Academie voor de Rechtspraktijk
Verdiepingscursus strafrecht, twee dagen

Korte omschrijving

De cursus is volgeboekt! U kunt zich helaas niet meer aanmelden.

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand!

De Raad voor Rechtsbijstand acht de verdiepingscursus Strafrecht geschikt om aan de eisen van voortzetting voor de inschrijving strafrecht/strafpiket bij de RvR te blijven voldoen.

In twee dagen tijd wordt u door docenten uit de rechterlijke macht en wetenschap op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen binnen het Strafrecht op diverse gebieden. Het betreft een verdiepingscursus dus uw participatie en inbreng worden zeer op prijs gesteld!

Doelgroep

Advocaten

Op de eerste studiedag in de ochtend wordt aan de hand van de logische volgorde van de strafrechtketen vanaf opsporing, via vervolging tot aan de berechting ter zitting en jurisprudentie stilgestaan bij de algemene strafvorderlijke kanten van deze uitspraken maar met name ook bij de concrete vraag van welk vormverzuim per geval sprake zou zijn. Indien een vormverzuim is geconstateerd wordt besproken welke gevolgen dit heeft gehad voor de afdoening van de zaak. Daarnaast worden ook verbanden gelegd met de dagelijkse strafrechtpraktijk van de spreker en ook is er voldoende ruimte voor vragen en observaties die leven bij de deelnemers aan de cursus.

's Middags is de titel: Omgaan met Bewijs 2.0


In dit onderdeel komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

Deel I:
strafrechtelijk bewijs en bewijsminimum en de steeds verder gaande digitalisering
Deel II:
de rechterlijke overtuiging, zwijgen of een alternatief scenario? Twijfel zaaien als verdedigingsstrategie

Het betreft een verdiepingscursus dus uw participatie en inbreng worden zeer op prijs gesteld!. De insteek is sterk praktisch gericht, waarbij ook de dialoog met de cursisten wordt gezocht.

Op studiedag twee worden tijdens het ochtenddeel  aan de hand van recente jurisprudentie en literatuur vingerwijzingen voor de verdediging geboden ten aanzien van de leerstukken opzet, voorbedachte raad, schuld, roekeloosheid en medeplegen. Het gaat in deze masterclass niet alleen om inhoudelijke arresten over de grensverleggingen in het materiële strafrecht, maar ook om betekenisvolle arresten die de motiveringseisen met betrekking tot de feitenrechter scherpstellen. Deelnemers worden handvatten geboden om adequate verweren te voeren en de rechter aan te zetten tot een respons teneinde het rendement van de te voeren verdediging te verhogen.

s’ Middags onderzoeken we wat er in DNA-rapporten van het NFI (eigenlijk) gezegd wordt, wat de strafrechtelijke waarde is van DNA-bewijs en welke processuele tactieken de verdediging kan inzetten. Tenslotte bespreken we aan de hand van jurisprudentie  welke redeneringen rond het DNA-bewijs voor de verdediging effectief (kunnen) zijn.

Sprekers

mr. H.A. Gerritse
mr. H.A. Gerritse

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland

mr. G.H. Meijer
mr. G.H. Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

mr. dr. R. Robroek
mr. dr. R. Robroek

Universitair docent vakgroep Strafrecht en Criminologie Rijksuniversiteit Groningen en raadadviseur bij het Openbaar Ministerie (Parket-Generaal) 

mr. H.W.J. de Groot
mr. H.W.J. de Groot

Ex raadsheer Hof Amsterdam, auteur bij expertise en recht 

Onderwerpen

Dag 1:

Dag 2:

Praktische informatie

Aantal dagen:2
NOvA punten:12
Kosten (hele scholing):EURO 650,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:16

Extra informatie

Tijdens deze verdiepingscursus worden belangrijke zaken op het gebied van strafrecht met u besproken.  In december 2018 en in juni 2019 is deze cursus door onze cursisten weer zeer goed gewaardeerd met een 8,8 gemiddeld.