Academie voor de Rechtspraktijk
Verdieping Bouwrecht (Bouwcontracten, Verantwoordelijkheid voor schade en de CAR verzekering)

Korte omschrijving

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus. De cursus is volgeboekt

Schade in de bouw is meer dan eens het gevolg van een samenloop van omstandigheden waarvoor meerdere betrokken partijen verantwoordelijk zijn. Als bijvoorbeeld een architect of constructeur een rekenfout maakt, die ten onrechte niet door de aannemer wordt opgemerkt, terwijl ook de deskundige opdrachtgever onzorgvuldig is geweest, gaan mede-aansprakelijkheid en eigen schuld in één casus samen en rijst de vraag hoe de aansprakelijkheid over en weer te verdelen.

Doelgroep

Advocaten en (bedrijfs-) juristen

mr. Van Ee, Bouwcontracten

In dit onderdeel komen alle in de bouw gebruikelijke standaardvoorwaarden aan bod (waaronder UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011). Bijzondere aandacht hierbij zal uitgaan naar de bepalingen waarover in de praktijk veel onderhandeld wordt en bepalingen die voor financiers van belang zijn. Ook zal aandacht worden besteed aan DBFM contracten en de in dat verband gebruikelijke back-to-back onderaanneemcontracten (MTC contract & EPC contract) en directe overeenkomsten op grond waarvan de financiers een instaprecht in het project verkrijgen.   

prof. Keirse, Meerzijdige verantwoordelijkheid voor de schade (omvang) in de bouw.

Over (samenloop van) eigen schuld en mede-aansprakelijkheid

Door te werken met de artikelen 6:101 en 6:102 BW reikt deze cursus een gedifferentieerd systeem aan waarmee in de praktijk voor de verschillende gevallen van mede verantwoordelijkheid een billijke oplossing aan de hand kan worden gedaan.

ing. Pels Rijcken, De juridische achtergrond van de CAR-verzekering in de praktijk

De construction-all-risks-verzekering, kortweg CAR-polis genoemd, geeft uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke). Aanverwant is de montageverzekering voor installatiewerken. Hoe deze verzekeringen tot stand komen en welke afhankelijkheden zijn er vanuit de verzekeringsmarkt.

Sprekers

mr. D.J.L. van Ee
mr. D.J.L. van Ee

advocaat NautaDutilh N.V.

prof. mr. A.L.M. Keirse
prof. mr. A.L.M. Keirse

hoogleraar Burgerlijk Recht Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), Universiteit Utrecht, raadsheer Hof Amsterdam

ing. H. Pels Rijcken
ing. H. Pels Rijcken

practice leader Construction & Engineering Aon Risk Solutions

Onderwerpen

Praktische informatie

Aantal dagen:1
NOvA punten:9
Kosten (hele scholing):EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Verdieping
Maximum aantal deelnemers:18