Academie voor de Rechtspraktijk
Verdiepingscursus De Arbeidsovereenkomst

Tijdens de verdiepingscursus de arbeidsovereenkomst volgt u 2 klassikale cursussen in Kasteel Waardenburg waarin de kernonderwerpen omtrent de arbeidsovereenkomst behandeld worden. Daarnaast kunt u aanpalende onderwerpen volgen via webinars (ook on demand).

In de klassikale cursussen worden belangrijke zaken als afbakeningsperikelen, inhoud van een arbeidsovereenkomst, arbeidsomstandigheden, flexovereenkomsten, payroll, bijzondere bedingen en vakantie en verlof besproken. Bijbehorende webinars gaan o.a. over CAO-recht, gelijke behandeling, pensioenrecht, wijzigen arbeidsovereenkomst en medezeggenschap.

PROGRAMMA

Do. 14 maart 2019, 10.00 - 17.15 uur
De arbeidsovereenkomst & Flexovereenkomsten
Prof.mr. G.C. Boot - hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer Hof Amsterdam
Mr. S.A.J. van Riel, advocaat Van Riel & Feyli Advocaten

Do. 25 april 2019, 10.00 - 17.15 uur
Bijzondere bedingen & Vakantie
Mr. M. Grootveld, labour relations consultant ABN AMRO N.V.
Mr. A. Briejer, advocaat Florent

Webinars (ook on demand)
Wo. 20 maart 2019
10.00 - 11.00 uur, CAO recht, uitleg CAO bepalingen
11.30 - 12.30 uur, CAO recht, Afwijking van Wwz
Mr. E. Unger, advocaat Unger Van Els Advocaten

Ma. 18 maart 2019
10.00 - 11.00 uur, Gelijke behandeling I
11.30 - 12.30 uur, Gelijke behandeling II
Mr. A. Swarte, stafjurist College voor de Rechten van de Mens

Di. 19 maart 2019
10.00 - 11.00 uur, Pensioenrecht, eenzijdige wijziging van de pensioenregeling
11.30 - 12.30 uur, Pensioenrecht, vernieuwing van het pensioenselsel
Mr. C.W.P. van Ommeren, advocaat Baker McKenzie Amsterdam N.V.

Do. 7 maart 2019
13.30 - 14.30 uur, Wijzigingen arbeidsovereenkomst, de werkgeverskant
15.00 - 16.00 uurWijzigingen arbeidsovereenkomst, moeten aanbieden van passende arbeid
Prof.mr. G.C. Boot - hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer Hof Amsterdam

Wo. 20 maart 2019
13.30 - 14.30 uur, Medezeggenschap, sociaal plan
15.00 - 16.30 uur, Medezeggenschap, beloningen
Mr. E. Unger, advocaat Unger Van Els Advocaten

LOCATIE
Kasteel Waardenburg
Uw eigen werkplek of thuis voor uw laptop

CURSUSTIJDEN:
09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Start ochtendprogramma
11.30 uur Koffie-/theepauze
11.45 uur Vervolg ochtendprogramma
13.15 uur Lunch
14.00 uur Start middagprogramma
15.30 uur Koffie-/theepauze
15.45 uur Vervolg middagprogramma
17.15 uur Einde programma

BESTEMD VOOR:
Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

22 NOvA punten

Kosten

EURO 1.495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Onderdelen

Wijzigen arbeidsovereenkomst – de werkgeverskant (webinar)

Locatie:

Prof. mr. G.C. Boot (hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer Hof Amsterdam) zal met u tijdens dit webinar onderstaande uitspraken behandelen over het wijzigen arbeidsovereenkomst - de werkgeverskant.

Spreker(s)

prof. mr. G.C. Boot

Wijzigen arbeidsovereenkomst – de werkgeverskant over het moeten aanbieden van passende arbeid en de consequenties daarvan (webinar)

Locatie:

Prof. mr. G.C. Boot (hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer Hof Amsterdam) zal tijdens dit webinar met u onderstaande uitspraken behandelen op het gebied van wijzigen arbeidsovereenkomst - de werkgeverskant over het moeten aanbieden van passende arbeid en de consequenties daarvan.

Spreker(s)

prof. mr. G.C. Boot

De arbeidsovereenkomst (traditionele cursus)

Locatie:

Tijdens de cursus behandelen de heren prof.mr. G.C. Boot en mr. S.A.J. van Riel de belangrijkste ontwikkelingen omtrent de arbeidsovereenkomst.

Spreker(s)

prof. mr. G.C. Boot

mr. S.A.J. van Riel

Gelijke behandeling – Internationale grondslag en algemene kenmerken van het Nederlandse gelijkebehandelingsrecht (webinar)

Locatie:

Mr.dr. J.P. Loof (ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

Spreker(s)

mr.dr. J.P. Loof

Gelijke behandeling – AWGB WBG M/V, WGBH/CZ, WGBL en WOBOT aan de hand van enkele casus (webinar)

Locatie:

Mr.dr. J.P. Loof (ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens) zal tijdens dit webinar met u gelijke behandeling – AWGB WBG M/V, WGBH/CZ, WGBL en WOBOT aan de hand van enkele casus bespreken.

Spreker(s)

mr.dr. J.P. Loof

Pensioenrecht – eenzijdige wijziging van de pensioenregeling (webinar)

Locatie:

Mr. P.A. Bakker (advocaat Baker McKenzie Amsterdam N.V.) zal tijdens dit webinar met u het pensioenrecht - eenzijdige wijziging van de penioenregeling behandelen.

Spreker(s)

mr. P.A. Bakker

Pensioenrecht – vernieuwing van het pensioenstelsel (webinar)

Locatie:

Mr. P.A. Bakker (advocaat Baker McKenzie Amsterdam N.V.) zal tijdens dit webinar met u het pensioenrecht - vernieuwing van het pensioenstelsel behandelen.

Spreker(s)

mr. P.A. Bakker

Cao-recht – uitleg Cao bepalingen (webinar)

Locatie:

Mr. E. Unger (advocaat Unger Van Els Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

Spreker(s)

mr. E. Unger

Cao-recht – afwijking van wwz (webinar)

Locatie:

Mr. E. Unger (advocaat Unger Van Els Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

Spreker(s)

mr. E. Unger

Medezeggenschap – sociaal plan (webinar)

Locatie:

Mr. E. Unger (advocaat Unger Van Els Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

Spreker(s)

mr. E. Unger

Medezeggenschap – Beloningen (webinar)

Locatie:

Mr. E. Unger (advocaat Unger Van Els Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

Spreker(s)

mr. E. Unger

Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst (traditionele cursus)

Locatie:

Tijdens de cursus worden door mevrouw mr. M. Grootveld en de heer mr. A. Briejer bijzondere bedingen in de arbeidsovereekomst besproken.

Spreker(s)

mr. M. Grootveld

mr. A. Briejer