4

Wnra, van ambtenaar naar werknemer, wat verandert en wat blijft

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Het belangrijkste gevolg van de Wnra is dat de (bestuursrechtelijke) aanstelling van de meeste ambtenaren wijzigt in een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst en dat de collectieve arbeidsvoorwaarden in cao's met vakbonden kunnen worden afgesproken. Dat brengt de nodige veranderingen mee. Op deze veranderingen kunt u zich, als externe advocaat of jurist, tijdig voorbereiden. In de praktijkgerichte cursus behandelt de docent diverse onderwerpen die u in uw advies met uw cliënt direct kunt toepassen.

Doelgroep

Advocaten
Juristen

Spreker

Mr. H. Klinckhamers

Mr. H. Klinckhamers

Advocaat Van Bladel Advocaten

Onderwerpen

  • De WNRA: de ambtenaar nu en straks
  • Het overgangsrecht
  • CAO in plaats van rechtspositieregeling
  • Integriteit
  • Ontslag
  • Procesrecht
PE punten
4
Kosten
EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

website by Primosite