6

Verdiepingscursus strafrecht: Verweren in het materiële strafrecht & Forensisch (DNA-) bewijs en waarheidsvinding

Op deze studiedag worden tijdens het ochtenddeel  aan de hand van recente jurisprudentie en literatuur vingerwijzingen voor de verdediging geboden ten aanzien van de leerstukken opzet, voorbedachte raad, schuld, roekeloosheid en medeplegen. Het gaat in deze masterclass niet alleen om inhoudelijke arresten over de grensverleggingen in het materiële strafrecht, maar ook om betekenisvolle arresten die de motiveringseisen met betrekking tot de feitenrechter scherpstellen. Deelnemers worden handvatten geboden om adequate verweren te voeren en de rechter aan te zetten tot een respons teneinde het rendement van de te voeren verdediging te verhogen.

s’ Middags onderzoeken we wat er in DNA-rapporten van het NFI (eigenlijk) gezegd wordt, wat de strafrechtelijke waarde is van DNA-bewijs en welke processuele tactieken de verdediging kan inzetten. Tenslotte bespreken we aan de hand van jurisprudentie  welke redeneringen rond het DNA-bewijs voor de verdediging effectief (kunnen) zijn.

 

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

mr. dr. R. Robroek

mr. dr. R. Robroek

Universitair docent vakgroep Strafrecht en Criminologie Rijksuniversiteit Groningen en raadadviseur bij het Openbaar Ministerie (Parket-Generaal) 

mr. H.W.J. de Groot

mr. H.W.J. de Groot

Ex raadsheer Hof Amsterdam, auteur bij expertise en recht 

Onderwerpen

  • Verweren in het materiële strafrecht, in het bijzonder opzet, schuld, voorbedachte rade en medeplegen
  • Forensisch (DNA-) bewijs en waarheidsvinding; mogelijkheden voor de verdediging
PE punten
6
Kosten
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
16

website by Primosite