24

Verdieping Erfrecht

Deze vierdaagse cursus is opgezet en ontwikkeld om cursussen op niveau te bieden voor advocaten met al meerdere jaren (minimaal 3) ervaring op het gebied van erfrecht. Advocaten die (bijvoorbeeld) een specialisatieopleiding hebben gevolgd. Dagcursussen met een selecte groep van maximaal 18 deelnemers, sprekers van hoog niveau, focus op een toegespitst onderwerp, veel ruimte voor vragen en discussie.

Deelnemers moeten minimaal drie jaar werkervaring hebben. Om deel te kunnen nemen zodat debat op hoog niveau gewaarborgd is. De focus bij deze verdiepings cursus ligt in ieder geval op verdieping in de praktijk.

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

prof. dr. F.W.J.M. Schols

prof. dr. F.W.J.M. Schols

hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

mr. J.Th.M. Diks

mr. J.Th.M. Diks

advocaat Advocaten Familie- en Erfrecht

prof. dr. B.M.E.M. Schols

prof. dr. B.M.E.M. Schols

hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

mr. dr. L. Reurich

mr. dr. L. Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Onderwerpen

  • Dag 1:          Freek Schols, Erfrecht verdiept (Boek 4)
  • Dag 2:          Joost Diks, Procesrecht; verdeling
  • Dag 3:          Bernard Schols, Erfrecht en fiscaliteiten
  • Dag 4:          Luuk Reurich, Schrijven van petitum
PE punten
24
Aantal dagen
4
Kosten
EURO 1495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping
Maximum aantal deelnemers:
18

Extra informatie

Dag 1: Erfrecht verdiept

Bepaalde erfrechtelijke figuren worden op deze dag uitgediept. Zo is er aandacht voor de levensverzekering in het erfrecht, het bewind en de tweetrapsmaking. Ook krijgt het echtscheidingstestament aandacht en wordt gekeken achter de schermen van de langstlevende-testamentenpraktijk. Vanzelfsprekend wordt de actualiteit niet vergeten.
•    Levensverzekering in het erfrecht
•    Het bewind en de tweetrapsmaking
•    Echtscheidingstestament
•    De langstlevende-testamentenpraktijk

Dag 2:  Procesrecht

Het beslissende moment in elke erfrechtkwestie is het moment van verdeling van de nalatenschap. Niet alleen voor de erfgenamen is dat spannend, maar ook voor de in verdelingskwesties procederende advocaat. Procederen over de verdeling van de nalatenschap is niet eenvoudig. In deze cursusdag worden de meest voorkomende problemen en valkuilen besproken en worden aan de hand van concrete casus tips en trucs gegeven die in verdelingsprocedures direct toepasbaar zijn.

Aan de orde komen de navolgende onderwerpen:

•    Verdeling en de verhouding tot executele en vereffening;
•    Verdeling en procesrecht;
•    Inbreng, niet-verdelen en verbeurdverklaring;
•    Praktische problemen bij verdelingsprocedures en de oplossingen daarvan;
•    Diverse casusposities;
•    Tips en trucs bij verdelingsprocedures.

Dag 3: Erfrecht en fiscaliteiten

Op deze cursusdag staat de (herziene) Successiewet 1956 centraal. Voor de erfrechtadvocaat wordt grondige kennis van de erfbelasting steeds belangrijker. De successierechtelijke spelregels, met name de fictiebepalingen, waar op deze cursusdag veel aandacht aan besteed zal worden, zijn in feite verdiept burgerlijk recht en verdiept erfrecht. Het is bijvoorbeeld moeilijk om tot een goede schikking te komen als men de successierechtelijke gevolgen daarvan niet kan overzien. De moderne testamenten worden ook steeds meer gedragen door de successierechtelijke gevolgen. Alle reden om u als advocaat te bekwamen in de successiewetgeving.  
•    Successiewetgeving
•    De fictiebepalingen

Dag 4: Petitum schrijven


Het lastigste onderdeel van het concipiëren van een dagvaarding is meestal het petitum. Wat vorder je na elkaar? Wat vorder je naast elkaar? Wat doe je ondergeschikt? Wat doe nevengeschikt?
In deze cursus worden tips & tricks gegeven voor de optimale inrichting van het petitum. Aangetoond wordt dat het petitum in de eerste plaats moet worden ingericht aan de hand van de rechtsgevolgen en daarnaast aan de hand van de diverse drempels die de diverse vorderingen met zich meebrengen. In dit verband wordt inzicht gegeven in de 'verdrempeling' van het vermogensrecht en aan de hand van welke technieken dit kan worden 'ontdrempeld'? Hoe kan het ontbreken van verzuim worden omzeild? Hoe kan wettelijke rente worden gevorderd terwijl de wat daartoe op het eerste oog geen recht geeft? Hoe kan aan een vordering goederenrechtelijk effect worden verleend?
Tips and tricks voor het optimale petitum. Casuistiek (petitum van dagvaardingen)
•    tips & tricks
•    de optimale inrichting van het petitum
•    inzicht in het vermogensrecht
 

website by Primosite