Academie voor de Rechtspraktijk
Verdiepingscursus het ontslagrecht

Korte omschrijving

Tijdens de verdiepingscursus het ontslagrecht behandelen docenten belangrijke zaken omtrent de sociale zekerheden in het ontslagrecht, de zieke werknemer en relevante items omtrent de gronden van het ontslagrecht en de beëindigingsprocedure van de arbeidsovereenkomst.

Onderwerpen:

Dag 1 - Sociale zekerheid in het ontslagrecht en de zieke werknemer
Sociale zekerheid en vangnetbepaling
Loonsanctie
WIA
Zieke werknemer in het BW
Ziekte en ontslag
Re-ïntegratie

Docenten: mr. A. Wit en mr. E.W. de Groot

Dag 2 - Het ontslagrecht en de beëindigingsprocedure
Ontslagroute
De gronden van het ontslagrecht
Transitievergoeding
Beëindigingsovereenkomst
Ontslag op staande voet
Billijke vergoeding

Docenten: mr. E.W. de Groot en prof.mr. G.C. Boot

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Sprekers

prof. mr. G.C. Boot
prof. mr. G.C. Boot

hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer Hof Amsterdam

mr. E.W. de Groot
mr. E.W. de Groot

kantonrechter Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem), tevens raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

mr. A. Wit
mr. A. Wit

juridisch adviseur Sociaalverzekeringsrecht De Geinbrug

Praktische informatie

NOvA punten:12
Kosten (hele scholing):EURO 650,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:25