12

Verdiepingscursus Individueel Ontslag(proces)recht

In de verdiepingscursus worden actuele en processuele ontwikkelingen op het gebied van het Individueel Ontslagrecht en Arbeidsrecht (Wwz) in hoger beroep door vooraanstaande docenten besproken in twee dagen in Maastricht.

Tijdens de eerste cursusdag behandelen de heren mr. R.A.A. Duk en mr. J.J. Trap actuele ontwikkelingen in het individuele ontslagrecht "van a tot z". Van vaststellingsovereenkomst tot vergoeding en procesperikelen in de Wwz. Uiteraard wordt ook alle relevante jurisprudentie met u besproken. In de tweede cursusdag focust de heer mr. M.F.J.N. van Osch zich op het hoger beroep in arbeidszaken en wat daar mis gaat. Naast de algemene valkuilen van het hoger beroep in civiele zaken wordt aandacht besteed aan de specifieke problemen waar advocaten tegenaan lopen in Wwz-zaken, met uitstapjes naar zowel het tuchtrecht als de beroepsaansprakelijkheid.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen

Sprekers

mr. R.A.A. Duk

mr. R.A.A. Duk

docent en voormalig advocaat 

mr. J.J. Trap

mr. J.J. Trap

advocaat en MfN Registermediator, Vestius Advocaten

mr. M.F.J.N. van Osch

mr. M.F.J.N. van Osch

 senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voorzitter raad van discipline

Onderwerpen

Cursusdag 1:

 • Vaststellingsovereenkomst (nakoming, finale kwijting, schriftelijkheidsvereiste, dwaling, informatieplicht)
 • UWV-procedure, herplaatsing, weder-indiensttreding, herstel 7:682, fouten UWV, opzegging en opzegtermijnen
 • Ontbinding kantonrechter en de zes ontslaggronden van art. 7:669, lid 3 sub c t/m h (ontwikkelingen, opzegverbod, termijnen, hoger beroep)
 • Vergoedingen (transitievergoeding, 7:673 a t/m d, billijke vergoeding  - New Hairstyle en toepassing in de praktijk -, Bajiings
 • Ontslag op staande voet (procedures vanuit werknemers- en werkgeversperspectief)
 • Ontslag statutair directeur
 • Wet Arbeidsmarkt in Balans

De heren mr. R.A.A. Duk en mr. J.J. Trap

Cursusdag 2:

 • Wat en waar gaat het mis?
  - Algemene problemen in hoger beroep
  * Devolutieve werking hoger beroep
  * Twee-conclusie-regel
  * Tegenverzoek
  - Speciale problemen in Wwz-zaken in hoger beroep
  - Arbeidsrecht en beroepsaansprakelijkheid advocaat
  - Arbeidsrecht en tuchtrecht advocatuur
 • Wat kan er beter?
  -
  Do’s and don’ts: aanzet tot best practices behandeling Wwz zaak in hoger beroep
  - Afronding

De heer mr. M.F.J.N. van Osch

PE punten
12
Kosten
EURO 895,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

Extra informatie

Wilt u één van beide cursusdagen volgen? Kijk voor meer informatie op:
Individueel ontslagrecht
Arbeidsrecht (Wwz) in hoger beroep

Adres locatie:
Paulussen Advocaten
Sint Pieterskade 26, Maastricht

website by Primosite