2

WVG en Onteigening

Mr. M. Rus-van der Velde en mr. A. Bijkerk (advocaat van Benthem & Keulen) zullen tijdens dit webinar Wvg en onteigening actuele ontwikkelingen inzake de wet voorkeursrecht gemeenten en de onteigeningswet worden besproken.

Sprekers

mr. M. Rus-van der Velde

mr. M. Rus-van der Velde

advocaat van Benthem & Keulen

mr. A. Bijkerk

mr. A. Bijkerk

advocaat van Benthem & Keulen

Onderwerpen

 • Wvg
  Vernietiging ex artikel 26 Wvg
  Prijsvaststelling ex artikel 13 Wvg

 • Onteigening

 • Actualiteiten administratieve procedure
  Tijdstip indiening onteigeningsverzoek bij zelfrealisatieplan (KB 28 maart 2018 (Kaag en Brasem)
  Praktische dillema’s bij minnelijk overleg (namens wie onderhandelen, belanghebbenden in administratieve fase, aanleveren gegevens, compensatiegrond/kavelruil)

 • Actualiteiten onteigeningsprocesrecht
  Terugbetaling na te hoog voorschot, het bepalen van zekerheid, hoor en wederhoor, zelfrealisatie, proceskosten, tijdstip dagvaarding, ontruiming onteigende.

 • Actualiteiten onteigeningsrecht
  Waarde (eliminatie, complexwaarde), waardevermindering overblijvende, bijzondere geschiktheid (bodembestanddelen), inkomensschade en bijkomende schade (onrendabele top, wederbeleggingskosten),

  Ten slotte wordt aandacht besteed aan de Aanvullingswet grondeigendom
Datum
13 november 2018
PE punten
2
Kosten
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite