Academie voor de Rechtspraktijk
Wnra, van ambtenaar naar werknemer, wat verandert en wat blijft

Korte omschrijving

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Het belangrijkste gevolg van de Wnra is dat de (bestuursrechtelijke) aanstelling van de meeste ambtenaren wijzigt in een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst en dat de collectieve arbeidsvoorwaarden in cao's met vakbonden kunnen worden afgesproken. Dat brengt de nodige veranderingen mee. Op deze veranderingen kunt u zich, als externe advocaat of jurist, tijdig voorbereiden. In de praktijkgerichte cursus behandelt de docent diverse onderwerpen die u in uw advies met uw cliënt direct kunt toepassen.

Doelgroep

Advocaten
Juristen

Spreker

Mr. H. Klinckhamers
Mr. H. Klinckhamers

Advocaat Van Bladel Advocaten

Onderwerpen

Praktische informatie

NOvA punten:4
Kosten (hele scholing):EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:18