6

Wanprestatie en remedies bij niet nakomen

De wet biedt de crediteur diverse mogelijkheden bij wanprestatie/tekortkoming door de debiteur. De crediteur mag in beginsel kiezen: nakoming, schadevergoeding of ontbinding. De wet stelt verschillende eisen aan de remedies. Soms lijkt het voor de schuldeiser wel een hordeloop met het risico dat hij struikelt. Welke valkuilen houdt de wet de schuldeiser voor? Welke contractuele voorzieningen kunnen de schuldeiser helpen? Welke verweren kan de debiteur voeren? Wie heeft de stelplicht en bewijslast? Staat de crediteur met lege handen als de ingebrekestelling is vergeten of niet kan worden bewezen? En wat is de positie van de schuldeiser als zijn rechtsvordering is verjaard?

Al deze vragen -en nog veel meer- worden in deze cursus op een praktische wijze besproken met aandacht voor de procesrechtelijke posities. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of en op welke wijze bij het opstellen van een contract of algemene voorwaarden van de wettelijke regeling kan worden afgeweken. De wet geeft valkuilen en mogelijkheden!

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Spreker

mr. dr. H. Wammes

mr. dr. H. Wammes

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

Onderwerpen

Remedies
- Tekortkoming
- Non-conformiteit
- Ontbinding
- Gedeeltelijke ontbinding
- Schadevergoeding
- Nakoming
- Bewijslastverdeling
- Ingebrekestelling
- Opschorting en klachtplicht

PE punten
6
Kosten
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

website by Primosite