8

Verdiepingscursus: Procedure eerste aanleg en Bewijsrecht

Twee onderdelen van het Burgerlijk procesrecht zullen uitgebreid worden besproken door twee ervaren docenten uit de rechterlijke macht en uit de wetenschap. Prof. mr. W.D.H. Asser en mr. D. Vergunst zijn zeer praktijkgericht ingesteld en doceren beide 4 uur.

8 PO punten op één dag wordt als zeer prettig ervaren.

Doelgroep

Advocaten
Bedrijfsjuristen

Sprekers

mr. D. Vergunst

mr. D. Vergunst

senior rechter Rechtbank Gelderland

prof. mr. W.D.H. Asser

prof. mr. W.D.H. Asser

hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden

Onderwerpen

  • Procedure eerste aanleg

Onderwerpen die ter sprake komen zijn onder meer: de stelplicht, indienen van producties, grenzen van de rechtsstrijd, rol pleidooi, proces-verbaal. mondeling vonnis.

  • Bewijsrecht

De meest actuele jurisprudentie omtrent het bewijsrecht zal worden besproken. Onder andere kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • modernisering bewijsrecht
  • stellen en stelplicht
  • bewijs en tegenbewijs
  • bewijsrisico en bewijslastverdeling
  • getuigenbewijs
  • omgaan met vertrouwelijke informatie
PE punten
8
Kosten
EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

website by Primosite