6

Verdieping Erfrecht: De juiste erfrechtelijke vordering in ruzieboedels

U kunt zich niet meer aanmelden. De cursus is volgeboekt.

Steeds vaker worden erfrechtelijke geschillen ter beoordeling aan de rechter voorgelegd. Het pallet van erfrechtelijke geschillen is divers. Procedures met onder meer als inzet de legitieme portie, de verdeling van de nalatenschap, het vermeende falen van de executeur en niet zelden de rechtsgeldigheid van het testament. De kinderen/erfgenamen gaan rollebollend over straat.

Wat dient de vordering of dienen de vorderingen te zijn en vooral hoe moeten die worden onderbouwd. In deze cursus wordt daar alle aandacht aan gegeven, mede aan de hand van de (recente) richtinggevende rechtspraak.

Doelgroep

Erfrechtadvocaten

Sprekers

mr. A.N. Labohm

mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonder hoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Onderwerpen

  • De onverwachte schulden van artikel 4:194a BW
  • De rechten van (stief)kinderen bij de wettelijke verdeling
  • De rechten van de legitimaris
  • Taak en bevoegdheden executeur
  • De verdelingsgeschillen 
  • Het afdwingen en realiseren van de verdeling, mogelijkheden en onmogelijkheden
  • Uitleg van het testament
  • Vermeende wilsonbekwaamheid erflater, verschil tussen tuchtrecht en civiel recht 

 

PE punten
6
Kosten
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

Extra informatie

Beide docenten zijn de gehele dag aanwezig bij de cursus. Dit komt de diepgang en de dynamiek van de cursus ten goede.

website by Primosite