8

Verdieping Burgerlijk procesrecht: Procedure eerste aanleg & Bewijsrecht

U kunt zich niet meer aanmelden. De cursus is volgeboekt.

 

Het Burgerlijk procesrecht zal worden besproken door twee top docenten. vier docenten. Beide docenten zijn zeer praktijk gericht ingesteld. Prof. mr. W.D.H. Asser en prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann behandelen het Bewijsrecht en procedure in eerste aanleg.

8 PO punten op één dag wordt als zeer prettig ervaren mede dankzij de afwisseling van vier zeer ervaren docenten. U haalt in zeer korte tijd direct 8 PO punten.

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

Prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

Prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

prof. mr. W.D.H. Asser

prof. mr. W.D.H. Asser

hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden

Onderwerpen

Dag 1: 11 november 2019

Onderwerp: Procedure eerste aanleg

In de procespraktijk is een belangrijke rol voor de rechter weggelegd: de rechter is actief en heeft de regie. In deze interactieve bijeenkomst zal aan de hand van jurisprudentie worden besproken hoe de regie tot uitdrukking kan komen voorafgaand en op de mondelinge behandeling, hoe de rechter de processtukken leest en tot een beoordeling komt. De druk op de rechter is groot en er bestaat niet steeds een mogelijkheid om omissies te repareren. Dat vergt dus ook het nodige van de advocaat bij de inrichting van zijn processtukken.  

Onderwerpen die ter sprake komen zijn onder meer: de stelplicht, indienen van producties, grenzen van de rechtsstrijd, rol pleidooi, proces-verbaal. mondeling vonnis.

Onderwerp: Bewijsrecht

De meest actuele jurisprudentie omtrent het bewijsrecht zal worden besproken. Onder andere kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • modernisering bewijsrecht
  • stellen en stelplicht
  • bewijs en tegenbewijs
  • bewijsrisico en bewijslastverdeling
  • getuigenbewijs
  • omgaan met vertrouwelijke informatie

 

PE punten
8
Aantal dagen
1
Kosten
EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
24

website by Primosite