24

Verdieping Personen- en familierecht (4 dagen)

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Het familierecht is in beweging, ontwikkelingen op dit boeiende rechtsgebied volgen elkaar snel op.

Tijdens deze verdiepingscursus Personen- en familierecht worden vier onderwerpen besproken waar u geregeld mee te maken heeft. Zoals u van ons gewend bent, hebben we voor deze vierdaagse verdiepingscursus vooraanstaande sprekers gevraagd. Aan het einde van deze serie bent u weer geheel op de hoogte.

Deze vierdaagse cursus is opgezet en ontwikkeld om cursussen op niveau te bieden voor advocaten met al meerdere jaren (minimaal 5) ervaring hebben op het gebied van Personen- en familierecht. Dagcursussen met een selecte groep van maximaal ca. 18 deelnemers, sprekers van hoog niveau, focus op een toegespitst onderwerp. Er zal veel ruimte zijn voor vragen en discussie.

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

Vossestein, G.

raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

mr. A.N. Labohm

mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonder hoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

prof. dr. mr. L.M. Coenraad

prof. dr. mr. L.M. Coenraad

Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder conflictoplossing, VU en familierechter, rechtbank Rotterdam

mr.dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

mr.dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

raadsheer team familie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

mr. J.B. de Groot

mr. J.B. de Groot

senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden

mr. drs. A. Zonnenberg

mr. drs. A. Zonnenberg

advocaat Kehrens Snoeks Advocaten

Onderwerpen

 • Huwelijksvermogensrecht
 • Relatievermogensrecht; Huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten
 • Familieprocesrecht
 • Alimentatie

Programma


Dag 1: Verdieping huwelijksvermogensrecht: mr.dr. G. Vossestein, raadsheer hof 's-Hertogenbosch & mr. A.N. Labohm, senior raadsheer hof Den Haag.

Ontwikkelingen en knelpunten bij de verdeling van een gemeenschap en een huwelijksgemeenschap.

De Hoge Raad heeft op 10 mei 2019 HR:2019:707 en op 5 april 2019 HR:2019:504 een belangrijk spoorboekje gegeven over:
1.    De vermogensrechtelijke gevolgen van samenwonen
2.    Vergoedingsrechten in de zin van art 1:87 BW.

Aan de hand van deze arresten gaan wij nader in op:

 • Algemeen vermogensrecht en samenwonen
 • Ongerechtvaardigde verrijking
 • De natuurlijke verbintenis
 • Vergoedingsrecht civiel en fiscaal
 • Zaaksvervanging Uitsluitingsclausule en de insluitingsclausule

Dag 2: Verdieping relatievermogensrecht; Huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten: mr. A.N. Labohm senior raadsheer hof Den Haag &
prof.mr.dr. A.H.N Stollenwerck, em. bijzonder hoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

In deze interactieve bijeenkomst gaan wij in op:

 • Uitleg van huwelijkse voorwaarden
 • Uitleg van samenlevingsovereenkomsten
 • Wanneer is er sprake van huwelijkse voorwaarden?
 • Het niet uitgewerkte periodieke verrekenbeding en de onderneming
 • Het niet uitgewerkte periodieke verrekenbeding en de eigenwoning
 • Hoe stelt u de vordering uit hoofde van het periodieke verrekenbeding vast
 • Het bewijsvermoeden van art 1:141 lid 3 BW.

Dag 3: prof.dr.mr. L.M. Coenraad, Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder conflictoplossing, VU en familierechter, rechtbank Rotterdam & mr.dr. J.C.E. Ackermans-Wijn, raadsheer team familie hof 's-Hertogenbosch

In deze verdiepingscursus wordt ingegaan op veel aspecten van het personen- en familieprocesrecht. Denk bijvoorbeeld aan het stellen, betwisten, bewijzen, het deskundigenonderzoek en de exhibitieplicht in familiezaken. Er is ook aandacht voor de procespositie van alle procesdeelnemers (zoals de belanghebbende, de informant, het kind). Daarbij komen actualiteiten in jurisprudentie en wetgeving aan de orde, zodat u na het volgen van de cursus weer helemaal bij bent op het gebied van het procederen in personen- en familiezaken.

 • prof.dr.mr. L.M. Coenraad:
  - Effectief stellen, betwisten en bewijzen
 • mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn:
  - de mondelinge behandeling in familiezaken en de Spoedwet Kei
  - wie is belanghebbende in familiezaken?
  - bewijsgaring, Informatieplichten (21 en 22 Rv) en het Inzagerecht (843a Rv)
  - het correct indienen van stukken
  - voorlopige c.q. provisionele voorzieningen

Dag 4: Verdieping Alimentatierecht: mr. J.B. de Groot, seniorraadsheer hof Arnhem-Leeuwarden & mr. A. Zonnenberg, advocaat Kehrens-Snoeks
Wat is de stand van zaken in alimentatieland? Wordt er straks nog wel partneralimentatie betaald? En gaat de kinderalimentatie nu omhoog of omlaag?
Vragen die leven bij partijen en waarover advocaten, scheidingsbemiddelaars, mediators en anderen dagelijks adviseren.

 • Het wetsvoorstel Partneralimentatie
 • De fiscale maatregelen 2020, die onder andere aftrekbeperking van de partneralimentatie tot gevolg hebben
 • Kinder/partner alimentatie
 • De recente jurisprudentie

Data

donderdag01oktober2020
1000
-
1715
Kasteel Waardenburg
maandag02november2020
1000
-
1715
Kasteel Waardenburg
vrijdag22januari2021
1000
-
1715
Kasteel Waardenburg
maandag22februari2021
1000
-
1715
Kasteel Waardenburg
PE punten
24
Aantal dagen
4
Kosten
EURO 1100,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite