9

Bouwrecht Bouwcontracten, Verantwoordelijkheid voor schade, CAR verzekering

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

In deze cursus doceren drie docenten uit de praktijk en wetenschap over drie onderwerpen op het gebied van Bouwrecht. Uw participatie en inbreng worden zeer op prijs gesteld! Het is een intensieve dag maar door de afwisseling van docenten en dankzij de pauzes, lunch en het diner, verloopt de dag zeer vlot.

mr. Van Ee, Bouwcontracten

In dit onderdeel komen alle in de bouw gebruikelijke standaardvoorwaarden aan bod (waaronder UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011). Bijzondere aandacht hierbij zal uitgaan naar de bepalingen waarover in de praktijk veel onderhandeld wordt en bepalingen die voor financiers van belang zijn. Ook zal aandacht worden besteed aan DBFM contracten en de in dat verband gebruikelijke back-to-back onderaanneemcontracten (MTC contract & EPC contract) en directe overeenkomsten op grond waarvan de financiers een instaprecht in het project verkrijgen.   

  • Behandeling van alle in de bouw gebruikelijke standaardvoorwaarden
  • Bijzondere aandacht voor (bouw)contracten die worden gebruikt in een PPS (DBFMO) structuur
  • Tips & tricks voor het opstellen van aanneemcontracten

prof. Keirse, Meerzijdige verantwoordelijkheid voor de schade (omvang) in de bouw.

Over (samenloop van) eigen schuld en mede-aansprakelijkheid

Schade in de bouw is meer dan eens het gevolg van een samenloop van omstandigheden waarvoor meerdere betrokken partijen verantwoordelijk zijn. Als bijvoorbeeld een architect of constructeur een rekenfout maakt, die ten onrechte niet door de aannemer wordt opgemerkt, terwijl ook de deskundige opdrachtgever onzorgvuldig is geweest, gaan mede-aansprakelijkheid en eigen schuld in één casus samen en rijst de vraag hoe de aansprakelijkheid over en weer te verdelen. Deze problematiek wordt door het gebruik van exoneratieclausules in de praktijk (nog) complexer. Door te werken met de artikelen 6:101 en 6:102 BW reikt deze cursus een gedifferentieerd systeem aan waarmee in de praktijk voor de verschillende gevallen van mede verantwoordelijkheid een billijke oplossing aan de hand kan worden gedaan.

  • Mede-aansprakelijkheid en eigen schuld
  • De aansprakelijkheid
  • Exoneratieclausules in de praktijk

ing. Pels Rijcken, De juridische achtergrond van de CAR-verzekering in de praktijk

De construction-all-risks-verzekering, kortweg CAR-polis genoemd, geeft uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke). Aanverwant is de montageverzekering voor installatiewerken. Hoe deze verzekeringen tot stand komen en welke afhankelijkheden zijn er vanuit de verzekeringsmarkt.

Doelgroep

Advocaten en (bedrijfs-) juristen

Sprekers

mr. D.J.L. van Ee

mr. D.J.L. van Ee

advocaat NautaDutilh N.V.

prof. mr. A.L.M. Keirse

prof. mr. A.L.M. Keirse

hoogleraar Burgerlijk Recht Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), Universiteit Utrecht, raadsheer Hof Amsterdam

ing. H. Pels Rijcken

ing. H. Pels Rijcken

practice leader Construction & Engineering Aon Risk Solutions

Onderwerpen

  • Bouwcontracten
  • Meerzijdige verantwoordelijkheid voor de schade (omvang) in de bouw.
  • CAR verzekering

Datum

maandag28oktober2019
0900
-
2000
Kasteel Waardenburg
PE punten
9
Aantal dagen
1
Kosten
EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping
Maximum aantal deelnemers:
18

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite