04

(Nieuw) Kroniek Arbeidsrecht

Inschrijven is niet meer mogelijk. Cursus is volgeboekt.

U krijgt tijdens de cursus een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 op het gebied van het Arbeidsrecht.  De exacte inhoud is nog niet bekend en hangt af van de verdere ontwikkelingen in 2018.

Na afloop kunt u geheel up to date aan het nieuwe jaar beginnen!

Doelgroep

Advocaten en bedrijfsjuristen

Spreker

mr. E.W. de Groot

mr. E.W. de Groot

raadsheer hof Amsterdam, kantonrechter-plv rechtbank Gelderland (locatie Arnhem) 

Onderwerpen

Aan de orde komen in elk geval:

  • Hoge raad 16 februari 2018 ECLI:NL:HR:2018:182 (wn/(Decor) Wg heeft een zeker mate van beoordelingsruimte bij beoordeling (on)geschiktheid van wn voor bedingen arbeid (d-grond). Ontbindingstermijn geldt niet in hoge rberoep (art. 7:671b lid 8/7:683 BW)
  • Hoge raad 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209 (wn/Wilco) Wn  heeft na ten onrechte vernietiging ontslag op staande voet geen recht op loon vanwege art. 7:628 BW. Van der Gullik/Vissers niet van toepassing op ontslag op staande voet. Naast risicoverdeling 7:628 ook loonmatiging mogelijk (7:680a BW)
  • Hoge raad 14 september 2018 ECLI:NL:HR:2018:1617 Wn heeft recht op gedeeltelijke transitievergoeding bij structureel substantiële vermindering van arbeidsduur, tenminste 20% urenverlies) ongeacht of sprake is van ontslag.
  • Hoge raad 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484 (wn/Drager) Transitievergoeding ondanks rechtsgeldig ontslag op staande voet.
PE punten
04
Kosten
EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

website by Primosite