10

Verdiepingscursus Arbeidsrecht in University Oxford

Wilt u zich verdiepen in het Arbeidsrecht?

Vier topdocenten, Eugenie Nunes, Alexander Briejer, Els de Wind en Anita de Jong, brengen u in Oxford op de hoogte over Medezeggenschap, Belemmerende bedingen in het Arbeidsrecht, Verdieping Ontslagrecht, Bevoegde rechter, Toepasselijk recht, Arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende arbeid, en Overgang van onderneming.

Uiteraard is er tijdens alle cursusonderwerpen ruimte voor discussie en het stellen van vragen in het kader van de dagelijkse praktijk. Het is een interactieve verdiepingscursus waarin uw participatie erg op prijs gesteld wordt.

Doelgroep

Advocaten en (bedrijfs-)juristen

Sprekers

mr. E. Nunes

mr. E. Nunes

advocaat Dentons

mr. A. Briejer

mr. A. Briejer

advocaat Florent

mr. E. de Wind

mr. E. de Wind

advocaat Van Doorne N.V.

mr. A.A. de Jong

mr. A.A. de Jong

advocaat Hogan Lovells International LLP

Onderwerpen

Dinsdag 7 april 2020
Tijdens het onderdeel Medezeggenschap wordt aandacht besteed aan de toepassing van de regelgeving met betrekking tot ondernemingsraden in de praktijk en de strategische aspecten van de medezeggenschap om dergelijke processen te sturen en tot een goed einde te brengen en samenwerking met de ondernemingsraad ook voor de toekomst te optimaliseren. Aan de hand van de jurisprudentie wordt ingegaan op de succesvolle aanpak van het medezeggenschapstraject. Er is ruimte voor discussie en het stellen van vragen in het kader van de dagelijkse praktijk.

In de ochtend worden ook de belemmerende bedingen in het arbeidsrecht uitgebreid besproken. De geldigheidsvereisten van de meest gebruikelijke bedingen komen ter sprake en aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak worden bruikbare handvatten voor de praktijk gegeven. Bij bespreking van het eenzijdig wijzigingsbeding wordt tevens de verhouding tussen 7:613 BW en 7:611 BW besproken. In de middag wordt de Wab besproken, de nieuwe ontwikkelingen van de ontslaggronden in de rechtspraak komen aan de orde met bijzondere aandacht voor ontslag op staande voet, de billijke vergoeding in de rechtspraak en ontslag van een statutair bestuurder.

College Medezeggenschap (Mr. E. Nunes)

 • Doel en functie medezeggenschap
 • Relevante regelgeving
 • Medezeggenschapsstructuur op maat
 • Taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad
 • Besluitvorming, waaronder binnen concernverband
 • Beroepsrecht
 • Instemmingsrecht
 • Enquêterecht
 • Een en ander aan de hand van de relevante en recente jurisprudentie en ervaringen/casussen uit de praktijk

College Belemmerende bedingen in het arbeidsrecht (Mr. A. Briejer)

 • Concurrentiebeding
 • Relatiebeding
 • Motivatiebeding

College Verdieping Ontslagrecht (Mr. A. Briejer)

 • Het grondenstelsel onder de Wab
 • De nieuwe ontslaggrond: de eerste lijnen in de rechtspraak
 • Het herplaatsingsvereiste (binnen internationaal concernverband)
 • De billijke vergoeding: ontwikkelingen in de rechtspraak
 • Ontslag op staande voet
 • Ontslag van een statutair bestuurder

woensdag 8 april 2020
Met de toenemende globalisering zijn er steeds meer mensen die 'over de grenzen heen' werken. We worden daarom regelmatig geconfronteerd met vragen over welke rechter bevoegd is in een zaak te beslissen en welk recht daarbij moet worden toegepast. In dit college zetten we de regels uiteen die u in staat stellen die vragen te beantwoorden. Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn rechtsmacht, forumkeuze, rechtskeuze, voorrangsregels, plaats waar de werkzaamheden gewoonlijk worden verricht, Gleichlauf en het tijdelijk verrichten van werkzaamheden.

Tijdens het college Overgang van Onderneming zal uitvoerig worden ingegaan op de arbeidsrechtelijke gevolgen van een overgang van onderneming bij activa- en mogelijk ook outsourcing transacties. Daarbij worden o.a. behandeld. De rechtspraak van het Hof van Justitie EU over overgang van onderneming komt uitvoerig aan de orde, evenals de meest recente rechtspraak van Nederlandse rechters. Ook wordt ingegaan op contractuele afspraken over overgang van onderneming en enkele casusposities worden behandeld en juridische uitgewerkt.

College Bevoegde rechter (Mr. E. de Wind)

 • EU Verordening (2001) Brussel I (2012)
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

College Toepasselijk recht (Mr. E. de Wind)

 • EU Verordening Rome I (2008)
 • EVO-verdrag (1980)

College Arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende arbeid (Mr. E. de Wind)

 • EU Detacheringsrichtlijn (1996) en hierziene EU Detacheringsrichtlijn (2018)
 • WagwEU - Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (2016) en voorziene aanpassingen in 2020

College Overgang van onderneming (Mr. A.A. de Jong)

 • Medezeggenschap in de voorfase
 • Wanneer is sprake van een overgang van (een onderdeel van een) onderneming en wanneer niet?
 • De mogelijke toepasselijkheid van de wetgeving over overgang van onderneming in geval van eerste en tweede e.v. generatie outsourcing
 • Welke werknemers gaan bij een overgang van onderneming over?
 • De positie van de werknemers die niet mee over willen gaan
 • De belangrijkste rechten van werknemers die bij een overgang van onderneming van rechtswege overgaan en uitzonderingen daarop, in het bijzonder de opt out voor pensioenrechten
 • Samenloop van CAO’s bij overgang van onderneming
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, ook in het kader van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU over ondernemersvrijheid
 • Overgang van onderneming bij een overgang van activiteiten over de grens (binnen en buiten de EU)?

Data

maandag06april2020
1600
-
2200
University Oxford
dinsdag07april2020
0800
-
1330
University Oxford
woensdag08april2020
0800
-
1330
University Oxford
PE punten
10
Aantal dagen
2
Kosten
EURO 1195,00 incl. lunches, genoemde diners, en twee overnachtingen incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Bijkomende kosten
Vervoer Nederland - Oxford v.v., niet genoemde diners, tip en fooien, btw, reis- en annuleringsverzekering en persoonlijke uitgaven. Gelieve uw reis pas te gaan boeken nadat u van ons een bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat.
Niveau
Verdieping, actualiteiten en specialisatie
Maximum aantal deelnemers:
20

Extra informatie

Programma en reisinformatie:

Maandag 6 april 2020
16.00 – 19.00 uur (plaatselijke tijd) inchecken bij Wadham College Oxford
19.00 uur (plaatselijke tijd) ontvangst met welkomst aperitief en aansluitend buffet

Dinsdag 7 april 2020
07.00 - 08.00 uur ontbijt
08.00 – 10.45 uur college door mr. Eugenie Nunes
10.45 - 13.30 uur college door mr. Alexander Briejer
13.30 – 14.00 uur lunch
14.00 – 19.00 uur vrij te besteden
19.00 - 20.00 uur borrel
20.00 uur galadiner (dresscode Black Tie)

Woensdag 8 april 2020
07.00 - 08.00 uur ontbijt
08.00 – 10.45 uur college door mr. Els de Wind
10.45 - 13.30 uur college door mr. Anita de Jong
13.30 – 14.00 uur lunch
14.00 – einde cursus

Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen dat de cursus definitief doorgaat dient u op eigen gelegenheid uw reis te boeken. 

website by Primosite