8

Verjaring, verval en verlies van rechten & Uitleg van overeenkomsten

Tijdens deze cursusdag worden 2 programma's gepresenteerd zodat u in één dag 8 PO punten kunt behalen. In de ochtend staat het onderwerp Verjaring, verval en verlies van rechten op de agenda en in de middag kunt u het onderwerp Uitleg van overeenkomsten volgen.

Verjaring, verval en verlies van rechten
09.00 – 13.15 uur

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van de klachtplicht (art. 6:89 BW en 7:23 BW) is er een stroom aan jurisprudentie over deze wettelijke vorm van rechtsverwerking. En alleen al in de afgelopen twee jaren heeft de Hoge Raad circa tien arresten gewezen over de verjaring van vorderingen.

In de wet is de verjaring op een verbrokkelde en lapidaire wijze geregeld. De Hoge Raad heeft een systematische benadering gekozen door de verjaringsregels in onderlinge samenhang te bezien.

In de cursus komen deze recente ontwikkelingen uitgebreid aan de orde. Het accent ligt hierbij op de manier waarop verjaring en verval in de processtukken effectief aan de orde kan worden gebracht. Ten slotte is er aandacht voor het incidentele verval op grond van rechten en op grond van de redelijkheid en billijkheid. Ook op dit terrein heeft de Hoge Raad zich niet onbetuigd gelaten en een aantal belangwekkende arresten gewezen.


ONDERWERPEN:

 • Grondslagen en gevolgen van verjaring
 • Redelijkheid en billijkheid in combinatie met verjaring
 • Dwingend recht en verjaring
 • Bevrijdende en verkrijgende verjaring
 • Stuiting, afstand en erkenning
 • Wettelijke en contractuele vervaltermijnen
 • Verschillen tussen verjaringstermijnen en vervaltermijnen
 • Samenloop van de verschillende termijnen
 • Bespreking actuele jurisprudentie


Lunch
13.15 - 14.00 uur

Uitleg van overeenkomsten
14.00 – 18.15 uur

Van bedoelen naar begrijpen: grenzen en kansen bij uitleg van overeenkomsten

Uitleg van overeenkomsten wordt beheerst door het Haviltex-criterium (de ‘over-en-weer’-formule). Dat criterium heeft zich vertakt in (sub)normen voor de uitleg van cao’s, leveringsaktes en testamenten. Recent heeft Hoge Raad nieuwe normen geformuleerd voor de uitleg van commerciële contracten en het derde-beding.

Het lastige leerstuk van uitleg van contracten wordt zo praktisch mogelijk benaderd: met welke positie in de processtukken kan een bepaalde uitleg worden voorgedragen. Hoe staat het met stelplicht, bewijs en tegenbewijs? Hoe kunnen getuigenverklaringen een bepaalde uitleg ondersteunen? Welke ruimte komt bij uitleg aan partijen toe en wat moet de rechter ambtshalve oppakken?

In de cursus wordt kort aandacht besteed aan uitleg van processtukken en de gevaren die voortvloeien uit het in beginsel ontbreken van repliek in de eerste aan leg en de ín beginsel strakke twee conclusie-regel in hoger beroep.

ONDERWERPEN:

 • Nieuwe normen voor uitleg commerciële contracten en het derde-beding
 • Stelplicht, bewijs en tegenbewijs
 • Getuigenverklaringen
 • Taak van de rechter
 • Inrichten van processtukken

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen

Spreker

mr. dr. L. Reurich

mr. dr. L. Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

PE punten
8
Kosten
EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

website by Primosite