10

Verdiepingscursus Arbeidsrecht in Cambridge

CURSUS IN CAMBRIDGE GAAT DEFINITIEF DOOR!

Wilt u zich verdiepen in het Arbeidsrecht?

Vier topdocenten, Eugenie Nunes, Alexander Briejer, Els de Wind en Anita de Jong, brengen u in Cambridge op de hoogte over Medezeggenschap, Bijzondere bedingen in het Arbeidsrecht, Verdieping Ontslagrecht, Bevoegde rechter, Toepasselijk recht, Arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende arbeid, en Overgang van onderneming.

Uiteraard is er tijdens alle cursusonderwerpen ruimte voor discussie en het stellen van vragen in het kader van de dagelijkse praktijk. Het is een interactieve verdiepingscursus waarin uw participatie erg op prijs gesteld wordt.

Doelgroep

Advocaten en (bedrijfs-)juristen

Sprekers

mr. E. Nunes

mr. E. Nunes

advocaat Dentons

mr. A.A. de Jong

mr. A.A. de Jong

advocaat Hogan Lovells International LLP

mr. E. de Wind

mr. E. de Wind

advocaat Van Doorne N.V.

mr. A. Briejer

mr. A. Briejer

advocaat Florent

Onderwerpen

Vrijdag 29 maart 2019
Tijdens het onderdeel Medezeggenschap wordt aandacht besteed aan de toepassing van de regelgeving met betrekking tot ondernemingsraden in de praktijk en de strategische aspecten van de medezeggenschap om dergelijke processen te sturen en tot een goed einde te brengen en samenwerking met de ondernemingsraad ook voor de toekomst te optimaliseren. Aan de hand van de jurisprudentie wordt ingegaan op de succesvolle aanpak van het medezeggenschapstraject. Er is ruimte voor discussie en het stellen van vragen in het kader van de dagelijkse praktijk.

In de ochtend worden ook de bijzondere bedingen in het arbeidsrecht uitgebreid besproken. De geldigheidsvereisten van de meest gebruikelijke bedingen komen ter sprake en aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak worden bruikbare handvatten voor de praktijk gegeven. Bij bespreking van het eenzijdig wijzigingsbeding wordt tevens de verhouding tussen 7:613 BW en 7:611 BW besproken. In de middag wordt het ontslagstelsel onder de Wwz besproken. De ontwikkeling van de ontslaggronden in de rechtspraak komt aan de orde met bijzondere aandacht voor ontslag op staande voet en ernstig verwijtbaar handelen en nalaten onder de Wwz.

College Medezeggenschap (Mr. E. Nunes)

 • Doel en functie medezeggenschap
 • Relevante regelgeving
 • Medezeggenschapsstructuur op maat
 • Taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad
 • Besluitvorming, waaronder binnen concernverband
 • Beroepsrecht
 • Instemmingsrecht
 • Enquêterecht

College Bijzondere bedingen in het arbeidsrecht (Mr. A. Briejer)

 • Het proeftijdbeding
 • Belemmerende bedingen onder de Wwz
 • Het motivatiebeding bij een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst
 • Het eenzijdig wijzigingsbeding

College Verdieping Ontslagrecht (Mr. A. Briejer)
Het ontslagstelsel onder de Wwz:

 • De ontslaggronden onder de Wwz nader beschouwd
 • Bijzondere aandacht voor ontslag op staande voet
 • Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten en de billijke vergoeding
 • Visie en plannen kabinet: hoe verder met het ontslagrecht?

 

Zaterdag 30 maart 2019
Met de toenemende globalisering zijn er steeds meer mensen die 'over de grenzen heen' werken. We worden daarom regelmatig geconfronteerd met vragen over welke rechter bevoegd is in een zaak te beslissen en welk recht daarbij moet worden toegepast. In dit college zetten we de regels uiteen die u in staat stellen die vragen te beantwoorden. Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn rechtsmacht, forumkeuze, rechtskeuze, voorrangsregels, plaats waar de werkzaamheden gewoonlijk worden verricht, Gleichlauf en het tijdelijk verrichten van werkzaamheden.

Tijdens het college Overgang van onderneming zal uitvoerig worden ingegaan op de arbeidsrechtelijke gevolgen van een overgang van onderneming bij activa-transacties en mogelijk ook outsourcing. Daarbij worden o.a. behandeld: de medezeggenschap in de voorfase, wanneer er sprake is van een overgang van (een onderdeel van een) onderneming, en wanneer niet?, welke arbeidsvoorwaarden gecontinueerd moeten worden en de uitzonderingen daarop. De rechtspraak van het Hof van Justitie EU over overgang van onderneming komt uitvoerig aan de orde, evenals de meest recente rechtspraak van Nederlandse rechters. Ook wordt ingegaan op contractuele afspraken over overgang van onderneming en zullen enkele casusposities worden behandeld en juridisch uitgewerkt. 

College Bevoegde rechter (Mr. E. de Wind)

 • EU Verordeningen Brussel I (2001) en Brussel Ibis (2012)
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

College Toepasselijk recht (Mr. E. de Wind)

 • EU Verordening Rome I (2008)
 • EVO-verdrag (1980)

College Arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende arbeid (Mr. E. de Wind)

 • EU Detacheringsrichtlijn (1996)
 • WagwEU - Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (2016)

College Overgang van onderneming (Mr. A.A. de Jong)

 • Wanneer is sprake van een overgang van (een onderdeel van een) onderneming?
 • Welke werknemers gaan over?
 • De belangrijkste rechten van werknemers die bij een overgang van onderneming van rechtswege overgaan
 • De positie van de werknemers die niet mee over willen gaan
 • De mogelijke toepasselijkheid van de wetgeving over overgang van onderneming in geval van eerste en tweede e.v. generatie outsourcing
 • Uitvoerige behandeling van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU over wanneer er sprake is van een overgang van onderneming, en wanneer niet?
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, ook in het kader van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU over ondernemersvrijheid
 • Samenloop van CAO’s bij overgang van onderneming
 • Overgang van onderneming bij de overdracht van activiteiten over de grens (binnen en buiten de EU)?
PE punten
10
Aantal dagen
2
Kosten
EURO 1195,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Bijkomende kosten
Vervoer Nederland - Cambridge v.v., niet genoemde diners, tip en fooien, btw, reis- en annuleringsverzekering en persoonlijke uitgaven
Niveau
Verdieping, actualiteiten en specialisatie
Maximum aantal deelnemers:
20

Extra informatie

Programma en reisinformatie:

Donderdag 28 maart 2019
15.00 – 19.00 uur (plaatselijke tijd) inchecken bij Clare College Cambridge
19.00 uur (plaatselijke tijd) ontvangst met welkomst aperitief en aansluitend buffet

Vrijdag 29 maart 2019
07.00 - 08.00 uur ontbijt
08.00 – 10.45 uur college door mr. Eugenie Nunes
10.45 - 13.30 uur college door mr. Alexander Briejer
13.30 – 14.00 uur lunch
14.00 – 18.00 uur vrij te besteden
18.00 - 19.00 uur borrel
19.00 uur galadiner (dresscode Black Tie)

Zaterdg 30 maart 2019
07.00 - 08.00 uur ontbijt
08.00 – 10.45 uur college door mr. Els de Wind
10.45 - 13.30 uur college door mr. Anita de Jong
13.30 – 14.00 uur lunch
14.00 – Einde cursus

Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat, kunt u op eigen gelegenheid uw vervoer naar Cambridge boeken. 

website by Primosite