6

Verdiepingscursus strafrecht: Rechterlijke toets bij schending & Capita selecta strafrechtelijk bewijs

De cursus is volgeboekt! U kunt zich niet meer aanmelden.

Op deze studiedag wordt u in de ochtend aan de hand van de logische volgorde van de strafrechtketen vanaf opsporing, via vervolging tot aan de berechting ter zitting en jurisprudentie stilgestaan bij de algemene strafvorderlijke kanten van deze uitspraken maar met name ook bij de concrete vraag van welk vormverzuim per geval sprake zou zijn. Indien een vormverzuim is geconstateerd wordt besproken welke gevolgen dit heeft gehad voor de afdoening van de zaak. Daarnaast worden ook verbanden gelegd met de dagelijkse strafrechtpraktijk van de spreker en ook is er voldoende ruimte voor vragen en observaties die leven bij de deelnemers aan de cursus.

's Middags is de titel: Omgaan met Bewijs 2.0

In dit onderdeel komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

Deel I:
strafrechtelijk bewijs en bewijsminimum en de steeds verder gaande digitalisering
Deel II:
de rechterlijke overtuiging, zwijgen of een alternatief scenario? Twijfel zaaien als verdedigingsstrategie

De insteek is sterk praktisch gericht, waarbij ook de dialoog met de cursisten wordt gezocht. Het betreft een verdiepingscursus dus uw participatie en inbreng worden zeer op prijs gesteld!

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

mr. H.A. Gerritse

mr. H.A. Gerritse

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland

mr. G.H. Meijer

mr. G.H. Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Onderwerpen

  • Rechterlijke toets bij schending van rechtsbeginselen en/of vormverzuimen bij de rechter commissaris en ter zitting
  • Capita selecta strafrechtelijk bewijs:
    strafrechtelijk bewijs en bewijsminimum en de steeds verder gaande digitalisering
    de rechterlijke overtuiging, zwijgen of een alternatief scenario?
    twijfel zaaien als verdedigingsstrategie

 

PE punten
6
Aantal dagen
1
Kosten
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
16

website by Primosite