6

Verdieping Erfrecht: De juiste erfrechtelijke vordering in ruzieboedels

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Steeds vaker worden erfrechtelijke geschillen ter beoordeling aan de rechter voorgelegd. Het pallet van erfrechtelijke geschillen is divers. Procedures met onder meer als inzet de legitieme portie, de verdeling van de nalatenschap, het vermeende falen van de executeur en niet zelden de rechtsgeldigheid van het testament. De kinderen/erfgenamen gaan rollebollend over straat.

Wat dient de vordering of dienen de vorderingen te zijn en vooral hoe moeten die worden onderbouwd. In deze cursus wordt daar alle aandacht aan gegeven, mede aan de hand van de (recente) richtinggevende rechtspraak.

NEW:
AVDR versus het RECHSGEBIEDENREGISTER

Sinds kort heeft u zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de NOvA. Dit betekent voor sommige advocaten een forse investering in opleidingskosten en verlies aan declarabele uren. Wij hebben voor u het volgende ontwikkeld:
Al onze klassikale colleges op kasteel Waardenburg zullen kosteloos met webinars worden aangevuld tot 5 PO of 10 PO! DUS GEEN EXTRA KOSTEN. Cursussen met 5 PO punten kost bij de AVDR Euro 250,-- en cursussen met 10 PO punten kost Euro 350,--

U kunt kiezen uit 3 pakketten (webinars) om uw 10 PO punten te completeren.

 1. Online cursus Bewijsrecht 4 PO
 2. Online cursus Beginselen Erfrecht 4 PO
 3. Online cursus Alimentatierecht 4 PO

U dient zich voor één van deze pakketten apart in te schrijven. Klik op de hyperlink. Schrijf u in en vul onder het kopje kortingscode de volgende code in:

ORDE10 (niet vergeten anders ontvangt u een factuur)

Doelgroep

Erfrechtadvocaten

Sprekers

prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonder hoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

mr. A.N. Labohm

mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Onderwerpen

 • De onverwachte schulden van artikel 4:194a BW
 • De rechten van (stief)kinderen bij de wettelijke verdeling
 • De rechten van de legitimaris
 • Taak en bevoegdheden executeur
 • De verdelingsgeschillen 
 • Het afdwingen en realiseren van de verdeling, mogelijkheden en onmogelijkheden
 • Uitleg van het testament
 • Vermeende wilsonbekwaamheid erflater, verschil tussen tuchtrecht en civiel recht 

 

Datum

woensdag02december2020
1000
-
1715
Kasteel Waardenburg
PE punten
6
Kosten
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

Extra informatie

Beide docenten zijn de gehele dag aanwezig bij de cursus. Dit komt de diepgang en de dynamiek van de cursus ten goede.

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite