8

Verdieping Burgerlijk procesrecht: Procedure eerste aanleg & Bewijsrecht

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Het Burgerlijk procesrecht zal worden besproken door twee top docenten. Beide docenten zijn zeer praktijk gericht ingesteld. Prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann en prof. mr. W.D.H. Asser behandelen het Bewijsrecht en procedure in eerste aanleg.

8 PO punten op één dag wordt als zeer prettig ervaren mede dankzij de afwisseling van vier zeer ervaren docenten. U haalt in zeer korte tijd direct 8 PO punten.

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

Prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

Prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

prof. mr. W.D.H. Asser

prof. mr. W.D.H. Asser

hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden

Onderwerpen

Onderwerp: Procedure eerste aanleg

De rechter heeft de regie en rechterlijke activiteit is tot norm verheven. De druk op de rechter is groot en er bestaat niet steeds een mogelijkheid om omissies te repareren. Dat vergt dus ook het nodige van de advocaat bij de inrichting van zijn processtukken. In deze interactieve bijeenkomst zal, mede aan de hand van jurisprudentie, worden besproken hoe de regie van de rechter tot uitdrukking kan komen voorafgaand en op de mondelinge behandeling, hoe de rechter de processtukken leest en tot zijn beoordeling komt. Onderwerpen die ter sprake komen zijn onder meer: de stelplicht, indienen van producties, grenzen van de rechtsstrijd, mondelinge behandeling, proces-verbaal en mondeling vonnis.

Onderwerp: Bewijsrecht

De meest actuele jurisprudentie omtrent het bewijsrecht zal worden besproken. Onder andere kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • modernisering bewijsrecht
  • stellen en stelplicht
  • bewijs en tegenbewijs
  • bewijsrisico en bewijslastverdeling
  • getuigenbewijs
  • omgaan met vertrouwelijke informatie

 

Datum

woensdag27mei2020
0930
-
1830
Kasteel Waardenburg
PE punten
8
Aantal dagen
1
Kosten
EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
24

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite