24

Verkorte Leergang Ondernemingsrecht

In deze verkorte Magna Charta Leergang Ondernemingsrecht zal interactief in een kleine groep het Ondernemingsrecht in ruime zin onder de loep worden genomen. Hierbij worden recente jurisprudentie en wetgevingsinitiatieven meegenomen en zal er vooral oog zijn voor analyse van praktische problemen. Op deze manier wordt in vier dagen de kennis op dit dynamisch terrein opgefrist, waarbij ook de basis niet zal worden geschuwd, en is de professioneel adviseur weer helemaal klaar voor de strijd.

In deze verkorte Magna Charta Leergang Ondernemingsrecht zullen 8 onderwerpen worden besproken in 4 dagen van 6 uren.

In een cursuswereld waarbij webinars, thuisstudie, zelfstudie en eenlingen achter een computer steeds meer de overhand nemen, is het belangrijk dat de traditionele cursussen met onderling contact, actief worden ingezet. Zo kunnen cursisten in een uitdagende omgeving brainstormen met collega’s en van elkaar leren.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen

Spreker

prof.mr. C.A. Schwarz

prof.mr. C.A. Schwarz

Hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker Tilly, accountancy en belastingadvieskantoor

Onderwerpen

Dag 1:  

  • Ochtend: Maatschap en Vennootschap onder Firma (VOF)
  • Middag: Commanditaire Vennootschap (CV), Vereniging, Coöperatie, Onderlinge Waarborgmaatschap (OWM) en Stichting.

Dag 2:

  • Ochtend: Kapitaalvennootschappen, Corporate Governance en het vennootschappelijk belang.
  • Middag: Machtsverhoudingen in de vennootschap; Open en besloten verhoudingen, aandelen en certificaten.

Dag 3: 

  • Ochtend: Het nieuwe BV-recht, ook in relatie tot de maatschapsstructuur. Modernisering van de NV.
  • Middag: Bestuur en Toezicht, taken en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders.

Dag 4:

  • Ochtend: Concernverhoudingen en concernaansprakelijkheid; aspecten van jaarrekeningenrecht en de 403 verklaring.
  • Middag: Besluitvorming en Vertegenwoordiging; Fusievormen en splitsing.

Data

woensdag06november2019
1000
-
1700
Kasteel Waardenburg
dinsdag17december2019
1000
-
1700
Kasteel Waardenburg
PE punten
24
Aantal dagen
4
Kosten
EURO 1195,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

Extra informatie

Programma:

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Start cursus onderwerp 1
12.00 uur Pauze
12.15 uur Vervolg cursus
13.15 uur Lunch
13.45 uur Start cursus onderwerp 2
15.45 uur Pauze
16.00 uur Vervolg cursus
17.00 uur Einde cursus

Mocht u een cursusdag niet kunnen bijwonen, dan kan altijd een kantoorgenoot uw plaats innemen. De studiepunten worden toegekend aan diegene die de cursusdag volgt.

website by Primosite