Academie voor de Rechtspraktijk
Verdieping Bouwrecht

Korte omschrijving

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus. De cursus is volgeboekt.

Schade in de bouw is meer dan eens het gevolg van een samenloop van omstandigheden waarvoor meerdere betrokken partijen verantwoordelijk zijn

Doelgroep

Advocaten en (bedrijfs) juristen

Dag 1: maandag 28 oktober 2019

mr. Van Ee, Bouwcontracten

In dit onderdeel komen alle in de bouw gebruikelijke standaardvoorwaarden aan bod (waaronder UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011). Bijzondere aandacht hierbij zal uitgaan naar de bepalingen waarover in de praktijk veel onderhandeld wordt en bepalingen die voor financiers van belang zijn. Ook zal aandacht worden besteed aan DBFM contracten en de in dat verband gebruikelijke back-to-back onderaanneemcontracten (MTC contract & EPC contract) en directe overeenkomsten op grond waarvan de financiers een instaprecht in het project verkrijgen.   

prof. Keirse, Meerzijdige verantwoordelijkheid voor de schade (omvang) in de bouw.

Over (samenloop van) eigen schuld en mede-aansprakelijkheid

Als bijvoorbeeld een architect of constructeur een rekenfout maakt, die ten onrechte niet door de aannemer wordt opgemerkt, terwijl ook de deskundige opdrachtgever onzorgvuldig is geweest, gaan mede-aansprakelijkheid en eigen schuld in één casus samen en rijst de vraag hoe de aansprakelijkheid over en weer te verdelen. Deze problematiek wordt door het gebruik van exoneratieclausules in de praktijk (nog) complexer. Door te werken met de artikelen 6:101 en 6:102 BW reikt deze cursus een gedifferentieerd systeem aan waarmee in de praktijk voor de verschillende gevallen van mede verantwoordelijkheid een billijke oplossing aan de hand kan worden gedaan.

dhr. Pels Rijcken, CAR verzekering

De construction-all-risks-verzekering, kortweg CAR-polis genoemd, geeft uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke). Aanverwant is de montageverzekering voor installatiewerken. Hoe deze verzekeringen tot stand komen en welke afhankelijkheden zijn er vanuit de verzekeringsmarkt.

Dag 2: maandag 25 november 2019

mr. Klunne, Prijs, meer en minder werk

Wanneer heeft een aannemer recht op betaling van meer dan alleen de overeengekomen prijs? En op welk moment moet daar aanspraak op worden gemaakt en onder welke noemer? In de praktijk blijkt dat niet altijd op tijd en onder de juiste noemer wordt geclaimd. Ancella Klunne zal de verschillende aanspraken bespreken aan de hand van de bepalingen uit het BW, de UAV en de UAV-GC. Na afloop van deze cursus beschikt u over een helder overzicht.  

mr. Huith,  Ontbinding, opzegging en beëindiging

Aan de orde komt hoe en onder welke omstandigheden een werk kan worden beëindigd of voltooid. Onder meer ontbinding, voltooiing door een derde,  opzegging, beëindiging in onvoltooide staat en schorsing worden besproken. Georg Huith richt zich vooral op infrastructurele bouwprojecten en utiliteitsbouwen en treedt op voor diverse overheden, ontwikkelaars, andere bouwopdrachtgevers en adviseurs. Hij heeft ruime ervaring als raadsman bij (complexe) bouwgeschillen, zowel bij de civiele rechter als bij verschillende arbitrage-instituten.

Sprekers

mr. D.J.L. van Ee
mr. D.J.L. van Ee

advocaat NautaDutilh N.V.

prof. mr. A.L.M. Keirse
prof. mr. A.L.M. Keirse

hoogleraar Burgerlijk Recht Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), Universiteit Utrecht, raadsheer Hof Amsterdam

ing. H. Pels Rijcken
ing. H. Pels Rijcken

practice leader Construction & Engineering Aon Risk Solutions

mr. A.M. Klunne
mr. A.M. Klunne

Kessels Advocaten

mr. G.J. Huith
mr. G.J. Huith

advocaat Croon Advocaten 

Onderwerpen

Praktische informatie

Aantal dagen:2
NOvA punten:15
Kosten (hele scholing):EURO 795,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Verdieping
Maximum aantal deelnemers:18