2

Verzoekschriftprocedures

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal de volgende jurisprudentie behandelen op het gebied van Verzoekschriftprocedures.

Spreker

mr. A.V.T. de Bie

mr. A.V.T. de Bie

senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Onderwerpen

Beginselen van procesrecht

 • HR 19 oktober 2007, LJN: BA6246, RFR 2007, 135 Gebondenheid rechter aan petitum
 • HR 1 april 2011, LJN BP4020 Bindende eindbeslissing; is het voor de rechter mogelijk daarop terug te komen?
 • HR 9 maart 2012, LJN BU9204 Procesrechtelijke status van producties
 • HR 10 augustus 2012, LJN BW5867 Gebruik stukken uit eerdere procedure; hoor en wederhoor

Verzoekschriftprocedure - algemeen

 • HR 2 mei 2003, LJN: AF8125, NJ 2003, 467 Geschil betreffende levensonderhoud; verzoekschriftprocedure dwingend voorgeschreven
 • HR 10 juli 2009, LJN BI3435, RFR 2009, 105 Wijziging verzoek terwijl belanghebbende niet is verschenen
 • Hof A’dam 18 oktober 2011, LJN BU1962 Verzoekschrift noemt verkeerde belanghebbende. Consequenties?
 • HR 25 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2822, met conclusie OM Omvang verplichte procesvertegenwoordiging in verzoekschriftprocedure
 • HR 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:493 Wijziging eis slechts beperkt door goede procesorde en (in hoger beroep:) twee conclusie-regel

Verzoekschriftprocedure – wie is belanghebbend?

 • HR 25-10-1991, ECLI:NL:HR1991:ZC0387 Wie is belanghebbende bij een verzoek?
 • HR 18-12-2015, ECLI:NL:HR:2015:3636 Wie is belanghebbende bij een verzoek?
 • HR 23-01-2009, LJN: BG5072, RFR 2009, 41 Is vennootschap van DGA belanghebbende bij diens echtscheidingsprocedure?
 • HR 21 mei 2010, LJN: BL7043 Uithuisplaatsing minderjarige; is broer belanghebbende?
 • HR 17 mei 2013, LJN BZ3641 Mede-erfgenamen zijn niet belanghebbend bij ontkenningsactie
 • HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2665 Ouder zonder gezag geen belanghebbende in OTS-zaak
 • HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3535 Minderjarige als belanghebbende, mogelijke rol van bijzondere curator
 • HR 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1748 Belanghebbende bij machtigingsprocedure curatele

Verzoekschriftprocedure: Mondelinge behandeling

 • HR 7 december 2007, NJ 2008, 554 Rechter beoordeelt zelf of stukken nog worden toegelaten; goede procesorde
 • HR 20 november 2009, LJN BJ8540, RFR 2010, 15 Omvang ambtshalve onderzoeksplicht rechter bij bewaking beginsel van hoor en wederhoor
 • HR 29 januari 2010, LJN BK5014 Aanhoudingsverzoek; consequenties van niet-verschijnen van partijen
 • HR 16 november 2012, LJN BX5573 Onderzoeksplicht rechter bij niet verschijnen opgeroepen belanghebbenden

Bewijsrecht

 • HR 28 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2922, NJ 1999/694 Wanneer verzet aard van de procedure zich tegen toepassing regels bewijsrecht?
 • HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:18 Toepasselijkheid wettelijke bewijsregels in ontbindingsprocedure
 • HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:22 Toepasselijkheid wettelijke bewijsregels in ontbindingsprocedure

Hoger beroep

 • HR 7 april 2000, NJ 2000, 377 Nevenvoorzieningen bij echtscheiding mogen in elke stand van het geding worden verzocht
 • HR 12 september 2008, LJN BD7077 appellabiliteit voorlopige omgangsregeling is eindbeschikking
 • HR 25 september 2009, LJN BI1739 appellabiliteit voorlopige alimentatie als eindbeschikking
 • HR 23 maart 2012, LJN BV2507 appellabiliteit voorlopige alimentatie als tussenbeschikking
 • HR 13 juli 2012, LJN BW6741, late grief in alimentatiezaken toelaatbaar, indien anders mogelijkheid van 1:401 BW
 • HR 28 september 2012, LJN BW9226 late grief in gezag- en omgangszaken toelaatbaar, indien anders mogelijkheid van 1:377e BW

Varia

 • HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 83 Ook beschikking in verzoekschriftprocedure heeft gezag van gewijsde
 • HR 17 mei 2013, LJN CA0356 Beperkt gezag van gewijsde in alimentatiezaken
 • HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2109 Beperkt gezag van gewijsde in alimentatiezaken
 • Hof Den Bosch, 19 juni 2012, LJN BW9156 Echtscheidingsbeschikking op gezamenlijk verzoek heeft geen gezag van gewijsde, aangehecht convenant is aantastbaar
 • HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533 Provisionele voorziening ex art. 223 Rv ook van toepassing in verzoekschriftprocedure
 • HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65 Regels omtrent toelaatbaarheid stukken in vreemde taal
Datum
15 maart 2018
PE punten
2
Kosten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite