4

Verjaring, verval en verlies van rechten

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van de klachtplicht (art. 6:89 BW en 7:23 BW) is er een stroom aan jurisprudentie over deze wettelijke vorm van rechtsverwerking. De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad meerdere arresten gewezen over de verjaring van vorderingen.

In de wet is de verjaring op een verbrokkelde en lapidaire wijze geregeld. De Hoge Raad heeft een systematische benadering gekozen door de verjaringsregels in onderlinge samenhang te bezien.

In de cursus komen deze recente ontwikkelingen uitgebreid aan de orde. Het accent ligt hierbij op de manier waarop verjaring en verval in de processtukken effectief aan de orde kan worden gebracht. Ten slotte is er aandacht voor het incidentele verval op grond van rechten en op grond van de redelijkheid en billijkheid. Ook op dit terrein heeft de Hoge Raad zich niet onbetuigd gelaten en een aantal belangwekkende arresten gewezen.

NEW: AVDR VERSUS HET RECHTSGEBIEDENREGISTER

Sinds kort heeft u zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de NOvA. Dit betekent voor sommige advocaten een forse investering in opleidingskosten en verlies aan declarabele uren. Wij hebben voor u het volgende ontwikkeld:
Al onze klassikale colleges op kasteel Waardenburg zullen kosteloos met webinars worden aangevuld tot 5 PO of 10 PO! DUS GEEN EXTRA KOSTEN. Cursussen met 5 PO punten kosten bij de AVDR Euro 250,-- en cursussen met 10 PO punten kosten Euro 350,--

U kunt kiezen uit 3 webinars om uw 5 PO te complementeren:

Ontbinding wegens tekortkoming art. 6:265 BW (1 PO)

Verval van rechten art. 7:23 BW en art. 6:89 BW (1 PO)

Verzoekschriftprocdedure (beginselen belanghebbenden begrip (1 PO)

U dient zich voor 1 van deze webinars apart in te schrijven. Klik op de hyperlink. Schrijf u in en vul onder het kopje kortingscode de volgende code in:
ORDE5 (niet vergeten anders ontvangt u een factuur).

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen
Overheidsjuristen

Spreker

mr. dr. L. Reurich

mr. dr. L. Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Onderwerpen

  • Grondslagen en gevolgen van verjaring
  • Redelijkheid en billijkheid in combinatie met verjaring
  • Dwingend recht en verjaring
  • Bevrijdende en verkrijgende verjaring
  • Stuiting, afstand en erkenning
  • Wettelijke en contractuele vervaltermijnen
  • Verschillen tussen verjaringstermijnen en vervaltermijnen
  • Samenloop van de verschillende termijnen
  • Bespreking actuele jurisprudentie
PE punten
4
Kosten
EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

Extra informatie

LOCATIE

3 Zussen, Meteren

website by Primosite