15

Verdieping Bouwrecht

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus. De cursus is volgeboekt.

Schade in de bouw is meer dan eens het gevolg van een samenloop van omstandigheden waarvoor meerdere betrokken partijen verantwoordelijk zijn

Dag 1: maandag 28 oktober 2019

mr. Van Ee, Bouwcontracten

In dit onderdeel komen alle in de bouw gebruikelijke standaardvoorwaarden aan bod (waaronder UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011). Bijzondere aandacht hierbij zal uitgaan naar de bepalingen waarover in de praktijk veel onderhandeld wordt en bepalingen die voor financiers van belang zijn. Ook zal aandacht worden besteed aan DBFM contracten en de in dat verband gebruikelijke back-to-back onderaanneemcontracten (MTC contract & EPC contract) en directe overeenkomsten op grond waarvan de financiers een instaprecht in het project verkrijgen.   

 • Behandeling van alle in de bouw gebruikelijke standaardvoorwaarden
 • Bijzondere aandacht voor (bouw)contracten die worden gebruikt in een PPS (DBFMO) structuur
 • Tips & tricks voor het opstellen van aanneemcontracten

prof. Keirse, Meerzijdige verantwoordelijkheid voor de schade (omvang) in de bouw.

Over (samenloop van) eigen schuld en mede-aansprakelijkheid

Als bijvoorbeeld een architect of constructeur een rekenfout maakt, die ten onrechte niet door de aannemer wordt opgemerkt, terwijl ook de deskundige opdrachtgever onzorgvuldig is geweest, gaan mede-aansprakelijkheid en eigen schuld in één casus samen en rijst de vraag hoe de aansprakelijkheid over en weer te verdelen. Deze problematiek wordt door het gebruik van exoneratieclausules in de praktijk (nog) complexer. Door te werken met de artikelen 6:101 en 6:102 BW reikt deze cursus een gedifferentieerd systeem aan waarmee in de praktijk voor de verschillende gevallen van mede verantwoordelijkheid een billijke oplossing aan de hand kan worden gedaan.

 • Mede-aansprakelijkheid en eigen schuld
 • De aansprakelijkheid
 • Exoneratieclausules in de praktijk

dhr. Pels Rijcken, CAR verzekering

De construction-all-risks-verzekering, kortweg CAR-polis genoemd, geeft uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke). Aanverwant is de montageverzekering voor installatiewerken. Hoe deze verzekeringen tot stand komen en welke afhankelijkheden zijn er vanuit de verzekeringsmarkt.

Dag 2: maandag 25 november 2019

mr. Klunne, Prijs, meer en minder werk

Wanneer heeft een aannemer recht op betaling van meer dan alleen de overeengekomen prijs? En op welk moment moet daar aanspraak op worden gemaakt en onder welke noemer? In de praktijk blijkt dat niet altijd op tijd en onder de juiste noemer wordt geclaimd. Ancella Klunne zal de verschillende aanspraken bespreken aan de hand van de bepalingen uit het BW, de UAV en de UAV-GC. Na afloop van deze cursus beschikt u over een helder overzicht.  

 • Meerwerk en andere aanspraken UAV
 • Wijzigingen UAV-GC
 • Meldplicht
 • Minderwerk versus gedeeltelijke opzegging

mr. Huith,  Ontbinding, opzegging en beëindiging

Aan de orde komt hoe en onder welke omstandigheden een werk kan worden beëindigd of voltooid. Onder meer ontbinding, voltooiing door een derde,  opzegging, beëindiging in onvoltooide staat en schorsing worden besproken. Georg Huith richt zich vooral op infrastructurele bouwprojecten en utiliteitsbouwen en treedt op voor diverse overheden, ontwikkelaars, andere bouwopdrachtgevers en adviseurs. Hij heeft ruime ervaring als raadsman bij (complexe) bouwgeschillen, zowel bij de civiele rechter als bij verschillende arbitrage-instituten.

 • Ontbinding, voltooiing door een derde,  opzegging, beëindiging in onvoltooide staat en schorsing
 • Juridische en financiële aspecten van beëindiging van bouwcontracten
 • Aanbestedingsrechtelijke aspecten van voltooiing van een werk door een derde

Doelgroep

Advocaten en (bedrijfs) juristen

Sprekers

mr. D.J.L. van Ee

mr. D.J.L. van Ee

advocaat NautaDutilh N.V.

prof. mr. A.L.M. Keirse

prof. mr. A.L.M. Keirse

hoogleraar Burgerlijk Recht Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), Universiteit Utrecht, raadsheer Hof Amsterdam

ing. H. Pels Rijcken

ing. H. Pels Rijcken

practice leader Construction & Engineering Aon Risk Solutions

mr. A.M. Klunne

mr. A.M. Klunne

Kessels Advocaten

mr. G.J. Huith

mr. G.J. Huith

advocaat Croon Advocaten 

Onderwerpen

 • Bouwcontracten
 • Meerzijdige verantwoordelijkheid voor de schade (omvang) in de bouw.
 • CAR verzekering
 • Prijs, meer en minder werk
 • Ontbinding, opzegging en beëindiging
PE punten
15
Aantal dagen
2
Kosten
EURO 795,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping
Maximum aantal deelnemers:
18

website by Primosite