Academie voor de Rechtspraktijk
Verval van rechten art. 7:23 BW en art. 6:89 BW

Korte omschrijving

Mr.dr. L. Reurich zal in dit webinar verval van rechten art. 7:23 BW en art. 6:89 BW met u behandelen.

Spreker

mr. dr. L. Reurich
mr. dr. L. Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Praktische informatie

NOvA punten:1
Kosten (hele scholing):EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW