12

Verdieping Erfrecht (twee daagse cursus): De bevoegde rechter & De juiste erfrechtelijke vordering in ruzieboedels

U kunt zich niet meer aanmelden. De cursus is volgeboekt.

Deze twee daagse verdiepingscursus zal worden gedoceerd door 4 docenten uit de rechterlijke macht (rechter en raadsheren). Op dag één zullen mr. A.G.M.H. Bennenbroek, rechter Rechtbank Oost-Brabant en mr. J.M.C. Louwinger-Rijk, raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam het volgende bespreken:

In het erfrecht is het soms een zoektocht bij welke rechter een vordering moet worden ingesteld. En zijn er verschillende keuzes en gronden om hetzelfde onderwerp aan de rechter voor te leggen. Tijdens deze cursusdag wijzen we u de weg en denken met u na over hoe u onderwerpen onder de aandacht van de juiste rechter brengt en welke keuzes u kunt of moet maken. Ook worden de termijnen waarmee u rekening moet houden besproken.

Op dag twee zullen mr. A.N. Labohm, senior raadsheer Hof Den Haag en prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, Em. Bijzonder hoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag onderstaande met u doornemen:

Steeds vaker worden erfrechtelijke geschillen ter beoordeling aan de rechter voorgelegd. Het pallet van erfrechtelijke geschillen is divers. Procedures met onder meer als inzet de legitieme portie, de verdeling van de nalatenschap, het vermeende falen van de executeur en niet zelden de rechtsgeldigheid van het testament. De kinderen/erfgenamen gaan rollebollend over straat. Wat dient de vordering of dienen de vorderingen te zijn en vooral hoe moeten die worden onderbouwd. Op deze van de cursus wordt daar alle aandacht aan gegeven, mede aan de hand van de (recente) richtinggevende rechtspraak.

Doelgroep

Erfrechtadvocaten

Sprekers

mr. A.G.M.H. Bennenbroek

mr. A.G.M.H. Bennenbroek

rechter Rechtbank Oost-Brabant

mr. J.M.C. Louwinger-Rijk

mr. J.M.C. Louwinger-Rijk

raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

mr. A.N. Labohm

mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonder hoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Onderwerpen

Dag 1:

 • Wat kan de Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter voor u betekenen?
 • Specifieke aandacht voor de vereffening
 • Verdelingskwesties
 • Hoger beroep of cassatie
 • Termijnen

Dag 2:

 • De onverwachte schulden van artikel 4:194a BW
 • De rechten van (stief)kinderen bij de wettelijke verdeling
 • De rechten van de legitimaris
 • Taak en bevoegdheden executeur
 • De verdelingsgeschillen 
 • Het afdwingen en realiseren van de verdeling, mogelijkheden en onmogelijkheden
 • Uitleg van het testament
 • Vermeende wilsonbekwaamheid erflater, verschil tussen tuchtrecht en civiel recht 
PE punten
12
Aantal dagen
2
Kosten
EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

Extra informatie

Beide docenten zijn de gehele dag aanwezig bij de cursus. Dit komt de diepgang en de dynamiek van de cursus ten goede.

website by Primosite