14

Verdieping Burgerlijk procesrecht (Bewijsrecht, Hoger beroep, Beslagrecht)

U kunt zich niet meer aanmelden. De cursus is volgeboekt

Deze Masterclass bestaat uit twee intensieve dagen. Prof. mr. W.D.H. Asser behandelt 8 uur het Bewijsrecht. Het bewijsrecht is volop in beweging. Nog voorafgaande aan een procedure bewijsinformatie verzamelen, wordt steeds meer het parool. En na starten van de procedure zo snel mogelijk regie voeren over eventuele bewijslevering. Getuigenbewijs (mondeling als schriftelijk), deskundigen, inzage en bewijsbeslag komen op de cursus ter sprake. Het antwoord op de vraag welke partij wat moet bewijzen is essentieel voor het verzamelen van bewijsinformatie en de levering van bewijs. Fundamentele kennis over stelplicht en bewijslast is dus een must. In de cursus komen op al deze punten aan de hand van de meest actuele ontwikkelingen in de rechtspraak aan de orde.

Het hoger beroep is de laatste kans om in feitelijke instantie de zaak goed en overtuigend aan de rechter te presenteren. Procederen in hoger beroep vereist zijn eigen kennis en vaardigheden. Tegen welke beslissingen moet ik beslist grieven aanvoeren en wanneer moet ik eigenlijk incidenteel hoger beroep instellen? Mag ik nieuwe standpunten innemen en welke ruimte tot bewijslevering is er nog? Devolutieve werking, grievenstelsel en tweeconclusieregel kennen gevaarlijke valkuilen. Tijdens deze cursus wordt u, vanuit de ervaring van een raadsheer (prof. mr. dr. G. van Rijssen) gewezen op hoe u uw processtukken in hoger beroep het beste kunt inkleden. De theorie en de praktijk van het procederen in hoger beroep komen aan bod.

In het cursusonderdeel beslagrecht zal door mr. P. de Bruin de nadruk worden gelegd op het conservatoire beslag liggen, maar zullen ook enkele aspecten van het executoriale beslag de revue passeren. Waar moet u op letten bij het indienen van een beslagrekest?
Waar kijkt de voorzieningenrechter naar?
Wat kunt en moet u met een beslagverlof?
Wat kan uw cliënt tegen een conservatoir of een executoriaal beslag doen?

Doelgroep

Advocaten, (bedrijfs)juristen

Sprekers

prof. mr. W.D.H. Asser

prof. mr. W.D.H. Asser

hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden

prof. mr. G. van Rijssen

prof. mr. G. van Rijssen

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit

mr. P. de Bruin

mr. P. de Bruin

senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden

Onderwerpen

  • Bewijsrecht: Bewijslevering, Getuigenbewijs (mondeling als schriftelijk), Deskundigen, Inzage en bewijsbeslag
  • Hoger Beroep: Grievenstelsel, Devolutieve werking, Tweeconclusieregel, Bewijsaanbod in hoger beroep, Valkuilen
  • Beslagrecht: Conservatoir beslag verzoeken, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Beslagsyllabus, Conservatoir beslag leggen, Conservatoir beslag (doen) opheffen, Verschillende aspecten van executoriaal beslag

Programma

26 september 2019: prof. mr. W.D.H. Asser 09.00 uur - 18.15 uur

24 oktober 2019: prof. mr. dr. G. van Rijssen 10.00 uur - 13.15 uur

24 oktober 2019: mr. P. de Bruin 14.00 uur - 17.15 uur

PE punten
14
Kosten
EURO 895,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

website by Primosite