 november 2012, JAR 2012/292
Hof Den Haag 31 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:618
Ktr. Rotterdam 22 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1674
Ktr. Den Haag 10 augustus 2017, JAR 2017/227
Hof Den Bosch 19 september 2017, ECI:NL:GHSHE:2017:4031

Vernietiging en ontbinding vso (o.m. wilsgebreken)
Vrzr Amsterdam 4 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1536
Ktr. Utrecht 22 december 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6654
Hof Den Haag 12 decembr 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3597
Ktr Zwolle 23 december 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5771
Ktr. Zaanstad 19 april 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:3984
Ktr. Amsterdam: 18 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6749
Hof Den Haag 19 januari 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL2560

Vso om te ontsnappen aan arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
"Het bepaalde onbepaaldetijdscontract en de vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht", annotatie bij HR 9 januari 2015, NJ 2015/156, A.R. Houweling
HR 9 januari 2015, zaaknummer13/05569
Hof Den Bosch 30 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:3442 (waarvan cassatie)
Ktr. Amsterdam 11 mei 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW6495
HR 29 juni 2007, RAR 2007/121

Overige
Ktr Tilburg 9 maart 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:1630
Vrzr. Utrecht 4 oktober 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5062

Datum
12 maart 2018
PE punten
2
Kosten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite