4

Werkgeversaansprakelijkheid

In deze cursus bespreekt de docent de werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW, daaronder begrepen arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Zaken met betrekking tot werkgeversaansprakelijkheid kenmerken zich door bewijsrechtelijke problemen. Waar kunt u het best “beginnen” in zo’n zaak? Wat is de actuele lijn in de rechtspraak ten aanzien van de opeenvolgende stappen (ongevalstoedracht, zorgplicht, toerekening van schade?). U krijgt in een paar uur nuttige handvatten en geordende rechtspraak aangereikt waarmee u direct aan de slag kunt.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Spreker

mr. T.S. Pieters

mr. T.S. Pieters

senior rechter (kantonrechter) in Amsterdam

Onderwerpen

  • De docent gaat vanuit het perspectief van de kantonrechter in op de volgende onderwerpen betreffende werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW:
    - is de schade geleden in de uitoefening van het werk?
    - heeft de werkgever voldaan aan zijn zorgplicht?
    - bewijslast en de verschillende causale relaties
    - beroepsziekten en psychische schade
  • Recente rechtspraak en literatuur worden behandeld en vanuit het perspectief van de rechter zullen tips worden gegeven ten aanzien van de wijze van procederen.
PE punten
4
Aantal dagen
1
Kosten
EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
20

website by Primosite