32

Week van de Kronieken: Kantoorabonnement

Het afgelopen jaar is er veel rechtspraak verschenen van zowel de Hoge Raad als de gerechtshoven en rechtbanken. De sprekers allen afkomstig van de hoven en rechtbanken zullen met u de belangrijkste uitspraken van 2018 bespreken. Daarnaast zullen de sprekers ook andere belangrijke ontwikkelingen met u bespreken. Na het volgen van een kroniek college bent u weer helemaal op de hoogte van de stand van het recht op het betreffende rechtsgebied.

Op zes rechtsgebieden zullen de docenten 4 uur doceren. Wij begrijpen dat niet iedereen binnen uw kantoor dezelfde interesse heeft. Het kantoorabonnement maakt het mogelijk om verschillende collega's te laten deelnemen aan de Week van de Kronieken. Wij reserveren als het ware een stoel voor uw kantoor. U kunt samen met uw collega's besluiten wie, welk college zou willen gaan volgen.

Rechtsgebieden:

  • Strafrecht
  • Contractenrecht
  • Personen- en familierecht
  • Burgerlijk procesrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Arbeidsrecht
  • Erfrecht

(Nieuw) Kroniek Formeel Strafrecht

maandag17december2018
mr. G.H. Meijer

mr. G.H. Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Tijdens de week van de kronieken is er uiteraard ook aandacht voor Formeel Strafrecht. Tijdens 4 uur college wordt u bijgepraat door mr. G.H. Meijer, senior rechter Rechtbank Overijssel, over de belangrijkste ontwikkelingen van 2018 op het gebied van het onderzoek ter terechtzitting, de ontwikkelingen naar een nieuw wetboek van Strafvordering, alsmede de meerdaadse samenloop, de toepassing van art 63 Sr en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Ook zullen een aantal overzichtsarresten aan de orde komen.

Een praktische invalshoek heeft deze cursus, zodat u de door u opgedane kennis en inzichten ook direct in het dagelijks werk kunt gebruiken.

(Nieuw) Kroniek Contractenrecht

maandag17december2018
mr. A.V.T. de Bie

mr. A.V.T. de Bie

senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam

In deze praktijkgerichte cursus met aandacht voor do’s en don’ts krijgt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 op het gebied van het contractenrecht. Na afloop kunt u geheel up to date aan het nieuwe jaar beginnen!

(Nieuw) kroniek Personen- & Familierecht

dinsdag18december2018
mr. A.N. Labohm

mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Familierecht in beweging. Een kroniek van zaken.

In deze kroniek gaat mr. A.N. Labohm (senior raadsheer Hof Den Haag) met u in op een aantal deze onderwerpen. De onderwerpen bekijkt hij vanuit de positie van de rechter, voor de discussie is het van belang dat u vanuit uw beroep de materie bekijkt. Uitwisseling van ervaringen is van belang voor de ontwikkeling van het familierecht wat in de kern mensenrecht is.

Het familie- en gezinsleven van individuele personen neemt in onze samenleving een belangrijke plaats in. Internationale verdragen nemen in het familierecht een steeds belangrijkere in, denk bijvoorbeeld aan het EVRM, IVRK. In het kader van gezag en omgang is niet alleen het begrip family live van belang maar eveneens private live. De notaris, advocaat, mediator hebben een belangrijke rol in het voorkomen en oplossen van familierechterlijke conflicten. Als laatste komt de rechter aan bod. De huidige rechter wordt getraind in het omgaan met conflicten. In familie conflicten wordt ernaar gestreefd om voor alle betrokkene een duurzame oplossing te vinden. In het kader van conflictmanagement wordt door diverse gerechten al regie gevoerd op individuele zaken om verdere escalatie te voorkomen.

(Nieuw) Kroniek Materieel Strafrecht

woensdag19december2018
mr. R.M. van Vuure

mr. R.M. van Vuure

rechter Rechtbank Overijssel

Tijdens de week van de kronieken is er uiteraard ook aandacht voor Materieel Strafrecht. Tijdens 4 uur college wordt u bijgepraat door mr. R.M.  van Vuure,
rechter Rechtbank Overijssel, over de belangrijkste ontwikkelingen van 2018 op de onderwerpen noodweer, medeplegen/medeplichtigheid, poging en voorbereidingshandelingen, voorbedachte raad en art. 6 WVW.

De invalshoek van dit college zal vooral een praktische zijn, zodat u de door u opgedane kennis en inzichten ook direct in het dagelijks werk kunt gebruiken.

(Nieuw) Kroniek Burgerlijk procesrecht

woensdag19december2018
prof. mr. G. van Rijssen

prof. mr. G. van Rijssen

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit

Inschrijven is niet meer mogelijk. Cursus is volgeboekt.

In 2018 heeft de Hoge Raad een groot aantal arresten gewezen met regels die van belang zijn voor Burgerlijk Procesrecht.
Tijdens de Kroniek wordt u daarover bijgepraat.
Om een zo groot mogelijk aantal arresten te bespreken, worden deze signalerend besproken, terwijl daar waar nodig een arrest in de context van de ontwikkeling in het procesrecht zal worden geplaatst.

Daarnaast wordt kort stilgestaan bij het wetsontwerp 'Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht'.

(Nieuw) kroniek Aansprakelijkheidsrecht

donderdag20december2018
prof. mr. A.L.M. Keirse

prof. mr. A.L.M. Keirse

hoogleraar Burgerlijk Recht Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), Universiteit Utrecht, raadsheer Hof Amsterdam

In deze praktijkgerichte cursus met aandacht voor do’s en don’ts krijgt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Na afloop kunt u geheel up to date aan het nieuwe jaar beginnen!

(Nieuw) Kroniek Arbeidsrecht

donderdag20december2018
mr. E.W. de Groot

mr. E.W. de Groot

raadsheer hof Amsterdam, kantonrechter-plv rechtbank Gelderland (locatie Arnhem) 

Inschrijven is niet meer mogelijk. Cursus is volgeboekt.

U krijgt tijdens de cursus een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 op het gebied van het Arbeidsrecht.  De exacte inhoud is nog niet bekend en hangt af van de verdere ontwikkelingen in 2018.

Na afloop kunt u geheel up to date aan het nieuwe jaar beginnen!

PE punten
32
Kosten
EURO 1200,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite