Video's

De wettelijke bedenktermijn na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst

In de praktijk wordt een arbeidsovereenkomst veelal middels een beëindigingsovereenkomst beëindigd. Partijen beëindigen de arbeidsovereenkomst dan met wederzijds goedvinden. De voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt worden in die beëindigingsovereenkomst opgenomen. Onder de Wwz heeft de werknemer de mogelijkheid gebruik te maken van de wettelijke bedenktermijn na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. In dit gesprek wordt onder andere gesproken over de doelstelling van de Wwz-wetgever bij het invoeren van dit herroepingsrecht van de werknemer. Voorts wordt besproken wat een werkgever kan doen wanneer de werknemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

2018

2017

2016

website by Primosite