16

Verdieping Burgerlijk procesrecht, Contractenrecht en Aansprakelijkheidsrecht

U kunt zich niet meer aanmelden. De cursus is volgeboekt.

Alle drie de rechtsgebieden zijn volop in beweging. De drie rechtsgebieden zullen worden verdiept door vier docenten. Onder andere uit de rechterlijke macht en uit de wetenschap. Alle vier de docenten zijn zeer praktijk gericht ingesteld. Prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann en Prof. mr. W.D.H. Asser  behandelen het Procesrecht. Prof. mr. A.L.M. Keirse behandelt het Aansprakelijkheidsrecht. Mr . A.V.T. de Bie zal het Contractenrecht onder zijn hoede nemen.

8 PO punten op één dag wordt als zeer prettig ervaren mede dankzij de afwisseling van vier zeer ervaren docenten. U haalt in zeer korte tijd direct 16 PO punten.

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

Prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

Prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

prof. mr. W.D.H. Asser

prof. mr. W.D.H. Asser

hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden

prof. mr. A.L.M. Keirse

prof. mr. A.L.M. Keirse

hoogleraar Burgerlijk Recht Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), Universiteit Utrecht, raadsheer Hof Amsterdam

mr. A.V.T. de Bie

mr. A.V.T. de Bie

senior raadsheer in het hof Amsterdam, parttime docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Onderwerpen

Dag 1: 11 november 2019

Onderwerp: Procedure eerste aanleg

In de procespraktijk is een belangrijke rol voor de rechter weggelegd: de rechter is actief en heeft de regie. In deze interactieve bijeenkomst zal aan de hand van jurisprudentie worden besproken hoe de regie tot uitdrukking kan komen voorafgaand en op de mondelinge behandeling, hoe de rechter de processtukken leest en tot een beoordeling komt. De druk op de rechter is groot en er bestaat niet steeds een mogelijkheid om omissies te repareren. Dat vergt dus ook het nodige van de advocaat bij de inrichting van zijn processtukken.  

Onderwerpen die ter sprake komen zijn onder meer: de stelplicht, indienen van producties, grenzen van de rechtsstrijd, rol pleidooi, proces-verbaal. mondeling vonnis.

Onderwerp: Bewijsrecht

De meest actuele jurisprudentie omtrent het bewijsrecht zal worden besproken. Onder andere kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • modernisering bewijsrecht
 • stellen en stelplicht
 • bewijs en tegenbewijs
 • bewijsrisico en bewijslastverdeling
 • getuigenbewijs
 • omgaan met vertrouwelijke informatie

Dag 2: 25 november 2019

Onderwerp: Actualiteiten contractenrecht 

Aan de orde komen de belangrijkste en meest recente ontwikkelingen op het gebied van het contractenrecht, waarbij in elk geval aandacht zal worden besteed aan:

 • de uitleg van de overeenkomst
 • remedies ingeval van niet-nakoming
 • algemene voorwaarden
 • beëindiging van (duur)overeenkomsten
 • de contractuele boete

Ook de toenemende Europeesrechtelijke aspecten van het contractenrecht, met name op het gebied van het consumentenrecht, zullen aan de orde komen, alsmede eventuele andere onderwerpen afhankelijk van de stand van de jurisprudentie. Alles vanuit een praktische invalshoek. Na afloop bent u weer helemaal up to date.

Onderwerp: Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is ook dit jaar volop in beweging. Deze cursus biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht in de afgelopen jaren. Actualiteiten in het Aansprakelijkheidsrecht en de belangrijkste, recente aansprakelijkheidsrecht arresten van de hoge raad zullen door prof. mr. A.L.M. Keirse worden besproken.

PE punten
16
Aantal dagen
2
Kosten
EURO 795,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
24

website by Primosite