6

Verdieping Bouwrecht Prijs, meer en minder werk, ontbinding, opzegging en beëindiging

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus. De cursus is volgeboekt.

Deze dag wordt u door 2 docenten uit de praktijk, verdiepend op de hoogte gebracht op het gebied van Bouwrecht. Het betreft een verdiepingscursus dus uw participatie en inbreng worden zeer op prijs gesteld!

mr. Klunne, Prijs, meer en minder werk

Wanneer heeft een aannemer recht op betaling van meer dan alleen de overeengekomen prijs? En op welk moment moet daar aanspraak op worden gemaakt en onder welke noemer? In de praktijk blijkt dat niet altijd op tijd en onder de juiste noemer wordt geclaimd. Ancella Klunne zal de verschillende aanspraken bespreken aan de hand van de bepalingen uit het BW, de UAV en de UAV-GC. Na afloop van deze cursus beschikt u over een helder overzicht.  

  • Meerwerk en andere aanspraken UAV
  • Wijzigingen UAV-GC
  • Meldplicht
  • Minderwerk versus gedeeltelijke opzegging

mr. Huith,  Ontbinding, opzegging en beëindiging

Aan de orde komt hoe en onder welke omstandigheden een werk kan worden beëindigd of voltooid. Onder meer ontbinding, voltooiing door een derde,  opzegging, beëindiging in onvoltooide staat en schorsing worden besproken. Georg Huith richt zich vooral op infrastructurele bouwprojecten en utiliteitsbouwen en treedt op voor diverse overheden, ontwikkelaars, andere bouwopdrachtgevers en adviseurs. Hij heeft ruime ervaring als raadsman bij (complexe) bouwgeschillen, zowel bij de civiele rechter als bij verschillende arbitrage-instituten.

  • Ontbinding, voltooiing door een derde,  opzegging, beëindiging in onvoltooide staat en schorsing
  • Juridische en financiële aspecten van beëindiging van bouwcontracten
  • Aanbestedingsrechtelijke aspecten van voltooiing van een werk door een derde

Sprekers

mr. A.M. Klunne

mr. A.M. Klunne

Kessels Advocaten

mr. G.J. Huith

mr. G.J. Huith

advocaat Croon Advocaten 

Onderwerpen

  • Prijs, meer en minder werk
  • Ontbinding, opzegging en beëindiging
PE punten
6
Aantal dagen
1
Kosten
EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping
Maximum aantal deelnemers:
18

website by Primosite